Aarhus Universitets segl

DIAKONI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

NB!: Kandidatuddannelsen i Diakoni har haft sidste optag i sommeren 2022.

På kandidatuddannelsen i Diakoni fordyber du dig i, hvordan den kristne tradition for socialt arbejde udfolder sig i dag. Diakoni handler om omsorgsarbejde for mennesker, der har brug for hjælp, støtte og vejledning. Du kombinerer fordybelse i kristendommen, aktuel kirkelig praksis og etik med studier i organisation og ledelse, samt udvikling af innovative løsninger på det sociale område. Du arbejder med at sætte diakonien ind i en bredere kirkelig, teologisk og samfundsmæssig sammenhæng og med religiøse, sociale og etiske problemstillinger i forhold til det enkelte individ. Store dele af pensum er på engelsk, og studiet fordrer derfor gode engelskkundskaber. 

Delvis netbaseret fjernundervisning

Kandidatuddannelsen i Diakoni er et fuldtidsstudium. For at imødekomme studerende fra hele landet, er uddannelsen delvist netbaseret og kombinerer undervisningen i Aarhus med synkron onlineundervisning. Dette betyder, at der i løbet af hvert semester er 9-11 dage med undervisning på campus. Disse foregår i Aarhus. Den øvrige undervisning foregår online. På uddannelsen lægges der meget vægt på samarbejde og vidensdeling mellem de studerende, og du skal derfor være opmærksom på, at der også vil indgå planlagt gruppearbejde og andre planlagte studieaktiviteter, selvom uddannelsen er delvist netbaseret.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Diakoni kan du arbejde inden for det sociale område, og du har særligt muligheder for at arbejde med udsatte grupper. Du kan eksempelvis arbejde i ældreplejen, med integrationsindsatser, i kirkelige organisationer, på hospice og med palliative tilbud, på sygehuse, herberger, væresteder og kvinde- og krisecentre. Du kan arbejde med familie- og misbrugsrådgivning, indenfor det boligsociale område eller arbejde i NGO'er som fx Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp.

Tjek om Diakoni er noget for dig

Adgangskrav

Adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i Diakoni:
 

 • Bacheloruddannelsen i Teologi (AU og KU)
 • Professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og Socialpædagogik (Via University Aarhus)
 • Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (Via University Aarhus og København)
 • Professionsbachelor i sygepleje, pædagogik eller socialrådgiver
 • Universitetets bacheloruddannelser inden for det humanistiske, samfundsfaglige og teologiske fagområde.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Ved vurderingen af øvrige uddannelser lægges der vægt på, at disse indeholder studieelementer på minimum 90 ECTS indenfor ét eller flere af de følgende områder: socialpædagogik, pædagogik, teologi, kristendomskundskab, religion, socialvidenskab, sundhedsvidenskab eller didaktik.    

 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.     

 

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Diakoni er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2021 og gældende fra 2022 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.   

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende bacheloruddannelse.    

Da kandidatuddannelsen i Diakoni er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2021 og gældende fra 2022 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

 

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på Kandidatuddannelsen i Diakoni dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Diakoni kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Diakoni er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Når du fysisk er på campus, foregår undervisningen i Nobelparken ved Aarhus Universitet, som danner rammerne om Institut for Kultur og Samfund, som Diakoni er en del af. Derudover kommer du sammen med dine medstuderende til at bebo et virtuelt rum, - både i forbindelse med undervisning, gruppearbejde og sociale arrangementer. I Nobelparken foregår der mange aktiviteter ud over undervisningen. Du kan eksempelvis deltage i:

 • Theos Bar: Theos Bar er festforeningen på Teologi og Religionsvidenskab. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende.
 • Figenbladet: Hvis du brænder for at skrive faglige artikler, anmeldelser eller debatindlæg, kan du blive en del af Figenbladet. Bladet henvender sig primært til studerende på Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier
 • Julefestudvalget: Julefestudvalget planlægger hvert år årets største og mest traditionsrige fest, hvor der er alt fra livemusik til julerevy.
 • Axis Mundi: Axis Mundi eller "Verdensaksen" er et samlingspunkt. Her kan man forberede sig, lave gruppearbejde og møde studerende på tværs af andre årgange og uddannelser.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

En kandidat i diakoni har følgende kompetencer:

En kandidat i Diakoni kan selvstændigt udvælge og kritisk tilegne sig et stofområde, der relaterer sig til diakonale problemstillinger og kan - i såvel mundtlig som skriftlig form – formidle denne viden og forståelse på baggrund af kritisk refleksion.Kandidaten kan selvstændigt vurdere sociale, religiøse og etiske problemstillinger og rådgive heri, med respekt for det enkelte individ.Kandidaten kan også anskue religiøse, etiske og sociale problemstillinger ud fra et professionelt og alsidigt synspunkt. Desuden har kandidaten blik for helheden i sådanne problemstillinger og kan skabe innovative løsninger inden for det sociale område. Ikke mindst kan kandidaten selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for diakoni.

Jobprofil

Kandidatuddannelsen i Diakoni retter sig til såvel det offentlige som det private arbejdsmarked.

Det forventes, at kandidater vil kunne udfylde stillinger som ledere eller ledende medarbejdere indenfor det sociale område, herunder særligt arbejdet med udsatte grupper samt med integration af flygtninge og indvandrere.

Det forventes, at kandidater f.eks. vil kunne få job i:

 • Den kommunale ældrepleje
 • Den kommunale integrationsindsats
 • Regionernes hospicer og palliative tilbud
 • Sygehuse
 • Herberger
 • Kvinde- og krisecentre
 • Væresteder
 • Familie- og misbrugsrådgivning
 • Det boligsociale område
 • NGO’er som fx Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp samt andre, hvor tværkulturelle og tværreligiøse problemstillinger indgår i arbejdet.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Diakoni i Arts Karrieres karrierekatalog