Aarhus Universitets segl

MEKANIK

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Den to årige kandidatuddannelse til Civilingeniør i Mekanik giver dig indgående kendskab til dynamik samt analytiske og numeriske beregningsmetoder. Du lærer metoder, så du kan beregne og simulere konstruktioner inden for eksempelvis det mikromekaniske område. Det første år på kandidatuddannelsen består af fastlagte kurser, mens du på andet år kan specialisere dig inden for dit interesseområde. Uddannelsen foregår på engelsk.

Læs mere under punktet "Uddannelsens opbygning" længere nede på siden.

Dynamik, valgfrihed og projekter

Første og andet semester består af en række obligatoriske fag og valgfrie specialiseringspakker inden for anvendt mekanik, termo-/fluiddynamik, materialer og robotsystemer. Fagene udbydes en gang om året. De obligatoriske fag er indenfor materialemekanik, dynamik, fluiddynamik og Finite Element Analyse.

Tredje semester består af valgfrie kurser samt mulighed for at lave projekter i samarbejde med virksomheder og/eller forskningsgrupper.

Karrieremuligheder

Som civilingeniør i Mekanik kan du eksempelvis arbejde i så forskellige brancher som vindmølleindustrien og sundhedsvæsenet. Du kan arbejde med produktion og udvikling i industrivirksomheder, hvor du bruger dine strukturmekaniske og materialemekaniske analyseevner. Du kan også fortsætte inden for forskningens verden og tage en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for mekanik og produktion på Aarhus Universitet:

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i mekanik under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende til mindst 20 ECTS inden for calculus, ordinære differentialligninger, systemer af ordinære differentialligninger, partielle differentialligninger, vektordifferential- og -integralregning:

  • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i maskinteknik eller mekanik fra et dansk universitet.
  • En diplomingeniøruddannelse i maskinteknik fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole under forudsætning af, at der kan dokumenteres faglige kompetencer med mindst 60 ECTS inden for maskinteknik og mekanik.
  • Bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS inden for mekanik kan være adgangsgivende forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Download bilag

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Retskrav

Studerende, der afslutter bacheloruddannelsen i Mekanik ved Aarhus Universitet, har retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Mekanik ved Aarhus Universitet under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på civilingeniøruddannelsen senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Mekanik

Undervisningen på Mekanik er tilrettelagt med to semestre per studieår.

Dit første år på uddannelsen består af grundkurser og specialiserede studiepakker. Du følger grundkurserne sammen med alle studerende på uddannelsen, inden du vælger at specialisere dig.

På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit program, og vil på den måde specialisere dig yderligere inden for relevante fagområder. På sidste semester skal du gennemføre et afsluttende speciale. Dit studieprogram sammensættes individuelt under vejledning. 

Obligatoriske pakker


Efterår 

Continuum Mechanics for Solids or Elasticitetslære - 5 ECTS, Bsc
Fluids Engineering and turbulence - 5 ECTS
Data Science - 5 ECTS

Forår

Thermodynamics - 5 ECTS
Applied Innovation in Engineering 5 ECTS
Mechanical Vibration - 5 ECTS

Specialisering-studielinjer

Efterår:

Structural Mechanics
Slender Structures - 5 ECTS
Finite Element Method - 5 ECTS
Nonlinear Solid Mechanics - 5 ECTS


Robotics
Robotics - 5 ECTS
Sensing and Sensor Technology - 5 ECTS + Kontrolteori (Spring 2024, 5 ECTS, Bsc) or 5 ECTS Elective Autumn 2023


Energy Conversion Technology
Varmetransmission - 5 ECTS, Bsc
Turbo Machinery - 5 ECTS
Wind Energy or Renewable Energy Networks - 5 ECTS


Renewable Energy
Renewable Energy Technology - 5 ECTS
Macro-Energy systems modelling - 5 ECTS
Solar Energy - 5 ECTSForår:

Fracture and Composites
Fracture Mechanics - 10 ECTS
Advanced Metal Fatique or Composite Materials - 5 ECTS


Dynamics
Computational Dynamics - 5 ECTS
Dynamic Systems with Applications - 10 ECTS


Fluid Dynamics
Computational Fluid Dynamics - 10 ECTS
Wind energy or Fluids Engineering and turbulence - 5 ECTS


Specialiseringspakker kan helt eller delvist blive aflyst et år, hvis der er mindre end 5 tilmeldte studerende, men kun hvis den uddannelsesansvarlige vurderer, at de studerende kan tilbydes egnede alternativer.Eksempler på valgkurser (ud over grundkurser og specialisering):

  • Vehicle Dynamics (Autumn)
  • Sustainable Design and Production (Autumn)
  • Mathematical Modeling for Applications to Science and Engineering (Spring)
  • Topology Optimization (Spring)
  • Plasticity: Theory and Modelling (Spring)

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studiediagram

Studiediagrammet nedenfor viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Mechanical Vibrations, Fluid Dynamics og Engineering Modelling Project ligger på første semester. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter.

Studieliv

Dagligdagen på Mekanik

Din dagligdag som studerende på Mekanik er præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Jobmuligheder som civilingeniør i Mekanik

Med uddannelsen Mekanik vil du have mange jobmuligheder, da anvendelserne spænder vidt lige fra strukturmekaniske analyser af store kraftbærende konstruktioner som for eksempel vindmøller til materialemekaniske analyser for elektroniske komponenter eller brændselsceller. I uddannelsen vil du have mulighed for at arbejde tværfagligt for eksempel med robotteknik eller teknik til sundhedssektoren i samarbejde med de øvrige studieretninger.

Jobmulighederne ligger typisk i forsknings- og udviklingsafdelinger i industrivirksomheder, og derudover har du med en civilingeniøruddannelse i bagagen også mulighed få at tage en forskerkarriere på et universitet i Danmark eller udlandet.