Aarhus Universitets segl

Ansøgningsfrister og vigtige datoer

Ansøgningsfrister

Vinterstart 2022/2023

Ansøgningssystemet åbner for ansøgninger start/midt august 2022.

15. september

15. oktober


 

Sommerstart 2023

Ansøgningssystemet åbner for ansøgninger 1. november 2022.

15. januar 2023 (kl. 23.59*)

1. marts 2023 (kl. 23.59*) 

*Vi anbefaler, du søger i god tid, så du er sikker på at få afsendt ansøgningen inden fristen.

Frister for upload af dokumentation

Som udgangspunkt er det vigtigt, at du har orienteret dig grundigt i dokumentationstjeklisten om, hvilke dokumenter der er nødvendige for, at din ansøgning kan behandles.

Hvis vi mener, der mangler dokumenter for at kunne vurdere dit adgangsgrundlag, vil vi rykke dig for dokumentation ved at sende dig en besked gennem ansøgningssystemet. Vi lukker samtidig op for din ansøgning igen, så du selv kan uploade bilaget. Du skal ikke sende dine bilag pr. mail.

Frister for at uploade dokumentation

Sommerstart 2022

Vinterstart 2022/2023

1. april

Frist for at uploade dokumentation for identitet (ID) for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere.

1. maj

Frist for at uploade dokumentation for bestået sprogtest for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere.

Frist for at søge om bolig igennem AU for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere

15. juni

Frist for at betale studiegebyr for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere

Frist for at uploade dokumentation for identitet (ID) for EU/EØS/schweiziske (inklusive danske) ansøgere.

1. juli

Frist for at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser for:

 • Ansøgere med statsborgerskab i et ikke-EU/EØS-land

1. august

Frist for at dokumentere opfyldt engelskkrav og danskkrav for EU/EØS/schweiziske (inklusive danske) ansøgere.

22. september

Frist for at uploade dokumentation for bestået bacheloruddannelse og eventuelle suppleringskurser for de ansøgere og de uddannelser, der ikke specifikt er nævnt ovenfor under '1. juli'.

1. november

Frist for at uploade dokumentation for identitet (ID) for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere.

1. december

Frist for ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere (dokumentation for bestået bacheloruddannelse og opfyldte sprogkrav).

15. december

Frist for at uploade dokumentation for identitet (ID) for EU/EØS/schweiziske (inklusive danske) ansøgere.

1. januar

Frist for EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere (dokumentation for opfyldte sprogkrav).

22. februar

Frist for EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere (dokumentation for bestået bacheloruddannelse ved betinget indskrivning).

31. marts

Frist for retskravsansøgere til psykologi (dokumentation for bestået bacheloruddannelse ved betinget indskrivning).

Svar på din ansøgning

Hvornår får du svar?

Sommerstart 2022

Vinterstart 2022/2023

Start/midt marts

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske-ansøgere modtager et optagelsesbrev, betinget optagelsesbrev eller afslag – eller et statusbrev, hvis en endelig afgørelse endnu ikke er mulig. Stipendiebrev eller besked om betaling af studiegebyr udsendes samtidig.

1. maj – 10. juni

 • Alle EU/EØS/schweiziske/nordiske/danske ansøgere modtager afgørelse vedrørende: optagelse, betinget optagelse, afslag.
  Hvor det er muligt, udsendes tidligere svar.

Løbende - 2. rundeansøgere

 • Ansøgere, der har søgt i 2. ansøgningsrunde, vil modtage svar løbende.

Slut oktober

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere får svar på deres ansøgning i form at et betinget eller ubetinget optagelsestilbud eller et afslagsbrev.
 • Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, der kan tilbydes et stipendium, modtager et stipendiebrev sammen med deres optagelsestilbud.

Start november

 • Ikke-EU/EØS/schweiziske  ansøgere, der skal betale studiegebyr, modtager en faktura.

Senest den 10. december

 • EU/EØS/schweiziske/danske ansøgere vil senest 10. december modtage brev om betinget optagelse, optagelse eller afslag ved ansøgning senest 15. oktober.

Løbende svar

 • Ansøgere, der har søgt efter den 15. oktober i 2. ansøgningsrunde, vil modtage svar løbende.

 

Kvitteringsbrev

Du modtager ikke en kvittering for din ansøgning i din personlige mailboks. Kvitteringen for, at din ansøgning er modtaget, findes i stedet under fanen ”Beskeder”, når du logger på ansøgningssystemet. Du modtager en adviserings-e-mail, hver gang du modtager en ny besked i ansøgningssystemet.

