Aarhus Universitets segl

Hvad skal der stå i en fagligt begrundet ansøgning?

Søger du om at blive optaget på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, skal du skrive en fagligt begrundet ansøgning.

Læs vejledningen på denne side grundigt igennem, inden du sender en ansøgning.

Her kan du se hvilke kandidatuddannelser på DPU, som kræver en fagligt begrundet ansøgning:

Generel pædagogik Pædagogisk filosofi
Materiel kultur Pædagogisk psykologi
Musikpædagogik Pædagogisk sociologi
Pædagogisk antropologi Uddannelsesvidenskab
Uddannelsesantropologi og globalisering

Hvad er en fagligt begrundet ansøgning?

En del DPU uddannelser modtager flere ansøgninger, end der er studiepladser til. Vi vil gerne udvælge ansøgerne på et andet grundlag end kun karaktergennemsnit. Når du ansøger, skal du derfor vedlægge en fagligt begrundet ansøgning, som indgår i en helhedsvurdering sammen med din adgangsgivende uddannelse og dit karaktergennemsnit. De tre elementer vægtes lige. På Uddannelsesantropologi og globalisering er udvælgelseskriterierne lidt anderledes

Den fagligt begrundede ansøgning skal du se som en del af din afklaringsproces. En god fagligt begrundet ansøgning forudsætter nemlig, at du forbereder dig ved at undersøge uddannelsens indhold og muligheder grundigt. På den måde får du også en dyb indsigt i, hvad der venter dig, hvis du bliver optaget.

Indholdsforventninger

Der er følgende forventninger til din fagligt begrundet ansøgning, der samtidig er de kriterier, som vi vurderer den ud fra:

 1. Ansøgningen skal fremstå gennemarbejdet, velskrevet og sproglig korrekt.
 2. Ansøgningen skal være målrettet den uddannelse, du søger ind på, og det skal fremgå, at du har sat dig grundigt ind i uddannelsens indhold og opbygning.
 3. Du skal begrunde hvorfor og hvordan din adgangsgivende uddannelse (herunder f.eks. praktik- og udlandsophold, konkrete kurser, projekter, tillærte teorier og metoder) har klædt dig fagligt på til og er relevant for den søgte kandidatuddannelse.
 4. Du skal begrunde hvorfor og hvordan øvrige erfaringer (job, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv) har klædt dig fagligt på til og er relevant for den søgte kandidatuddannelse. Det er din evne til at begrunde relevansen af dine erfaringer og ikke hvor mange års erfaring du har, der tæller. Du skriver med din ansøgning under på at oplysningerne på tro og love er korrekte og du skal derfor ikke sende os CV og øvrig dokumentation.

Formkrav

 • Du skal anvende denne ”Skabelon til fagligt begrundet ansøgning” og ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn, adgangsgivende uddannelse og ansøgt uddannelse. Skabelonen er i Word-format og skal konverteres til PDF-format, inden den uploades.
 • Du må skrive max.  to normalsider. En normalside er på 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • Du kan skrive din ansøgning på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Sådan forbereder du dig til at skrive en fagligt begrundet ansøgning

Vi får ofte spørgsmål om, hvordan man skriver en god fagligt begrundet ansøgning. Det kan gøres på mange måder og der findes ikke én facitliste, for det er en del af den akademiske disciplin at skrive selvstændige og reflekterede tekster. Vi anbefaler du gør følgende, inden du går i gang med at skrive ansøgningen:

 • sæt dig ind i de informationer, du finder om uddannelsen på kandidat.au.dk
 • læs studieordningen, som ligger på AU’s hjemmeside
 • deltag i Åbent Hus, hvor du kan få mere at vide om uddannelsen gennem oplæg og ved at møde undervisere og studerende
 • overvej, hvad der i din adgangsgivende uddannelse og blandt dine øvrige erfaringer er særligt relevant for at du får et godt studieforløb på din ønskede uddannelse.