Aarhus Universitets segl

Fagligt begrundet ansøgning

Hvad er en fagligt begrundet ansøgning?

Den fagligt begrundede ansøgning har to formål:

 • For det første skal du se den som en del af din afklaringsproces. En god fagligt begrundet ansøgning forudsætter nemlig, at du forbereder dig ved at undersøge uddannelsens indhold og muligheder grundigt. På den måde får du en dyb indsigt i, hvad der venter dig, hvis du bliver optaget.
 • For det andet indgår den sammen med dit karaktergennemsnit som det faglige vurderingsgrundlag vi prioriterer ansøgere ud fra, hvis vi har flere ansøgere end pladser. Du skal derfor tænke den som en faglig opgave og ikke en motiveret ansøgning. Din fagligt begrundede ansøgning gives point i forhold til hver enkelt af de nedenstående fem kriterier, så prioriter dem alle.                              

Hvert år har vi ansøgere med et højt karaktergennemsnit, der ikke optages, fordi de ikke har lagt tilstrækkelig energi i arbejdet med deres fagligt begrundede ansøgning.

De 5 kriterier, du skal opfylde i din fagligt begrundede ansøgning

Du skal begrunde, hvordan dine øvrige erfaringer såsom job, fritidsjob, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv. er fagligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger.

 1. Din ansøgning skal fremstå gennemarbejdet, velskrevet og sproglig korrekt.  
 2. Din ansøgning skal være målrettet den uddannelse, du søger ind på.
 3. Med udgangspunkt i studieordningen for den søgte uddannelse skal du argumentere for den faglige relevans af din adgangsgivende uddannelse (kurser, teorier, metoder, projekter, praktik- og udlandsophold mv.) i forhold til udvalgte moduler på den søgte kandidatuddannelse.
 4. Du skal begrunde, hvordan øvrige erfaringer ((fritids-) job, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv.) er fagligt relevant for den søgte kandidatuddannelse. 

  Her vurderer vi dine evner til at begrunde og ikke, hvor mange års erfaring, du har. Du skriver med din ansøgning under på, at oplysningerne på tro og love er korrekte. Du skal derfor ikke sende os CV og øvrig dokumentation.    
 5. Formkrav til din fagligt begrundede ansøgning:
  • Du skal anvende denne skabelon: Skabelon til fagligt begrundet ansøgning
  • Ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn, adgangsgivende uddannelse og ansøgt uddannelse.
  • Du skal konvertere skabelonen til PDF-format, inden du vedhæfter den.
  • Du må skrive maksimalt to normalsider. En normalside er på 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • Du kan skrive din ansøgning på dansk, norsk, svensk eller engelsk.