Optagelsestilbud og afslag

Du får svar på din ansøgning i form af et betinget eller ubetinget optagelsestilbud eller et afslagsbrev. Afgørelsesbeskeden findes under fanen ”Beskeder”, når du logger på ansøgningssystemet. Du modtager en adviserings-e-mail, hver gang du modtager en ny besked i ansøgningssystemet.

Betinget optagelse: Har du modtaget et betinget optagelsesbrev, betyder det, at du mangler at bestå den adgangsgivende uddannelse og/eller opfylde specifikke krav (sprogkrav eller fagspecifikke krav). Din endelige optagelse er betinget af, at disse opfyldes og dokumenteres inden en bestemt tidsfrist. Se mere under betinget indskrivning.

Optagelsesbrev: Hvis du kan tilbydes ubetinget optagelse på en uddannelse, vil du modtage et optagelsesbrev og skal ikke fremsende yderligere dokumentation.

Faktura: Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, som har accepteret deres optagelsestilbud, modtager en faktura vedrørende betaling af studiegebyr efter acceptfristens udløb.

Stipendiebrev: Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, der kan tilbydes friplads/stipendium, modtager et stipendiebrev sammen med deres optagelsestilbud.

Afslagsbrev: Hvis ikke du kan tilbydes optagelse på en af de søgte uddannelser, vil du modtage et afslagsbrev pr. søgt uddannelse. 

Afslag på ansøgning

Accept af din studieplads

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du aktivt acceptere studiepladsen inden for en bestemt frist. Hvis ikke du accepterer optagelsestilbuddet inden fristens udløb, bortfalder det. Vær opmærksom på, at ALLE ansøgere aktivt skal acceptere optagelsestilbuddet, og at svarfristen for nogle kan være meget kort (få dage). Du vil blive oplyst om din svarfrist sammen med dit optagelsestilbud.

Frister for at acceptere din studieplads

Sommerstart 2022

Vinterstart 2022/2023

1. april

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • ansøgere med statsborgerskab uden for EU/EØS/Schweiz uden permanent ophold (eller tilsvarende) i Danmark.

15. juni

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

 • EU/EØS/schweiziske/nordiske/danske ansøgere.
 • Ikke-EU/EØS/schweiziske ansøgere, som kun modtog et statusbrev i marts.

2. rundeansøgere

2. rundeansøgere har en uge fra datoen for evt. tilbudt studieplads til at acceptere pladsen.

1. november

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

15. december

Frist for accept af tilbudt studieplads for:

Løbende svar - 2. rundeansøgere

2. rundeansøgere har en uge fra datoen for evt. tilbudt studieplads til at acceptere pladsen.

 

Indskrivning ved betinget optagelse

Hvis du er blevet tilbudt betinget optagelse, fordi du endnu ikke har bestået din bacheloruddannelse eller mangler at opfylde andre adgangskrav såsom sprogkrav og/eller afslutning af relevante suppleringskurser, vil du alligevel blive indskrevet på Aarhus Universitet. Dog sker indskrivningen på den betingelse, at du opfylder alle adgangskrav senest ved de fastsatte frister.

Med din indskrivning kan du tilmelde dig fag og følge undervisning, men du må ikke gå til eksamen. Med din indskrivning kan du søge SU til kandidatuddannelsen.

Se mere på http://studerende.au.dk/su/kandidatsu/.

Har du IKKE din adgangsgivende bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet, skal du kontakte Aarhus Universitet, så snart du har bestået din bacheloruddannelse. Du skal skrive til kandidat@au.dk og meddele os det. Dette skal ske inden for de fastsatte frister.

Opfylder du ikke alle adgangskrav inden for de fastsatte frister, vil du blive udmeldt af kandidatuddannelsen igen. Er du indskrevet på en bacheloruddannelse på Aarhus Universitet, vil du forblive indskrevet på den. 

Frister for at dokumentere bestået bacheloruddannelse og relevante suppleringskurser

Sommerstart 2022

Vinterstart 2022/2023

22. september

Slut februar (dato annonceres senere)

Indskrivning, CPR-nummer og studiekort

Ændring af status fra optagelse til indskrivning

Når du har accepteret dit optagelsestilbud i ansøgningssystemet, ændrer AU Optagelse din status fra "optaget ansøger" til "indskrevet studerende". Vi flytter dine personlige data fra ansøgningssystemet til det studieadministrative system, og vi aktiverer din kandidatuddannelse.

Hvis du er blevet indskrevet på baggrund af et betinget optagelsestilbud, skal du inden for de fastsatte frister dokumentere, at du opfylder alle adgangskrav, for at kunne forblive indskrevet på kandidatuddannelsen.

Du kan læse om fristerne for dokumentation her.    

Før du kan blive endeligt indskrevet på uddannelsen, skal du have dokumenteret, at du opfylder alle adgangskrav og evt. øvrige betingelser for indskrivning, fx at du har betalt dit studiegebyr.

