Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIAKONI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Diakoni fordyber du dig i kristendom, sociale problemstillinger, ledelse og innovation. Diakoni handler om omsorgsarbejde for mennesker, der har brug for hjælp, støtte og vejledning. Du kombinerer fordybelse i kristendommen, etik og diakoni med praktiske og teoretiske studier i organisation og ledelse, samt udvikling af innovative løsninger på det sociale område. Du arbejder med at sætte diakonien ind i en bredere kirkelig, teologisk og samfundsmæssig sammenhæng og med religiøse, sociale og etiske problemstillinger i forhold til det enkelte individ. Store dele af pensum er på engelsk, og studiet fordrer derfor gode engelskkundskaber. 

Valgfrit: Delvis netbaseret undervisning

Kandidatuddannelsen i Diakoni er et fuldtidsstudium. Man kan vælge at tage uddannelsen med delvist netbaseret undervisning, hvor man kombinerer undervisningen i Aarhus med onlineundervisning. Dette betyder, at der i løbet af hvert semester er 7-9 dage med undervisning hele dagen. Disse foregår i Aarhus. Den øvrige undervisning foregår online. På uddannelsen lægges der meget vægt på samarbejde og vidensdeling mellem studerende, og du skal derfor være opmærksom på, at der også vil indgå gruppearbejde, selvom uddannelsen tages med delvist netbaseret undervisning.  

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Diakoni kan du arbejde inden for det sociale område, og du har særligt muligheder for at arbejde med udsatte grupper. Du kan eksempelvis arbejde i ældreplejen, med integrationsindsatser, i kirkelige organisationer, på hospice og med palliative tilbud, på sygehuse, herberger, væresteder og kvinde- og krisecentre. Du kan arbejde med familie- og misbrugsrådgivning eller arbejde i NGO’er som Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp med tværkulturelle og tværreligiøse problemstillinger.

Tjek om Diakoni er noget for dig

Adgangskrav

Adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i Diakoni:

 • Bacheloruddannelsen i Teologi (AU og KU)
 • Professionsbacheloruddannelsen i Diakoni og Socialpædagogik (Via University Aarhus)
 • Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (Via University Aarhus og København)
 • Professionsbachelor i sygepleje, pædagogik eller socialrådgiver
 • Universitetets bacheloruddannelser inden for det humanistiske, samfundsfaglige og teologiske fagområde.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Ved vurderingen af øvrige uddannelser lægges der vægt på, at disse indeholder studieelementer på minimum 90 ECTS indenfor ét eller flere af de følgende områder: socialpædagogik, pædagogik, teologi, kristendomskundskab, religion, socialvidenskab, sundhedsvidenskab eller didaktik.    

 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.     

 

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Diakoni er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2021 og gældende fra 2022 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.   

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende bacheloruddannelse.    

Da kandidatuddannelsen i Diakoni er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2021 og gældende fra 2022 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

 

Sprogkrav

På alle engelsksprogede uddannelser er det fastsat i adgangsbekendtgørelsen, at optagelse kræver engelsk på B-niveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0 eller tilsvarende. På alle dansksprogede uddannelser, er der fastsat i adgangsbekendtgørelsen, at optagelse kræver dansk på A-niveau.   

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Diakoni kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Diakoni

Mandag:
Kl. 9-12 Læsegruppearbejde
Kl. 12-17 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 8-11 Forelæsning: Indføring i diakoni som historisk og aktuel praksis
Kl. 12-16 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 8-12 Bibelsk eksegese
Kl. 12-16 Forberedelse

Torsdag:
Kl. 9-13 Læsegruppearbejde
Kl. 14-17 Forelæsning: Organisation og ledelse

Fredag:
Kl. 8-12 Læsegruppearbejde
Kl. 12-15 Forberedelse

Hverdagen på Diakoni

Kandidatuddannelsen i Diakoni er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Du får din daglige gang i Nobelparken på Aarhus Universitet, som danner rammerne om Institut for Kultur og Samfund, som diakoni er en del af. Diakoni holder til i samme bygninger som Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier. Du kommer til at samarbejde med studerende fra de tre fag om både faglige og sociale arrangementer som eksempelvis det fælles studenterblad Figenbladet, foredrag, fredagsbar og fester. I Nobelparken foregår der mange aktiviteter udover undervisningen. I studenterlokalet Axis Mundi driver studerende fredagsbaren Theos Bar, og hver onsdag arrangerer studerende morgensang i Axis Mundi.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kompetenceprofil

En kandidat i diakoni har følgende kompetencer:

Kandidaten kan selvstændigt udvælge og kritisk tilegne sig et stofområde, der relaterer sig til diakonale problemstillinger og kan - i såvel mundtlig som skriftlig form – formidle denne viden og forståelse på baggrund af kritisk refleksion.

Kandidaten kan selvstændigt vurdere sociale, religiøse og etiske problemstillinger og rådgive heri, med respekt for det enkelte individ.

Kandidaten kan anskue religiøse, etiske og sociale problemstillinger ud fra et professionelt og alsidigt synspunkt. Kandidaten har blik for helheden i sådanne problemstillinger.

Kandidaten kan skabe innovative løsninger indenfor det sociale område.

Kandidaten kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for diakoni.

Jobprofil

Kandidatuddannelsen i Diakoni retter sig til såvel det offentlige som det private arbejdsmarked.

Det forventes, at kandidater vil kunne udfylde stillinger som ledere eller ledende medarbejdere indenfor det sociale område, herunder særligt arbejdet med udsatte grupper samt med integration af flygtninge og indvandrere.

Det forventes, at kandidater f.eks. vil kunne få job i:

 • Den kommunale ældrepleje
 • Den kommunale integrationsindsats
 • Regionernes hospicer og palliative tilbud
 • Sygehuse
 • Herberger
 • Kvinde- og krisecentre
 • Væresteder
 • Familie- og misbrugsrådgivning
 • NGO’er som fx Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp samt andre, hvor tværkulturelle og tværreligiøse problemstillinger indgår i arbejdet.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.