Aarhus Universitets segl

Ansøgningsfrister og vigtige datoer

 

Ansøgningsfrister sommerstart 2024


Ansøgningssystemet åbner for ansøgninger til sommerstart 1. november 2023.


15. januar 2024 (kl. 23.59)
 

 • Ansøgningsfrist for ikke-EU/EØS og ikke-schweiziske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark uanset dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.
   

1. marts 2024 (kl. 23.59)
 

 • Ansøgningsfrist for danske statsborgere
 • Ansøgningsfrist for EU/EØS/schweiziske statsborgere
 • Ansøgningsfrist for ikke-EU/EØS/schweiziske statsborgere MED permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark”

Ansøgningsfrister vinterstart 2023/2024


Ansøgningssystemet åbner for ansøgninger til vinterstart 15. august 2023.


15. september
 

 • Ansøgningsfrist for ikke-EU/EØS/schweiziske/danske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark uanset dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.
   

15. oktober
 

 • Ansøgningsfrist for EU/EØS/schweiziske/danske statsborgere uanset dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.
 • Ansøgningsfrist for ikke-EU/EØS/schweiziske/danske statsborgere MED permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark uanset dansk eller udenlandsk adgangsgrundlag.

Frister for at vedhæfte dokumentation

Det er vigtigt, du har styr på hvilken dokumentation, du skal vedhæfte din ansøgning. Du kan læse mere om dokumentation her.

Hvis vi mangler dokumenter for at kunne vurdere dit adgangsgrundlag, sender vi dig en besked gennem ansøgningssystemet. Vi lukker samtidig op for din ansøgning igen, så du selv kan vedhæfte de manglende dokumenter. Du kan ikke maile dokumenterne til os.
 

Frister for at vedhæfte dokumentation
 

Sommerstart 2024

Vinterstart 2023/2024

1. april

Frist for at vedhæfte dokumentation for identitet (ID) for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere.


1. maj

Frist for at vedhæfte dokumentation for bestået sprogtest for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere.

Frist for at søge om bolig igennem AU for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere


15. juni

Frist for at betale studiegebyr for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere

Frist for at vedhæfte dokumentation for identitet (ID) for EU/EØS/schweiziske (inklusive danske) ansøgere.


1. juli

Frist for at vedhæfte dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser for:

 • Ansøgere med statsborgerskab i et ikke-EU/EØS-land


1. august

Frist for at dokumentere opfyldt engelskkrav og danskkrav for EU/EØS/schweiziske (inklusive danske) ansøgere.


Slut september (dato annonceres senere)

Frist for at vedhæfte dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser for de ansøgere og de uddannelser, der ikke specifikt er nævnt ovenfor under '1. juli'.

1. november

Frist for at vedhæfte dokumentation for identitet (ID) for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere.


1. december

Frist for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere (dokumentation for bestået bacheloruddannelse og opfyldte sprogkrav).


15. december

Frist for at vedhæfte dokumentation for identitet (ID) for EU/EØS/schweiziske (inklusive danske) ansøgere.


1. januar

Frist for EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere (dokumentation for opfyldte sprogkrav).


22. februar

Frist for EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere (dokumentation for bestået bacheloruddannelse ved betinget indskrivning).

Svar på din ansøgning


Hvornår får du svar på din ansøgning?
 

Sommerstart 2024

Vinterstart 2023/2024

Start/midt marts

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske-ansøgere modtager et optagelsesbrev, betinget optagelsesbrev eller afslag – eller et statusbrev, hvis en endelig afgørelse endnu ikke er mulig. Stipendiebrev eller besked om betaling af studiegebyr udsendes samtidig.


1. maj – 10. juni

 • Alle EU/EØS/schweiziske/nordiske/danske ansøgere modtager afgørelse vedrørende: optagelse, betinget optagelse, afslag.
  Hvor det er muligt, udsendes tidligere svar.


Løbende - 2. rundeansøgere

 • Ansøgere, der har søgt i 2. ansøgningsrunde, vil modtage svar løbende.

Slut oktober

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere får svar på deres ansøgning i form at et betinget eller ubetinget optagelsestilbud eller et afslagsbrev.
 • Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, der kan tilbydes et stipendium, modtager et stipendiebrev sammen med deres optagelsestilbud.


Start november

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske  ansøgere, der skal betale studiegebyr, modtager en faktura.


Senest den 10. december

 • EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere vil senest 10. december modtage brev om betinget optagelse, optagelse eller afslag ved ansøgning senest 15. oktober.