Hvis du mangler at afslutte din bacheloruddannelse, er din indskrivning betinget af, at du består din bacheloruddannelse inden for en bestemt tidsgrænse, som du kan læse om her.

Hvornår bliver jeg indskrevet?

Indskrivning af nye studerende, der påbegynder studiet i august/september, finder sted i løbet af juni og begyndelsen af juli.

Nye studerende, som påbegynder studiet i januar/februar, indskrives i løbet af december og januar.

Når vi har registreret din indskrivning, vil du modtage en besked i ansøgningssystemet om, at du skal aktivere din konto på mit.au.dk. Hvis du allerede læser på AU, skal du dog ikke aktivere din konto.

Adgang til mit.au.dk og Studieselvbetjeningen (STADS)

Har du ikke tidligere læst på Aarhus Universitet, skal du gå ind og aktivere din konto. Når du aktiverer din konto, får du blandt andet adgang til oplysninger om dit AU ID, dit studienummer og eksamensnummer samt en række vigtige funktioner såsom AU-mail og bestilling af studiekort.

Det er også her, du kan administrere dine kurser og eksaminer og se dine eksamensresultater.

Vent venligst på din indskrivningsbesked fra Aarhus Universitet, inden du logger på mit.au.dk. Følg instrukserne for at logge ind.

Midlertidigt cpr-nummer

Bemærk, at din indskrivning på kandidatuddannelsen er knyttet til det permanente eller midlertidige cpr-nummer, som du anvendte eller fik tildelt ved ansøgning om optagelse i ansøgningssystemet.

Hvis du ansøgt med et midlertidigt dansk cpr-nummer, skal du ansøge om et permanent dansk cpr-nummer, så snart du ankommer til Danmark. Internationale studerende kan få hjælp af Internationalt Center til dette, når de registrerer sig hos IC efter ankomst.

Permanent cpr-nummer

Alle, der er bosiddende i Danmark, skal have et permanent dansk cpr-nummer. Cpr-nummeret skal du bruge til at identificere dig med, når du henvender dig til offentlige myndigheder i Danmark.

Når du modtager dit permanente cpr-nummer fra Borgerservice cirka 2-3 uger efter, du har ansøgt om det, skal du give universitetet besked om det via denne webformular, hvor du skal oplyse os om både dit midlertidige og permanente cpr-nummer: Change of CPR number

Ansøgere med et tidligere dansk cpr-nummer skal kontakte den relevante Borgerservice og anmode om reaktivering af det gamle nummer.

Aarhus Universitet sammenlægger de oplysninger, som er registreret på henholdsvis dit midlertidige og permanente cpr-nummer. Når dine data er blevet lagt sammen til én identitet, skal du bruge dit nye permanente cpr-nummer som adgangskode til mit.au.dk.

Herefter opdateres din adresse i Aarhus automatisk via de oplysninger, som vi modtager fra cpr-registret.

Du er forpligtet til at oplyse Aarhus Universitet om dit permanente danske cpr-nummer senest to måneder efter din ankomst til Danmark.

Du kan ikke få udstedt et eksamensbevis efter afsluttet uddannelse uden et dansk cpr-nummer.

E-mail-konto

I Studenterselvbetjeningen (STADS) har du en e-mail-konto til rådighed. Beskeder fra Aarhus Universitet til dig vil blive sendt til denne e-mailadresse. Det er derfor vigtigt, at du aktiverer din e-mail-konto hurtigst muligt.

Du kan læse mere på Mail (post.au.dk)

Studiekort

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at du er studerende.

Når du har modtaget din bekræftelse på, at du er blevet indskrevet (vent venligst på den - se ovenfor) skal du bestille et studiekort via mit.au.dk. Hvis du allerede har et studiekort eller uploadet et billede, skal du ikke gøre det igen.

Læs mere om proceduren for, hvordan du får et studiekort

Studiestart

Du kan finde generel information om studiestart på http://www.au.dk/studiestart.

Senest i ugerne op til studiestart kan du finde oplysninger om studiestarten på din egen uddannelse. Du kan se datoen for din studiestart og introuge, samt hvornår programmet forventes at være tilgængeligt online. Du finder også information om, hvornår og hvordan du kan forvente at modtage mere information om din studiestart, hvis det er relevant.

Studieportal

Din primære kilde til information om studiestart er studieportalen. Her finder du også informationer om undervisning, eksamen, vejledning og meget andet.    

Mitstudie.au.dk

På mitstudie.au.dk har vi samlet al din studieinformation. Efter du er blevet indskrevet, får du her et overblik over dit studieforløb. Derudover kan du se dine mails, beskeder fra Blackboard, arrangementer og du har direkte adgang til alle de studieadministrative systemer og sites, du har brug for som studerende på AU.