Aarhus Universitets segl

Dansk og engelsk sprogkrav

 

Dansk sprogkrav


Du skal dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.


Du kan dokumentere Dansk A i din ansøgning på følgende måder
 

 • Gymnasialt Dansk A
  Hvis du har Dansk A fra den danske gymnasieskole eller VUC.
 • Professionsbacheloruddannelse fra en dansk professionshøjskole
  Hvis du har afsluttet en dansksproget professionsbacheloruddannelse fra en dansk professionshøjskole, opfylder du Dansk A-kravet og skal ikke dokumentere dette særskilt.

 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om Dansk A opfyldes af nordmænd, svenskere, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau.
  Finner
  og islændinge kan opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået studieprøven i dansk, eller ved at dokumentere skandinavisk sprog, som svarer til studieprøven i dansk.
  Her kan du se kravene til nordiske fagniveauer.

   
 • Studieprøven i dansk for fremmedsprogede
  Hvis du ikke har en dansk gymnasial eksamen, kan du dokumentere Dansk A ved at tage Studieprøven. Samtidig skal du dokumentere undervisning i dit modersmål på højeste niveau i din udenlandske gymnasiale eksamen. Du skal derfor også vedhæfte dit udenlandske eksamensbevis til din ansøgning. Du skal bestå Studieprøven med mindst karakteren 2 i hver af de fire discipliner.
  Nogle kandidatuddannelser stiller særlige krav til dine karakterer i Studieprøven. Det vil fremgå af uddannelsens adgangskrav.

  Du finder yderligere information og kan registrere dig til Studieprøven hos CLAVIS
   
 • Den danske folkeskoles afgangsprøve og udvidede afgangsprøve
  Du kan dokumentere Dansk A, hvis du er dansk ansøger med udenlandsk gymnasial eksamen (f.eks. International Baccalaureate) og har bestået hele Folkeskolens Afgangsprøve eller Udvidede Afgangsprøve, hvor Dansk også er bestået. Samtidig skal du dokumentere undervisning i dit modersmål på højeste niveau i din udenlandske gymnasiale eksamen. Du skal derfor også vedhæfte dit udenlandske eksamensbevis til din ansøgning.
 

Engelsk sprogkrav


Hvis du ikke er retskravsansøger og søger en kandidatuddannelse med krav om Engelsk B, skal du dokumentere, at du opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.

Erasmus Mundus
Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige krav til engelskkvalifikationer for Erasmus Mundus-programmer.

Hvis du har afsluttet en professionsbacheloruddannelse fra en dansk professionshøjskole
Hvis du har afsluttet en engelsksproget professionsbacheloruddannelse fra en dansk professionshøjskole, opfylder du Engelsk B-kravet og skal ikke dokumentere dette særskilt.
 

Erhvervsakademi
Hvis du søger fra et erhvervsakademi, skal du altid dokumentere Engelsk B, også selv om du opfyldte et Engelsk B-krav ved optagelsen.


Sådan opfylder du det engelske sprogkrav


Du opfylder sprogkravet om Engelsk B, hvis du har et af følgende resultater:

Engelsk B på dansk gymnasieniveau
Du skal have bestået Engelsk B på dansk gymnasieniveau.


Hvis du er retskravsansøger
Hvis du er retskravsansøger ved Aarhus Universitet, opfylder du automatisk et eventuelt engelsk sprogkrav.


Hvis du har afsluttet en bacheloruddannelse fra et dansk universitet
Hvis du har afsluttet en dansk- eller engelsksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet, hvor du er optaget fra og med 2008, opfylder du altid Engelsk B-kravet og skal ikke dokumentere dette særskilt.


Dansk IB-, EB- eller Duborg-eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen med et engelskniveau svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole. I Eksamenshåndbogen kan du se, hvordan engelsk fra din adgangsgivende eksamen bliver vurderet i forhold til danske fagniveauer.
Du finder Eksamenshåndbogen her.


Individuelt kompetencebevis (IKV) fra VUC
Du kan dokumentere Engelsk B via et individuelt kompetencebevis fra VUC.


Nordisk adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen med et engelskniveau svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.
Her kan du sammenligne dit nordiske fagniveau med Engelsk B i Danmark.
Sammenligningerne af fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.


Gymnasial-, bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland
Du skal have afsluttet en af ovenstående uddannelser og dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk.
Hvis du søger fra et andet land end de ovenstående, skal du aflevere en engelsktest. Det gælder også lande, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog.


Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis)
Du har faget engelsk som Leistungsfach (LF)/erhöhtes Anforderungsniveau (eA)/Kernfach (KF)/Profilfach/Profilgebendes Fach (PgF).
Du skal have bestået faget med et karaktergennemsnit på minimum 2,0 på den danske 7-trinsskala.

 

Sådan opfylder du det engelske sprogkrav via sprogtests


TOEFL

Du skal have bestået en TOEFL-test med et testresultat på minimum 83 (internet-based test).

Aarhus Universitet accepterer også TOEFL IBT Special Home Edition test.
Aarhus Universitet accepterer ikke:
•    TOEFL ITP
•    TOEFL ITP Plus for China Solution
•    Paper-based tests
•    Testresultater, der er ældre end 2 år (regnes fra datoen hvor ansøgningssystemet åbner).

Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at registrere Aarhus Universitet som testmodtager, så vi kan validere dit resultat.

Aarhus Universitets TOEFL-kode er: 8935.


IELTS
IELTS Academic testresultat på minimum 6,5.

IELTS testresultat, der er ældre end 2 år, accepteres ikke (regnes fra datoen hvor ansøgningssystemet åbner).

Aarhus Universitet accepterer også IELTS Online.


Cambridge English Qualifications
Cambridge English Advanced (med karakteren A, B eller C) eller Cambridge English First (med karakteren A) svarende til mindst 180 point på Cambridge English Scale.
Vi godkender kun testresultater, der kan verificeres igennem Cambridge.

Når du tilmelder dig testen, skal du:

 

Du kan søge optagelse, før du har bestået din sprogtest


Hvis du søger optagelse, før du har bestået din engelsktest, skal du gøre følgende:

 • Vedhæft dokumentation til din ansøgning for, at du er tilmeldt en engelsktest.
 • Vedhæft dit testresultat til din ansøgning, når du har bestået din engelsktest.


Du modtager et betinget optagelsesbrev, hvis du er fagligt kvalificeret til at blive optaget. Du kan først endeligt optages, når du opfylder engelskkravet.
Hvis du ikke opfylder engelskkravet inden fristen, bortfalder dit tilbud om optagelse.


Frister for at vedhæfte dokumentation til din ansøgning
Her finder du fristerne for at vedhæfte dokumentation til din ansøgning


Hvis du ikke kan vedhæfte dit testresultat
Skriv til ma.admission@au.dk. Så åbner vi din ansøgning, så du kan uploade dit resultat.
Vi rykker dig desuden for dit testresultat inden dokumentationsfristen.