Aarhus Universitets segl

Kandidatreglen

Hvad er kandidatreglen?

Kandidatreglen har betydning for dig, hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse. Kandidatreglen gør, at du kun kan blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser, efter alle ansøgere uden en kandidatuddannelse er blevet optaget.


Hvem kan få dispensation fra kandidatreglen?

Du kan få dispensation fra kandidatreglen, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold, der gør, at du ikke kan bruge din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Eksempler på usædvanlige forhold kan være tabt arbejdsevne eller mistet syn.

  • Du kan altså ikke få dispensation på baggrund af arbejdsløshed, eller hvis du ønsker at skifte karrierespor.
  • Hvis du får dispensation fra kandidatreglen, bliver du vurderet på lige fod med øvrige ansøgere.
  • Det er meget sjældent, Aarhus Universitet kan give dispensation fra kandidatreglen


Hvis du vil søge dispensation fra kandidatreglen

Når du søger dispensation fra kandidatreglen, skal du vedhæfte følgende til din ansøgning:

  • En beskrivelse af de usædvanlige forhold på maks. 1-2 sider
  • Lægeerklæring, sygejournal eller anden relevant dokumentation.
  • Bevis for tidligere gennemført kandidatuddannelse.


Hvis du har en udenlandsk kandidatuddannelse

Kandidatreglen gælder, uanset i hvilket land du har gennemført din kandidatuddannelse.
Hvis din udenlandske uddannelse ikke svarer til en dansk kandidatuddannelse i niveau og omfang, gælder kandidatreglen ikke for dig.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din udenlandske kandidatuddannelse svarer til en dansk, kan du kontakte os på kandidat@au.dk / ma.admission@au.dk