Aarhus Universitets segl

RETORIK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Retorik lærer du at kommunikere velovervejet og hensigtsmæssigt. Du bliver i stand til at forstå de retoriske betingelser for samfundsdebatten og til at deltage kvalificeret i den. På uddannelsen lærer du at analysere og planlægge en argumentation samt at vurdere argumenter og skelne mellem gode og dårlige argumenter. Du udvikler kompetencer til at forstå, hvordan sproglige og visuelle udtryksformer påvirker deres modtagere, og hvordan du selv skriver taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng. Uddannelsen har fokus på argumentation og debat, nye mediers betydning for retorikken og sammenhængen mellem narrativ og visuel retorik. På studiet kommer du til at læse nye retoriske teorier og stifte bekendtskab med nogle af antikkens store retoriske tænkere. Du bliver i stand til kritisk at analysere og diskutere aktuelle retoriske eksempler fra hverdagslivet, de sociale medier og den politiske eller kulturelle offentlighed.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Retorik kan du arbejde i forskellige virksomheder, institutioner og organisationer i forbindelse med kommunikations- og konsulentarbejde. Du kan arbejde som tekstforfatter, kommunikationsrådgiver, politisk rådgiver, redaktør, skribent, strategisk kommunikatør og arbejde med målrettet formidling både skriftligt og mundtligt. Har du lyst til at læse videre, kan du vælge at fortsætte dit studie og forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Adgangskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i retorik er en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse. Derudover er en professionsbachelorgrad fra Danmarks Medie- & Journalisthøjskole samt journalistuddannelserne fra RUC og SDU adgangsgivende.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i retorik er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier: 

1. Akademisk baggrund (vægter 75%) 

Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2. Anden relevant erfaring (vægter 25%) 

Baseret på CV. Se nedenfor for uddybelse af indhold i dette.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Du kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med en varighed på op til 30 minutter. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 

1) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 

  2) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning    

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Retorik kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Du vælger din profil på 3. semester

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med din praktik følger du et vejledningsforløb, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Det faglige liv på Retorik

Kandidatuddannelsen i Retorik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.

Undervisningen på Retorik veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt projektarbejde, og du kommer til at udarbejde flere produkter undervejs, eksempelvis taler og artikler.

Det sociale liv på Retorik

På kandidatuddannelsen i Retorik får du din daglige gang på Kasernen på Langelandsgade i Aarhus. Her finder du også de æstetiske fag Kunsthistorie, Musikvidenskab, Æstetik og Kultur, Dramaturgi og Litteraturhistorie.

De studerende fra Kasernens seks fag samarbejder om fælles faglige og sociale arrangementer, og der foregår en lang række aktiviteter ud over undervisningen.

 • Apéritif: er en fælles festforening for Litteraturhistorie og Retorik.
 • Visir: er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt – som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.
 • Kasernebaren: De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor der er rig mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik.
 • KaserneRevyen: er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag.
 • Æstetisk Seminar: står hvert semester for at arrangere foredrag med præsentationer og diskussioner af aktuel forskning.
 • De Studerendes Hus og Kaserne Caféen: På Kasernen er der samlingssteder for de studerende på tværs af uddannelser. Blandt andet finder du De Studerendes Hus, hvor du og din studiegruppe kan holde møde i et grupperum eller slænge jer i loungen. I kan også holde kaffepause i Kaserne Caféen, som er Kasernens egen kantine. Udover at fungere som samlingssted kan du også købe mad og drikkevarer i caféen.  

En typisk uge på kandidaten i Retorik

Nedenfor kan du set et eksempel på en typisk uge på 1. semester af kandidatuddannelsen i Retorik.

Mandag:
8-13: Læsning
13-16: Forelæsning i Retorisk tradition

Tirsdag:
9-12: Læsning
12-15: Forberedelse i studiegrupper
16-18: Studenterforeningsmøde

Onsdag:
9-12: Læsning
11-14: Holdundervisning i Narrativ og visuel retorik
14-16: Læsning

Torsdag:
8-11: Holdundervisning i Retorisk argumentation
11-15: Læsning

Fredag:
8-11: Forberedelse i studiegrupper
11-14 Instruktorundervisning i Retorisk argumentation
15-17 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Jobmuligheder

Med kandidatuddannelsen i Retorik får du en uddannelse , der sætter dig i stand til at arbejde inden for mange forskellige brancher, fx i private og offentlige virksomheder, herunder ministerier, kommuner og regioner, på forlag, inden for en bred vifte af medievirksomheder, i offentlige institutioner inden for sundhedssektoren, forskningsstøtte, i gymnasieskolen, konsulentbranchen og på universiteterne.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, samt få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Retorik i Arts Karrieres karrierekatalog.