Løbende svar

 • Ansøgere, der har søgt efter den 15. oktober i 2. ansøgningsrunde, vil modtage svar løbende.

 


Kvitteringsbrev

Du modtager kvitteringen for din ansøgning under fanen ”Beskeder”, når du logger på ansøgningssystemet.


Optagelsestilbud og afslag

Du får svar på din ansøgning i form af et betinget eller ubetinget optagelsestilbud eller et afslagsbrev. Afgørelsesbeskeden finder du under fanen ”Beskeder”, når du logger på ansøgningssystemet.

Betinget optagelse
Hvis du har modtaget et betinget optagelsesbrev, betyder det, at du mangler at bestå den adgangsgivende uddannelse og/eller opfylde specifikke krav (sprogkrav eller fagspecifikke krav). Din endelige optagelse er betinget af, at du opfylder disse krav og dokumenterer det inden en bestemt tidsfrist.

Optagelsesbrev
Hvis du kan tilbydes optagelse på en uddannelse, modtager du et optagelsesbrev, og du skal ikke fremsende yderligere dokumentation.

Faktura
Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, som har accepteret deres optagelsestilbud, modtager en faktura vedrørende betaling af studiegebyr efter acceptfristens udløb

Stipendiebrev
Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, der kan tilbydes friplads/stipendium, modtager et stipendiebrev sammen med deres optagelsestilbud.

Afslagsbrev
Hvis ikke du kan tilbydes optagelse på en af de uddannelser, du har søgt, modtager du et afslagsbrev for hver uddannelse.
 

Du skal acceptere din studieplads


Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du acceptere den inden for en bestemt frist.

Dit tilbud om en studieplads bortfalder, hvis du ikke accepterer det inden fristens udløb.

Du bliver oplyst om din svarfrist sammen med dit tilbud om studieplads, og for nogle kan fristen være meget kort (få dage).


Frister for at acceptere din studieplads
 

Sommerstart 2024

Vinterstart 2023/2024


1. april

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • ansøgere med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz uden permanent ophold (eller tilsvarende) i Danmark.


15. juni

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • EU/EØS/schweiziske/nordiske/danske ansøgere.
 • Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, som kun modtog et statusbrev i marts.


2. rundeansøgere

2. rundeansøgere har en uge fra datoen for evt. tilbudt studieplads til at acceptere pladsen.


1. november

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske/danske statsborgere UDEN permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark.


15. december

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • EU/EØS/schweiziske/danske statsborgere.
 • Ikke-EU/EØS/schweiziske/danske statsborgere MED permanent opholdstilladelse (eller tilsvarende) i Danmark.


Løbende svar - 2. rundeansøgere

2. rundeansøgere har en uge fra datoen for evt. tilbudt studieplads til at acceptere pladsen.

 

Indskrivning ved betinget optagelse

Hvis du er blevet tilbudt betinget optagelse, bliver du alligevel indskrevet på Aarhus Universitet. Indskrivningen sker på den betingelse, at du opfylder alle adgangskrav senest ved de fastsatte frister.

Med din indskrivning kan du tilmelde dig fag og følge undervisning, men du må ikke gå til eksamen. Med din indskrivning kan du søge SU til kandidatuddannelsen.

Se mere på http://studerende.au.dk/su/kandidatsu/.

Hvis du ikke har din adgangsgivende bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet, skal du kontakte Aarhus Universitet, så snart du har bestået din bacheloruddannelse. Du skal skrive til kandidat@au.dk og meddele os det inden for de fastsatte frister.

Hvis du ikke opfylder alle adgangskrav inden for de fastsatte frister, bliver du udmeldt af kandidatuddannelsen igen. Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet, vil du fortsat være indskrevet på den.


Frister for at dokumentere bestået bacheloruddannelse og relevante suppleringskurser
 

Sommerstart 2024

Vinterstart 2023/2024

Slut september 2024 (dato annonceres senere)

22. februar 2024

Indskrivning og CPR-nummer

Ændring af din status fra optagelse til indskrivning

Når du har accepteret dit optagelsestilbud i ansøgningssystemet, ændrer AU Optagelse din status fra "optaget ansøger" til "indskrevet studerende". Vi flytter dine personlige data fra ansøgningssystemet til det studieadministrative system, og vi aktiverer din kandidatuddannelse.

Hvis du er blevet indskrevet på baggrund af et betinget optagelsestilbud, skal du inden for de fastsatte frister dokumentere, at du opfylder alle adgangskrav, for at kunne forblive indskrevet på kandidatuddannelsen.

Før du kan blive endeligt indskrevet på uddannelsen, skal du have dokumenteret, at du opfylder alle adgangskrav og eventuelt øvrige betingelser for indskrivning, f.eks. at du har betalt dit studiegebyr.

