Aarhus Universitets segl

Kandidatreglen

Hvad er kandidatreglen?

Kandidatreglen har betydning for dig, hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse. Kandidatreglen gør, at du kun kan blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser, efter alle ansøgere uden en kandidatuddannelse er blevet optaget.

Kandidatreglen gælder også, hvis du allerede er i gang med en kandidatuddannelse, som du kan nå at afslutte inden studiestart på den nye kandidatuddannelse. Det betyder, at et tilbud om optagelse vil være betinget af, at du har udmeldt dig af din igangværende kandidatuddannelse inden fristen for accept af studieplads på den nye uddannelse.

Hvis du har en udenlandsk kandidatuddannelse

Kandidatreglen gælder, uanset i hvilket land du har gennemført din kandidatuddannelse.
Hvis din udenlandske uddannelse ikke svarer til en dansk kandidatuddannelse i niveau og omfang, gælder kandidatreglen ikke for dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din udenlandske kandidatuddannelse svarer til en dansk, kan du kontakte os på kandidat@au.dk.

Kan du søge dispensation fra kandidatreglen?

Du kan få dispensation fra kandidatreglen, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold, der gør, at du ikke kan bruge din tidligere kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Læs mere om, hvordan du søger dispensation fra kandidatreglen, her.