Aarhus Universitets segl

ELEKTROTEKNOLOGI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi bygger videre på en bacheloruddannelse inden for elektroteknologi eller en diplomingeniøruddannelse inden for eksempelvis elektronik eller elektrisk energiteknologi. Efter to års studier kan du kalde dig civilingeniør, og du vil være i stand til at arbejde med både hardware, software og digitale teknologier på et væsentligt højere niveau.

På kandidatuddannelsen i Elektroteknologi går du i dybden med det, du allerede har lært om effektelektronik, signalbehandling, elektriske kredsløb, reguleringsteknik, datakommunikation og programmering, og du lærer at forstå teorierne og metoderne bag. Det giver dig kompetencer til at arbejde med både analyse og design af mange forskellige former for elektroniske systemer – også dem, vi endnu ikke kender.

Du har desuden gode muligheder for at tone din uddannelse efter interesseområder som for eksempel robotteknologi, fotonik, computer vision, elektrisk energi og trådløs teknologi.

Kandidatuddannelsen har fokus på problemløsning i alle fire semestre. Du lærer at arbejde med matematisk modellering og digitale værktøjer, og du får samtidig en praktisk tilgang til ingeniørarbejdet i laboratorierne. I takt med, at du specialiserer dig, vil du opleve, at du kommer til at anvende din viden til at løse problemer inden for mange forskellige områder og ofte i samarbejde med virksomheder fra forskellige brancher.  

Samtidig får du nogle værdifulde akademiske kompetencer med dig videre i dit arbejdsliv. Du lærer at sætte dig ind i videnskabelige emner og nye teknologier, og du lærer at forholde dig kritisk og etisk til de teknologier, du arbejder med. Du kan lytte, eksperimentere, undersøge, stille spørgsmål og diskutere, og på den måde vil du opnå en fremtidssikret ingeniørprofil, der er efterspurgt i mange brancher overalt i verden, hvor den digitale udvikling går stærkt.

I løbet af uddannelsen kan du vælge imellem forskellige specialiseringer (study lines). Hvis du ønsker det, kan din specialisering fremgå af dit eksamensbevis.

Kan det betale sig at læse til civilingeniør?

Efterspørgslen på ingeniører er høj i samfundet, og jobmulighederne er derfor gode.  Det betyder også, at mange studerende på et tidspunkt skal forholde sig til et valg om at gå direkte ud på arbejdsmarkedet med en diplomingeniør- eller bacheloruddannelse eller fortsætte på en kandidatuddannelse.

Vi har spurgt tre tidligere studerende fra Institut for Elektro- og Computerteknologi om, hvorfor de valgte civilingeniør-vejen, og hvad det har betydet for deres muligheder på arbejdsmarkedet.

Mød de studerende

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på civilingeniøruddannelsen i Elektroteknologi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Elektroteknologi:

 • Bacheloruddannelsen i Elektroteknologi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i elektroteknologi fra et dansk universitet. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Universitets vurdering af enhver anden teknisk eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse lægger vægt på tilstrækkelige kvalifikationer i matematik, fysik og elektroteknologi. Desuden vurderes grundlæggende kvalifikationer i kommunikationssystemer, reguleringsteknik og digital signalbehandling sammen med fundamentale færdigheder i programmering og praktisk eksperimentel elektroteknologi laboratoriearbejde. 

Universitet vil således vurdere: 

 • Matematikkompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 20 ECTS, indenfor emnerne: calculus, vector calculus, lineær algebra samt sandsynlighedsregning og statistik. 

 • Fysikkompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 5 ECTS, indenfor emnerne: klassisk fysik, elektrostatik og dynamik, klassisk optik og basal kvantemekanik. 

 • Elektroteknologikompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 30 ECTS, indenfor emnerne: digital og analog elektronik. 

 • Kompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 10 ECTS, indenfor et eller flere af emnerne: kommunikationssystemer, reguleringsteknik eller digital signalbehandling 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Fra og med sommeroptaget 2025 vil der være pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Tildeling af pladser er baseret på en overordnet vurdering. Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Karakterniveau for bachelorgraden

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor matematik, programmering, kredsløbsteori, analog og digital elektronik, kommunikationssystemer, signalbehandling og maskinlæring.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Elektroteknologi

Undervisningen på Elektroteknologi er tilrettelagt med to semestre per studieår.

Dit første år på uddannelsen sammensættes individuelt under faglig vejledning.

Den faglige specialisering består af 20 ECTS obligatoriske kurser og 40 ECTS kurser fra studielinjer. Kurserne på studielinjerne kombineres med kurser på "level I" og kurser på "level II". Du skal mindst 15 ECTS kurser på Level II (avanceret).

På andet år kombinerer du den studielinjer med et valgfrit program og vil på den måde specialisere dig yderligere inden for relevante fagområder.

Studielinjer

 • Wearable Devices
 • Photonics
 • Digital Electronics
 • Analog Electronics
 • RF Electronics
 • Energy Systems Integration
 • Time Series Signal Processing
 • Computer Vision
 • Robotics
 • Wireless Networks (EE)

Læs mere om de enkelte studielinjer på studieportalen


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende - herunder overordnede uddannelsesmål og studiefremdriftsregler.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Systems Engineering, Fundamentals of Photonics and Innovation and entrepreneurship ligger på første semester.


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences.

Studieliv

Som civilingeniørstuderende på Elektroteknologi får du din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Forskning og erhvervsliv

Civilingeniøruddannelsen i Elektroteknologi er forskningsbaseret. Det betyder, at du bliver undervist af internationalt anerkendte forskere, som i meget høj grad samarbejder med erhvervslivet

De fleste studerende vil opleve at blive involveret i forskningsprojekter, og mange vælger også at skrive deres speciale med tilknytning til en forskergruppe og/eller en virksomhed.

Studiejob på AU

Som civilingeniørstuderende på Elektroteknologi har du gode muligheder for at få et spændende studiejob på universitetet enten som undervisningsassistent, forskningsassistent eller som projektvejleder for studerende på bachelor- eller diplomingeniøruddannelsen.

De studerendes råd - RIA

 Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity og #auingeniør dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med en civilingeniøruddannelse i Elektroteknologi kan du åbne mange forskellige døre til et spændende arbejdsliv, og du vil opleve en stor efterspørgsel overalt i samfundet på din viden og dine kompetencer.

Den elektrotekniske industri er bred og dækker blandet andet sektorer som industri og produktion, sundhed, finans, informationsteknologi, energi og forsyning, som alle er midt i en rivende udvikling drevet af digitalisering, kunstig intelligens og energioptimering.

Mange civilingeniører arbejder desuden med ledelse.

De typiske titler for en nyuddannet civilingeniør i Elektroteknologi kan være konsulent, rådgivende ingeniør, udviklingsingeniør, forskningsingeniør, projektleder, teknisk chef.

Som civilingeniør i Elektroteknologi har du også mulighed for at fortsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører til en ph.d.-grad.

Startlønnen for en civilingeniør i Elektroteknologi er cirka 45.000 kr. om måneden.