Aarhus Universitets segl

OPTOMETRI OG SYNSVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab lærer dig at beskrive og analysere årsager til sygdomme i øjet. Du får indsigt i genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, der relaterer sig til øjet, så du kan foreslå en diagnose. Uddannelsen bygger på et naturvidenskabeligt og tværfagligt grundlag, og du arbejder eksempelvis med centrale metodefag, epidemiologi og biostatistik. I løbet af uddannelsen lærer du om avancerede optometriske undersøgelsesmetoder med patientinddragelse og de ydre faktorer, der kan påvirke øjets synsfunktion. På uddannelsens monofaglige kurser vil du ved næsten alle lektioner møde og undersøge patienter med mange forskellige øjensygdomme. Du lærer også at beskrive og analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynethed og blindhed.

Karrieremuligheder

Som kandidat i Optometri og synsvidenskab favner du både optikerens hjælpemiddelsperspektiv og behandlerperspektivet. Du kan arbejde på hospitalernes øjenafdelinger og i private øjenklinikker, hvor du udfører forundersøgelser og løbende monitoreringer, så øjenlægerne kan fokusere på behandling og reducering af lange ventetider. Som uddannet har du jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab Ph.d.-studerende Signe fortæller om sine oplevelser og muligheder med kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab. Youtube-video: Læs på Aarhus Universitet

Tjek om Optometri og synsvidenskab er noget for dig

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En professionsbacheloruddannelse i Optometri fra Københavns Erhvervsakademi 
 • En professionsbacheloruddannelse i Optometri fra Erhvervsakademi Dania 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser: 

 • En optikeruddannelse efter tidligere bekendtgørelser kan opfylde adgangskravene. Denne skal være suppleret med: 
  • Kursus i kontaktlinsetilpasning og 
  • 15 ECTS fra det sundhedsvidenskabelige fagområde på diplom- eller bachelorniveau. 
 • En anden bacheloruddannelse kan opfylde adgangskravene, hvis den indeholder eller er suppleret med følgende: 
  • Minimum 60 ECTS inden for det sundhedsvidenskabelige fagområde 
  • Minimum 15 ECTS inden for optometri og synsvidenskab på diplom- eller bachelorniveau.  

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der kan årligt optages 25 studerende på uddannelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret ud fra følgende prioriteringskriterier:

Ansøgere med mindst 2 års praksiserfaring inden for det kliniske område ved ansøgningstidspunktet. Dokumentation for praksiserfaring skal vise, at ansættelsen har varet minimum to år på fuld tid efter afsluttet adgangsgivende uddannelse. Dokumentationen skal være et officielt dokument, for eksempel en udtalelse, lønseddel med anciennitetsdato, anbefaling, ansættelsesbrev eller lignende. Det vil sige, at hvis du anvender et ansættelsesbrev, anbefaling eller lønseddel, skal du sikre dig, at længden på ansættelsen også fremgår, eller dokumentere dette på anden vis.

Ansøgere med det højeste karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse. Konkret betyder det, at:      

 • For ansøgere, der ved ansøgningstidspunktet har afsluttet den adgangsgivende uddannelse, og hvor der på beviset er beregnet et gennemsnit, vil dette gennemsnit blive benyttet.
 • For ansøgere, der ved ansøgningstidspunktet ikke har afsluttet hele adgangsgrundlaget, vil Aarhus Universitet beregne et vægtet gennemsnit for de discipliner, der er afsluttet ved ansøgningstidspunktet, og som indgår i adgangsgrundlaget, idet alle graduerede bedømmelser fra bacheloruddannelsen medregnes.
 • For ansøgere, der ikke har en professionsbacheloruddannelse i optometri anvendes karakteren fra optikeruddannelsen og ikke den efterfølgende supplering fra en diplomuddannelse 

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

På 1. semester foregår uddannelsen i Aarhus, mens enkelte dage i den kliniske undervisning senere i forløbet kan foregå uden for Aarhus.

Studieliv

En typisk uge på Optometri og synsvidenskab

Mandag:
Kl. 09-12 Forberede til undervisning
Kl. 14-17 Læsegruppearbejde


Tirsdag:
Kl. 09-12 Forberede til holdtime/forelæsning
Kl. 13-15 Holdtime/forelæsning: Patologisk Optik
Kl. 15-17 Undersøgelse af patienter med øjensygdomme
Kl. 17-18 Gruppearbejde: Patologisk Optik

Onsdag:
Kl. 08-10 Studenterundervisning: Epidemiologi og biostatistik
Kl. 10-12 Holdtime: Epidemiologi og biostatistik
Kl. 12-14 Forelæsning: Epidemiologi og biostatistik
Kl. 14-17 Læsegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 08-10 Studenterundervisning: Kvalitativ forskning og metode
Kl. 10-12 Forelæsning: Kvalitativ forskning og metode
Kl. 12-14 Holdtime: Kvalitativ forskning og metode
Kl. 14-17 Læsegruppearbejde

Fredag:
Kl. 10-16 Forberede til undervisning

Læs i udlandet

Uddannelsen har indgået en aftale med School of Optometry, Aston University i Birmingham i England. Du vil i løbet af kandidatuddannelsen møde undervisere fra Aston University, som vil gæsteundervise. Du har desuden mulighed for at samarbejde med universitetet i Aston i forbindelse med dit speciale.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød en færdiguddannet

Adjunkt på Optikerhøjskolen

Adjunkt på Optikerhøjskolen, Erhvervsakademi Dania i Randers

Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab er et oplagt valg, hvis man gerne vil have flere karrieremuligheder inden for optometrien.

