Aarhus Universitets segl

Har du allerede bestået fag på en kandidatuddannelse?


Når du søger optagelse på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet, må du ved studiestart ikke have bestået hele 1. studieår på den uddannelse, du søger optagelse på.

I uddannelsens studieordning kan du undersøge, om du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår ved at sammenligne dine egne kurser med studieordningen for den uddannelse, du søger optagelse på:

 

Har du bestået 1. studieår?


Hvis du har bestået hele 1. studieår af den kandidatuddannelse, du søger optagelse på, skal du søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift.
 

  • Genindskrivning er for dig, der har bestået 1. studieår af den kandidatuddannelse, du søger ind på.
     
  • Overflytning er for dig, der læser på et andet dansk universitet, men gerne vil færdiggøre din nuværende kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.
     
  • Studieskift er for dig, der allerede læser på Aarhus Universitet og nu ønsker at læse en beslægtet kandidatuddannelse.
 

Har du ikke bestået 1. studieår?

Hvis du ikke har bestået hele 1. studieår af den kandidatuddannelse, du søger ind på, skal du søge om optagelse på normal vis. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, vurderer vi altid, om du kan få merit for nogle af de fag, du allerede har bestået.

 

Obligatorisk meritvurdering


Hvis du tidligere har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du oplyse det i din ansøgning. Hvis du bliver optaget, vurderer vi, om de kurser, du har bestået, kan give merit på den nye kandidatuddannelse.

Hvis du får merit, skal du ikke følge de kurser, du får merit for.

Aarhus Universitet er forpligtet til at lave meritvurderingen, og du kan ikke selv vælge, om du ønsker merit eller ej.


Sådan oplyser du os om beståede kurser

Når du søger optagelse, skal du vedhæfte:

  • Studieudskrift over beståede kurser på kandidatniveau.
  • Officielle kursusbeskrivelser eller studieordninger.


Du har pligt til at oplyse om beståede fag

Det kan resultere i disciplinære sanktioner, hvis du afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger eller helt undlader at oplyse os om, at du tidligere har bestået fag på en kandidatuddannelse.


Har du spørgsmål til merit?

Hvis du har spørgsmål til merit, skal du kontakte dit relevante studiecenter:

Du skal være opmærksom på, at studiecentrene ikke på forhånd kan sige, om du vil få merit.