Aarhus Universitets segl

Supplering

Hvad er supplering?


Supplering kan hjælpe dig til at opfylde adgangskravene til den kandidatuddannelse, du vil søge optagelse på, hvis du mangler en eller flere specifikke kvalifikationer for at opfylde adgangskravene. Supplering kan for eksempel foregå på et universitet eller en professionshøjskole.

Du kan på de enkelte uddannelsers sider se hvilke uddannelser, der giver direkte adgang til en kandidatuddannelse, og du finder også de specifikke kvalifikationer din bachelor skal indeholde for at kunne give adgang.

Aarhus Universitet kan ikke på forhånd sige, om din bacheloruddannelse indeholder de specifikke kvalifikationer, der er nødvendige for at opfylde adgangskravene på den kandidatuddannelse, du vil søge ind på.
 

 

Vigtigt at vide, når du skal supplere


Hvis du supplerer efter din bacheloruddannelse
Hvis du supplerer, efter du har afsluttet din bacheloruddannelse, kan fagene kun tages i betragtning til kandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning.

Du kan maksimalt supplere op til 30 ECTS
Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, kan vi medtage op til 30 ECTS fra din supplering i vurderingen.

Supplering skal være på bachelorniveau
Din supplering skal være på bachelorniveau. Supplering på kandidatniveau indgår ikke i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Du skal betale for supplering
Du skal selv betale for de supplerende fag, du tager.

Du skal altid supplere, hvis du har en mellemlang videregående uddannelse
Hvis du har en mellemlang videregående uddannelse og vil søge en kandidatuddannelse, skal du altid supplere, så du opnår kompetencer, der svarer til en bachelorgrad.

Kontakt os, hvis du er i tvivl
Hvis du har spørgsmål til supplering, kan du kontakte os på kandidat@au.dk

 

Hvornår kan du supplere?


Hvis du supplerer til en kandidatuddannelse uden adgangsbegrænsning, kan du supplere før, under og efter afslutningen af din bacheloruddannelse.

Hvis du supplerer til en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning, kan du kun supplere før og under din bacheloruddannelse.

Du kan se på uddannelsessiden under adgangskrav, om en kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning.


Før du har afsluttet din bacheloruddannelse
Hvis du har været i gang med eller har afsluttet mere end én bacheloruddannelse, kan relevante fag på op til 30 ECTS indgå i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene. Det kan de dog kun, hvis du har bestået fagene, før du startede på din adgangsgivende bacheloruddannelse.


Under din bacheloruddannelse
Hvis du tager supplerende fag samtidig med, du går på din bacheloruddannelse, skal du afslutte suppleringen i samme semester, som du afslutter din bacheloruddannelse. Re-eksamensperioden tæller med som samme semester. Det vil sige, at hvis du afslutter din bachelor i juni måned, men skal til eksamen i dine suppleringsfag i august, så gælder det som samme semester.

Hvis der i adgangskravene til den kandidatuddannelse, du vil søge, er nævnt nogle fag, som ikke indgår i din bacheloruddannelse, kan du undersøge, om du kan tage fagene for eksempel som valgfag på din bacheloruddannelse, eller som enkeltfag på din egen eller en anden uddannelsesinstitution.


Efter du har afsluttet din bacheloruddannelse
Hvis du supplerer efter du har afsluttet din bacheloruddannelse, kan fagene kun tages i betragtning til kandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning.