Aarhus Universitets segl

Adgangsbegrænsning

Hvad er adgangsbegrænsning?

Adgangsbegrænsning betyder, at nogle kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser, og at alle kvalificerede ansøgere ikke nødvendigvis bliver optaget.

Kandidatuddannelserne med adgangsbegrænsning har en række udvælgelseskriterier, så vi kan prioritere i alle de kvalificerede ansøgere.

Find din kandidatuddannelse her og se, om der er adgangsbegrænsning.

 

Omregning af karakterer

På kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, hvor karaktergennemsnittet indgår enten helt eller delvist i udvælgelseskriterierne, er der behov for at beregne et samlet karaktergennemsnit for din bacheloruddannelse eller for udvalgte relevante kurser.

Beregningen af dit karaktergennemsnit baserer vi altid på de karakterer, du har dokumenteret ved ansøgningsfristen, uanset om du har afsluttet din bacheloruddannelse.


Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet, og der på dit bachelorbevis allerede er anført et karaktergennemsnit, anvender og/eller omregner vi dette karaktergennemsnit direkte.


Hvis du ikke har afsluttet din bacheloruddannelse

Hvis din bacheloruddannelse ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, beregner vi et simpelt, ikke-vægtet karaktergennemsnit af dine enkeltkarakterer. Et ikke-vægtet snit betyder, at de enkelte karakterer tæller lige meget i gennemsnittet uanset dine kursers ECTS-/pointvægt.

Hvis din uafsluttede bacheloruddannelse indeholder et foreløbigt, akkumuleret vægtet snit, omregner vi dette karaktergennemsnit direkte.


Hvis du har indmeriterede kurser

Hvis du har taget kurser, der er meriteret ind i din bacheloruddannelse, og som ikke fremgår med en karakter på dit bachelorbevis, indgår de ikke i karaktersnitberegningen.


Hvis du søger fra ikke-danske universiteter

Hvis du søger optagelse på baggrund af kvalifikationer fra ikke-danske universiteter, skal du altid vedhæfte en oversigt over det karaktersystem, som er anvendt i det pågældende land eller universitet. Længere nede på siden kan du læse om, hvordan vi udregner udenlandske karaktergennemsnit.


Hvis du har karakterer fra den gamle 13-skala

Når vi beregner karaktergennemsnittet for udvalgte relevante kurser eller for hele bacheloruddannelsen, omregner vi den enkelte karakter fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, før vi beregner gennemsnittet.

Det samme gør sig gældende, hvis du har en kombination af karakterer fra den gamle 13-skala og 7-trinsskalaen. Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse med et karaktergennemsnit baseret på 13-skalaen, omregner vi først dine karakterer enkeltvis til 7-trinsskalaen, hvorefter vi udregner et simpelt, ikke-vægtet karaktergennemsnit. Et ikke-vægtet snit betyder, at de enkelte karakterer tæller lige meget i gennemsnittet uanset dine kursers ECTS-/pointvægt.
Du kan se omregningsskalaen her


Har du karakterer fra ECTS-karakterskalaen?

Hvis du har karakterer fra den europæiske ECTS-skala gælder følgende omregning til den danske 7-trinsskala: Se omregningen til ECTS-karakterer her.


Omregning af karakterer fra andre lande end Danmark

følge Styrelsen for Forskning og Uddannelse findes der ingen officielle omregningsskalaer eller omregningsregler for karakterer fra udenlandske videregående uddannelser.

Når Aarhus Universitet vurderer karakterer fra ikke-danske bacheloruddannelser i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelser, tager vi udgangspunkt i den medsendte karakterskala fra dit hjemuniversitet. Typisk vil karakterskalaen fremgå af din karakterudskrift eller på dit bachelorbevis.

Derudover har vi mulighed for at gøre brug af de generelle vejledninger om det pågældende lands karaktersystem. Det kan du finde i Landehåndbogen.

Ved alle ikke-danske karaktersystemer inddrager vi såkaldt lineær omregning i karaktersnitsberegningen. En lineær omregning tager udgangspunkt i den lavest mulige og højest mulige beståkarakter i det karaktersystem, som anvendes på dit hjemuniversitet. Dine karakterer omregnes via lineær omregning til en karakter i intervallet 2 og 12, som er henholdsvis laveste og højeste beståkarakter på den danske 7-trinsskala.

Først omregner vi den enkelte ikke-danske karakter til et tal med to decimaler mellem 2 og 12. Dernæst omregner vi dette tal via simpel afrunding til en hel karakter på den danske 7-trinsskala. Den afrundede karakter indgår i gennemsnitsberegningen af flere karakterer på eksamensbeviset.

Hvis du allerede har et beregnet karaktergennemsnit på dit bachelorbevis, omregner vi dette lineært, ikke-afrundet til et gennemsnit med 2 decimaler på den danske 7-trinsskala. Det gælder også, hvis din bacheloruddannelse ikke er afsluttet, men alligevel har et samlet snit.

Hvis du har både danske og udenlandske karakterer på dit bachelorbevis, omregner vi alle dine udenlandske karakterer til en karakter på den danske 7-trinsskala, før vi udregner dit karaktergennemsnit.