I dag er jeg adjunkt på professionsbacheloruddannelsen i optometri i Randers og arbejder henimod at blive lektor. Jeg underviser i en bred vifte af optometriske fag, farmakologi og øjenpatologi samt i videnskabelige, metodiske fag. Fremover skal jeg bl.a. være med til at udvikle både professionsbacheloren og efter- og videreuddannelse, og jeg skal være med i forskellige forskningsaktiviteter.

Kandidatuddannelsen og mit job hænger rigtig godt sammen. Fx har jeg gennem studiet lært at forholde mig kritisk til videnskabelige publikationer, hvilket jeg særligt bruger, når jeg udvikler nye undervisningsmaterialer. Som underviser udnytter jeg min viden og erhvervede videnskabelige kompetencer hver eneste dag.

- Anne-Kathrine Østergaard

Studiekoordinator på Forskningsafsnit

Studiekoordinator på Forskningsafsnittet på Rigshospitalet, Glostrup

Jeg ville gerne noget mere end at stå i butik og sælge briller. Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab har udfordret mig og styrket min faglighed. Det bedste, jeg har fået med fra uddannelsen, er helt sikkert det forskningsmæssige aspekt og den kliniske del af uddannelsen.

Mange af de kliniske færdigheder, vi fik på kandidatuddannelsen som fundusfotografering, OCT og perimetri, anvender jeg dagligt i mit arbejde. Forskningsaspektet af uddannelsen har også været meget brugbart og har gjort det muligt for mig at komme hurtigt ind i den daglige rutine på forskningsafsnittet, hvor jeg er ansat.

Jeg er studiekoordinator på kliniske studier, der tester lægemidler til behandling af retinale øjensygdomme som AMD og centralveneokklusion, og så undersøger jeg også ambulante patienter på afdelingen. På sigt vil jeg gerne skrive en ph.d. i forlængelse af mit kandidatspeciale, som jeg skrev i samarbejde med forskningsafsnittet på Rigshospitalet.

- Christina Lysholm Eckmann

Karriere

Vejledning og rådgivning

”Hvis en patient ønsker at blive opereret for nærsynethed, vil en øjenlæge typisk fokusere på fordele og ulemper ved en laserbehandling, mens en optiker vil kigge på hjælpemidler som alternativ i form af kontaktlinser eller briller. Kandidaten i Optometri og synsvidenskab kan derimod både vejlede om forskellige operationstyper og rådgive om hjælpemidler. Dermed kan patienten eller kunden få en helhedsvurdering fra start og behøver altså ikke at løbe frem og tilbage mellem øjenlæger og optikere.”

Toke Bek, Klinisk professor på Aarhus Universitet og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospitals øjenafdeling

Som kandidatuddannet i Optometri og synsvidenskab opnår du kompetencer, så du kan:

 • Iværksætte og foretage udredning af patienter med refraktionsanomalier og andre optometriske problemstillinger.
 • Udføre, analysere samt fortolke og formidle resultaterne af avancerede diagnostiske undersøgelsesmetoder indenfor de optometriske og synsvidenskabelige fagområder.
 • Kritisk vurdere et bredt spektrum af behandlingsmuligheder og derved stille en indikation for den rette behandling.
 • Monitorere og følge op på patienter i behandling for mange øjensygdomme.
 • Lindre og trøste, hvor der ikke er mulighed for behandling, samt håndtere forhold omkring svagsynethed og blindhed.
 • Inddrage og uddanne patienter under hensyntagen til deres behov og ressourcer.
 • Initiere og implementere, at arbejdspladsen lærer af sin praksis og den eksisterende evidens.

Du kan arbejde inden for områder som:

 • Gennemførelse og vurdering af diagnostiske undersøgelser på sygehusenes øjenafdelinger og i private øjenklinikker.
 • Rådgivning om korrektion af refraktionsanomalier på sygehusenes øjenafdelinger og i private øjenklinikker.
 • Undersøgelse af patienter og tilretning af optiske hjælpemidler i offentlige syns- og hjælpemiddelscentre.
 • Fagspecialist i større optikerkæder samt hos leverandører og producenter af optometriudstyr.
 • Undervisning og uddannelse i klinisk praksis og på professionsbacheloruddannelsen.
 • Organisering og gennemførelse af kliniske udviklingsprojekter/forskning.
 • Ph.d.-uddannelse.

Kandidat i job, Henrik Sejersen


Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Jeg er ansat i det refraktive team, hvor min primære opgave er at lave forundersøgelser og kontroller efter laseroperationer, samt regelmæssige kontroller af patienter med sygdomme i øjets hornhinde. Jeg arbejdede i optikerforretning i 3 år, før jeg blev optiker på sygehuset. Her er min opgave at hjælpe og rådgive patienter til den bedste optiske løsning. Dette kan både være operation, kontaktlinser eller briller. Det er indenfor den del af øjenfaget, jeg har mine kompetencer, og det giver lægerne tid til at fordybe sig i de arbejdsopgaver, de er bedst til. De seneste år har jeg desuden været involveret aktivt i flere forskningsprojekter på afdelingen indenfor refraktionskirurgi og hornhindetransplantation.

På Øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital er der et tæt samarbejde mellem optikerne og lægerne. Der er hele tiden fokus på udvikling via sparring og videndeling. Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab bidrager til at styrke brobygningen mellem optikernes og øjenlægernes arbejdsområder.