Hvis du mangler at afslutte din bacheloruddannelse, er din indskrivning betinget af, at du består din bacheloruddannelse inden for en bestemt tidsfrist.

Du kan læse om fristerne for dokumentation her.Hvornår bliver jeg indskrevet?

Indskrivning af nye studerende, der påbegynder studiet i august/september, finder sted i løbet af juni og begyndelsen af juli.

Nye studerende, som påbegynder studiet i januar/februar, indskrives i løbet af december og januar.

Når vi har registreret din indskrivning, modtager du en besked i ansøgningssystemet om, at du skal aktivere din konto på mit.au.dk. Hvis du allerede læser på Aarhus Universitet, skal du ikke aktivere din konto.

Adgang til mit.au.dk og Studieselvbetjeningen (STADS)
Hvis du ikke tidligere har læst på Aarhus Universitet, skal du gå ind og aktivere din konto. Når du aktiverer din konto, får du blandt andet adgang til oplysninger om dit AU ID, dit studienummer og eksamensnummer samt en række vigtige funktioner såsom AU-mail og bestilling af studiekort.

Det er også her, du kan administrere dine kurser og eksaminer og se dine eksamensresultater.

Vent venligst på din indskrivningsbesked fra Aarhus Universitet, inden du logger på mit.au.dk.


Midlertidigt cpr-nummer

Din indskrivning på kandidatuddannelsen er knyttet til det permanente eller midlertidige cpr-nummer, som du anvendte eller fik tildelt ved ansøgning om optagelse i ansøgningssystemet.

Hvis du ansøgt med et midlertidigt dansk cpr-nummer, skal du ansøge om et permanent dansk cpr-nummer, så snart du ankommer til Danmark. Internationale studerende kan få hjælp af Internationalt Center til ansøgning om permanent dansk cpr-nummer.Permanent cpr-nummer

Alle, der er bosiddende i Danmark, skal have et permanent dansk cpr-nummer. Cpr-nummeret skal du bruge til at identificere dig med, når du henvender dig til offentlige myndigheder i Danmark.

Når du modtager dit permanente cpr-nummer fra Borgerservice cirka 2-3 uger efter, du har ansøgt om det, skal du give Aarhus Universitet besked om det senest to måneder efter din ankomst til Danmark.

Her giver du os besked, når du har modtaget dit permanente cpr-nummer

Hvis du har et tidligere dansk cpr-nummer, skal du kontakte den relevante Borgerservice og anmode om reaktivering af det gamle cpr-nummer.

Aarhus Universitet sammenlægger de oplysninger, som er registreret på henholdsvis dit midlertidige og permanente cpr-nummer. Når dine data er blevet lagt sammen til én identitet, skal du bruge dit nye permanente cpr-nummer som adgangskode til mit.au.dk.

Herefter opdateres din adresse i Aarhus automatisk via de oplysninger, som vi modtager fra cpr-registret.

Du kan ikke få udstedt et eksamensbevis efter afsluttet uddannelse uden et dansk cpr-nummer.

AU mail, studiekort og studiestart

Din AU mail

I Studenterselvbetjeningen (STADS) har du en AU mailkonto til rådighed. Det er her, Aarhus Universitet sender beskeder til dig, så det er vigtigt, du aktiverer din AU mail hurtigst muligt.

Du kan læse mere om din AU mail her


Studiekort

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at du er studerende.

Når du har modtaget din bekræftelse på, at du er blevet indskrevet, skal du bestille et studiekort via mit.au.dk. Hvis du allerede har et studiekort eller har uploadet et billede, skal du ikke gøre det igen.

Her kan du læse mere om, hvordan du får et studiekort


Studiestart

Senest i ugerne op til studiestart kan du finde oplysninger om studiestarten på din egen uddannelse. Du kan se datoen for din studiestart og introuge, samt hvornår programmet forventes at være tilgængeligt online. Du finder også information om, hvornår og hvordan du kan forvente at modtage mere information om din studiestart, hvis det er relevant.

Her kan du finde generel information om din studiestart


Studieportalen
Din primære kilde til information om studiestart er studieportalen. Her finder du også informationer om undervisning, eksamen, vejledning og meget andet.    


Mitstudie.au.dk
På mitstudie.au.dk har vi samlet al din studieinformation. Efter du er blevet indskrevet, får du her et overblik over dit studieforløb. Derudover kan du se dine mails, beskeder fra Blackboard, arrangementer og du har direkte adgang til alle de studieadministrative systemer og sites, du har brug for som studerende på AU.