Aarhus Universitets segl

Erhvervskandidatuddannelse

Hvad er en erhvervskandidatuddannelse?

 • En erhvervskandidatuddannelse er en deltidsuddannelse for dig, der samtidig er i beskæftigelse.
 • Erhvervskandidatuddannelsen er normeret til 4 år, og du skal gennemføre den senest 4 ½ år efter studiestart.
 • Du kan ikke få SU eller specialpædagogisk støtte, når du læser en erhvervskandidatuddannelse.
 • En erhvervskandidatuddannelse er gratis, medmindre du kommer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz.

Adgangskrav og regler

 • Når du søger en erhvervskandidatuddannelse, gælder de samme adgangskrav og regler, som når du søger en fuldtidsuddannelse.
 • Du har dog ikke retskrav til en erhvervskandidatuddannelse, og du skal opfylde beskæftigelseskravet.

Beskæftigelseskrav, når du søger

Hvis du er ansat i en offentlig eller privat virksomhed gælder følgende:

 • Du skal være i relevant beskæftigelse for at kunne blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse.
 • Du skal være beskæftiget i minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit.
 • Du skal være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte.
 • Du skal dokumentere, at du er i relevant beskæftigelse ved at udfylde og vedhæfte denne blanket vedrørende ansættelsesaftale til din ansøgning.


Hvis du er iværksætter, gælder følgende:

 • Du skal dokumentere, at du er iværksætter på godkendt niveau med en fagligt relevant selvstændig virksomhed.
 • Virksomheden skal have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter.
 • Vi anbefaler, at du til din ansøgning vedhæfter dokumentation for øvrige relevante forhold for godkendelse af iværksætterstatus. Det kan eksempelvis være forretningsplan, markedsundersøgelse, tilknytning til iværksætterfællesskab, patenter, egen investering i iværksættervirksomheden og kapitaltilførsel.
 • Du skal udfylde tro- og loveerklæringen vedrørende iværksættervirksomhed i denne blanket vedrørende ansættelsesaftale og vedhæfte den til din ansøgning.

Du kan kontakte AU Iværksættere inden ansøgningsfristen, hvis du er i tvivl om dokumentationskravene for godkendelse som iværksætter.

Beskæftigelseskrav, når du er optaget

Når du er optaget på en erhvervskandidatuddannelse, gælder følgende:
 

 • Aarhus Universitet laver hvert semester en kontrol af din beskæftigelsessituation, hvor du aktivt skal bekræfte, om din beskæftigelse har ændret sig eller fortsat er den samme.
 • Hvis vi vurderer, at du ikke længere opfylder kravene til relevant beskæftigelse, kan du blive overflyttet til fuldtidsuddannelsen fra førstkommende semesterstart, hvis du ønsker at fortsætte på uddannelsen.
 • Aarhus Universitet kan indhente dokumentation fra SKAT for at sikre, at de oplysninger, du har givet os, er korrekte.

Skift mellem erhvervskandidat- og fuldtidsuddannelse

Hvis du vil skifte fra erhvervskandidatuddannelsen til fuldtidsuddannelsen
 

 • Du kan kun skifte fra det førstkommende semester. Du kan altså ikke skifte midt i et semester.
 • Hvis du vil skifte, skal du skrive en mail til indskriv@au.dk.
 • Hvis du stadig har et relevant arbejde, men ønsker at tage flere fag end nødvendigt i forhold til studieordningen, anbefaler vi, at du tilmelder dig flere fag i stedet for at skifte til fuldtidsuddannelsen. For at tilmelde dig flere fag skal du kontakte dit fakultet.

 

Hvis du vil skifte fra fuldtidsuddannelsen til erhvervskandidatuddannelsen
 

 • Du kan kun skifte fra det førstkommende semester. Du kan altså ikke skifte midt i et semester.
 • Du skal være opmærksom på, at fagene på erhvervskandidatuddannelsen og fuldtidsuddannelsen ikke nødvendigvis er de samme.
 • Hvis du er i tvivl om, om du når at bestå hele 1. studieår på fuldtidsuddannelsen, anbefaler vi, at du både søger optagelse på ny og søger studieskift.

   

Hvis du har bestået hele 1. studieår på fuldtidsuddannelsen

Hvis du ikke har bestået hele 1. studieår på fuldtidsuddannelsen


 • Hvis du ikke har bestået hele 1. studieår, skal du søge om optagelse på erhvervskandidatuddannelsen på ny gennem ansøgningssystemet.

 • Hvis du bliver optaget på erhvervskandidatuddannelsen, vurderer vi efterfølgende, om du kan få merit på fuldtidsuddannelsen for dine beståede fag.

 • Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen, og at uddannelsen kan være adgangsbegrænset.

Her kan du læse mere om obligatorisk meritvurdering