Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

COMPUTERTEKNOLOGI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Computerteknologi bygger videre på din bacheloruddannelse inden for computerteknologi, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk. På kandidatuddannelsen til civilingeniør i Computerteknologi arbejder med, hvordan forskellige IT-systemer fungerer og taler sammen i et netværk. I løbet af uddannelsen specialiserer du dig inden for dit ønskede fagområde, så du bliver specialist inden for relevante fagområder med tilknytning til system- og instrumentudvikling, der involverer software, hardware og kommunikationsteknologi.

Første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Se mere under punktet "Uddannelsens opbygning" længere nede på siden.

 

Mød studerende:


Casper designer robotter

Alt det, der engang var science fiction for Casper, har han nu mellem hænderne. Han læser til civilingeniør i Computerteknologi på Aarhus Universitet, hvor han nu skriver speciale for en forskergruppe, der arbejder med sociale robotter.


Visninger
Casper designer robotter med følelser

Karrieremuligheder

Som civilingeniør i Computerteknologi kan du eksempelvis arbejde som udviklingsingeniør eller som softwarearkitekt. Du kan også arbejde som softwareudvikler af større apparater og systemer eller som projektleder for større IT-systemer. Du kan også vælge at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for elektro og computerteknologi på Aarhus Universitet:

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i computerteknologi under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende i niveau, omfang og indhold til mindst 20 ECTS på bachelorniveau inden for calculus, lineær algebra, og sandsynlighedsregning og statistik:

  • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i computerteknologi, IKT (Informations- og kommunikationsteknologi), IT eller datalogi fra et dansk universitet.
  • Diplomingeniøruddannelse i computerteknologi eller IKT fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole.
  • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for computerteknologi kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.    

Adgangskrav (gældende fra sommeroptaget 2022)    

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i computerteknologi:

  • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i computerteknologi, IKT, IT eller datalogi fra et dansk universitet.
  • En teknisk- eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra et universitet eller en dansk ingeniørhøjskole, som ifølge universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til en teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i computerteknologi fra et dansk universitet.

Universitetets vurdering af en teknisk- eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse lægger vægt på tilstrækkelige kvalifikationer i grundlæggende matematik, programmering, modellering såvel som computerteknologi. Desuden vurderes grundlæggende kvalifikationer i computernetværk, reguleringsteknik og digital signalbehandling sammen med fundamentale færdigheder i praktisk og eksperimentel computerteknologi laboratoriearbejde.

Universitet vil således vurdere:

  • Matematikkompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 25 ECTS, som dækker emnerne: calculus, lineær algebra, sandsynlighedsregning, statistik og diskret matematik.
  • Fysikkompetencer på bachelorniveau med et omfang af 5 ECTS, som dækker emnerne i klassisk fysik.
  • Computerteknologi-kompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 30 ECTS, som dækker emnerne, f.eks. programmering og modellering, algoritmer og datastrukturer og computerarkitektur.
  • Kompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 10 ECTS, som dækker et eller flere af emnerne: computernetværk, reguleringsteknik, digital signalbehandling eller machine learning.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Bilag til ansøgning

Du bedes udfylde dette bilag, når du ansøger om optagelse til kandidatuddannelsen i Computerteknologi.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Computerteknologi

Undervisningen på Computerteknologi er tilrettelagt med to semestre per studieår.

Dit første år på uddannelsen består af to grundkurser og to specialiserede studiepakker. Du følger grundkurserne sammen med alle studerende på uddannelsen, inden du vælger at specialisere dig.

På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit program og vil på den måde specialisere dig yderligere inden for relevante fagområder.

Obligatoriske pakker:


Efterår

Optimization and Dataanalytics - 10 ECTS
Software Engineering Principles - 5 ECTS


Forår

Applied Innovation in Engineering - 5 ECTS
System Engineering - 5 ECTS
Wireless Sensor Networks - 5 ECTS

Specialisering-studiepakker


Efterår:

Embedded Systems
Modelling of Chritical Systems - 5 ECTS
Embedded Real Time Systems - 10 ECTS


Wireless Networks
Network Security - 5 ECTS
Internet of Things Technology - 10 ECTSForår:

Distributed Systems Decision
Support Systems - 5 ECTS
Distributed and Pervasive Systems - 10 ECTS


Signal processing
Advanced signal processing - 5 ECTS
Computer Vision and Machine Learning - 10 ECTS


Software Engineering
Modelling and Verification - 10 ECTS
Programming Language Paradigms - 5 ECTS


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studiediagram

Studiediagrammet nedenfor viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Informationsteori og kodning, Systems Engineering og Trådløse sensornetværk og elektronik ligger på første semester.

 


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter.


Samarbejde med forskerne

Studieliv

Dagligdagen på Computerteknologi
Du får din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA
Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.


Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Virksomheder efterspørger civilingeniører med stor teoretisk dybde og analytiske arbejdsmetoder. Du lærer at kombinere datalogernes teoretiske stærke viden med ingeniørernes mere praktisk orienterede og innovative tilgang, så du er rustet til arbejdsmarkedets behov.   

Jobmuligheder

Aarhus Universitet uddanner civilingeniører i Computerteknologi til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Kandidaterne finder arbejde inden for meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. 

Anvendelsen af computerteknologi griber mere  og mere ind i folks hverdag. Derfor uddannes du til at udvikle brugervenlige og driftssikre systemer. Det er vigtigt at have dybtgående viden om teknologien, men det er ligeså vigtigt at kunne anvende den viden til udvikling af apparater og systemer, der dels har de rigtige funktioner og dels er lette og fornuftige at anvende for mange forskellige brugergrupper. Samtidig kræver systemudvikling et tæt samspil mellem mange udviklingsingeniører med forskellig baggrund, så du lærer derfor at samarbejde med andre.