Aarhus Universitets segl

Sådan søger du en kandidatuddannelse


Du søger optagelse på kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet gennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

Du kan søge op til tre kandidatuddannelser

Du kan søge op til tre kandidatuddannelser, som du skal prioritere fra 1 til 3. Hvis du søger mere end tre kandidatuddannelser, bliver dine lavest prioriterede ansøgninger afvist. Du bliver kun tilbudt optagelse på én kandidatuddannelse, hvis du opfylder kravene til optagelse.

Du skal være opmærksom på optagelseskravene

Det er vigtigt, du kender optagelseskravene til den uddannelse, du er interesseret i, så du overholder frister og sørger for at vedhæfte de nødvendige dokumenter, så vi kan behandle din ansøgning. Ansøgningsfristen er forskellig alt efter hvilken uddannelse, du søger ind på.
 

 

Dokumentation - det skal du vedhæfte til din ansøgning


Når du søger en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet, skal du vedhæfte dokumentation for din adgangsgivende uddannelse og andre relevante kvalifikationer.

Særlige dokumentationskrav

Kandidatuddannelserne på Aarhus Universitet har forskellige dokumentationskrav, så det er en god idé at tjekke om den uddannelse, du søger ind på, har særlige dokumentationskrav, før du søger. Du finder dokumentationskravene på uddannelsens side under adgangskrav.
Du kan finde din kandidatuddannelse her


Hvis du mangler dokumentation

Hvis vi mangler dokumentation for at kunne vurdere din ansøgning, rykker vi dig gennem ansøgningssystemet, hvor du skal vedhæfte din dokumentation.


Vælg din uddannelsestype, så du vedhæfter det rigtige

Herunder kan du vælge din type af adgangsgivende uddannelse og se, hvad du skal vedhæfte til din ansøgning.

 

Bacheloruddannelse på AU med retskrav

Du skal

 • indhente din studieudskrift via dataudveksling i ansøgningssystemet, når du opretter din ansøgning.


Hvis det er relevant for dig, skal du vedhæfte

 • dokumentation for, at du har bestået kurser på ikke-afsluttede kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå en kandidatuddannelse inden studiestart jævnfør kandidatreglen.
 

Bacheloruddannelse på AU uden retskrav

Du skal

 • indhente din studieudskrift via dataudveksling i ansøgningssystemet, når du opretter din ansøgning.
 • vedhæfte dokumentation for, at du opfylder uddannelsens specifikke adgangskrav.


Hvis det er relevant for dig, skal du vedhæfte

 • dokumentation for igangværende kurser, hvis du ikke har bestået din adgangsgivende uddannelse ved ansøgningstidspunktet.
 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for bestået eller tilmeldt supplering.
 • dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå en kandidatuddannelse inden studiestart jævnfør kandidatreglen.
 • dokumentation for, at du har bestået kurser på ikke-afsluttede kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • specifik dokumentation til den uddannelse, du søger optagelse på jævnfør uddannelsens udvælgelseskriterier.
 

Bacheloruddannelse fra et andet dansk universitet

Du skal

 • indhente din studieudskrift via dataudveksling i ansøgningssystemet, når du opretter din ansøgning.
 • vedhæfte kursusbeskrivelser for alle beståede og igangværende kurser. Du skal ikke vedhæfte kursusbeskrivelser, hvis din uddannelse er nævnt som adgangsgivende under adgangskravene for den uddannelse, du søger.
 • vedhæfte dokumentation for, at du opfylder uddannelsens specifikke adgangskrav.


Hvis det er relevant for dig, skal du vedhæfte

 • dokumentation for igangværende kurser, hvis du ikke har bestået din uddannelse ved ansøgningstidspunktet.
 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for bestået eller tilmeldt supplering.
 • dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå en kandidatuddannelse inden studiestart jævnfør kandidatreglen.
 • dokumentation for, at du har bestået kurser på ikke-afsluttede kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • specifik dokumentation til den uddannelse, du søger optagelse på jævnfør uddannelsens udvælgelseskriterier.
 

Professionsbacheloruddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution

Du skal vedhæfte

 • eksamensbevis eller officiel studieudskrift inklusiv kursustitler og opnåede resultater.
 • kursusbeskrivelser for alle beståede og igangværende kurser. Du skal ikke vedhæfte kursusbeskrivelser, hvis din uddannelse er nævnt som adgangsgivende under adgangskravene for den uddannelse, du søger
 • dokumentation for, at du opfylder uddannelsens specifikke adgangskrav.


Hvis det er relevant for dig, skal du vedhæfte

 • dokumentation for, at du er tilmeldt igangværende kurser, hvis du ikke har bestået din uddannelse ved ansøgningstidspunktet.
 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for bestået eller tilmeldt supplering.
 • dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå en kandidatuddannelse inden studiestart jævnfør kandidatreglen.
 • dokumentation for, at du har bestået kurser på ikke-afsluttede kandidatuddannelser med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • specifik dokumentation til den uddannelse, du søger optagelse på jævnfør uddannelsens udvælgelseskriterier.
 

Uddannelse fra en udenlandsk uddannelsesinstitution

Du skal vedhæfte

 • dokumentation for, at du har betalt ansøgergebyr eller har en gældende opholdstilladelse, hvis du er ikke-EU/EØS-statsborger. Du kan læse mere om ansøgningsgebyr her.
 • eksamensbevis eller officiel studieudskrift inklusiv kursustitler og opnåede resultater.
 • officielle kursusbeskrivelser for alle beståede og igangværende kurser. Kursusbeskrivelser er korte beskrivelser af indholdet af de kurser, som indgår i din bacheloruddannelse. Du finder typisk kursusbeskrivelserne på dit universitets hjemmeside.
 • en officiel beskrivelse af karakterskalaen på dit universitet.
 • dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav. Her kan du læse mere om sprogkrav.


Hvis det er relevant for dig, skal du vedhæfte

 • dokumentation for udveksling.
 • dokumentation for, at du har bestået eller er tilmeldt supplering.
 • dokumentation for, at du har bestået eller forventer at bestå en kandidatuddannelse inden studiestart jævnfør kandidatreglen.
 • specifik dokumentation til den uddannelse, du søger optagelse på.


Din dokumentation skal være på engelsk
Dokumenter, som ikke er på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til engelsk. Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal være udstedt af universitetet, eller forsynet med underskrift og stempel af en autoriseret oversætter eller dit universitet.
Du må gerne selv oversætte kursusbeskrivelser til engelsk. Du skal i så fald vedlægge originalerne.