Aarhus Universitets segl

Professionsbachelorer

Er du professionsbachelor?


På nogle kandidatuddannelser kan du blive optaget på baggrund af en professionsbacheloruddannelse. Her på siden har vi samlet en række af de uddannelser på Aarhus Universitet, hvor det er muligt. Der er dog ikke tale om en fuldstændig liste. Du kan kontakte vores studievejledere, hvis du har spørgsmål omkring dine optagelsesmuligheder.

 

Pædagogiske kandidatuddannelser

På de pædagogiske kandidatuddannelser, har du mulighed for at blive optaget, hvis du har en relevant professionsbacheloruddannelse eller en relevant mellemlang videregående uddannelse som for eksempel lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende. En mellemlang videregående uddannelse skal dog som regel være suppleret med anden uddannelsesaktivitet, der bringer den på niveau med en professionsbacheloruddannelse.

Du kan se under beskrivelserne af de enkelte uddannelser hvilke uddannelsesbaggrunde, der er adgangsgivende til en kandidatuddannelse.


Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Du kan se under beskrivelserne af de enkelte uddannelser, hvilke uddannelsesbaggrunde der er adgangsgivende.  

Erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser (cand.merc.)

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse, kan du i visse tilfælde være kvalificere til at blive optaget på cand. merc. uddannelsen. Fra og med optaget sommeren 2022, er der nye adgangskrav til uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. Du kan læse mere om adgangsbegrænsning her.

Du kan under beskrivelserne af adgangskravene på de enkelte cand. merc. specialiseringer finde adgangskravene for optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor.

Civilingeniøruddannelser

Hvis du har en diplomingeniøruddannelse, kan der være mulighed for at blive optaget på en civilingeniøruddannelse i tilknytning til dit fagområde. I nogle tilfælde er der krav til, at din diplomingeniøruddannelse har indeholdt specifikke fagmoduler. Du kan læse mere om kravene under de enkelte uddannelser.

Nogle sundhedsfaglige professionsbachelorer har med supplering desuden mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik. Det gælder for eksempel fysioterapeuter, bioanalytikere og radiografer.

Kandidatuddannelser inden for jordbrug

En professionsbachelor i Natur og jordbrugsproduktion kombineret med en jordbrugsteknolog kan, afhængigt af linjevalg, give adgang til følgende kandidatuddannelser:

Se nærmere om adgangskrav og det særlige studieforløb på uddannelsernes sider.

Kandidatuddannelser inden for sprog, kommunikation og kultur

En professionsbacheloruddannelse i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (almen/engelsk).

En professionsbachelorgrad fra Danmarks Medie- & Journalisthøjskole samt journalistuddannelserne fra RUC og SDU er adgangsgivende til Kandidatuddannelsen i Retorik.