Aarhus Universitets segl

Professionsbachelorer

Er du professionsbachelor?


På nogle kandidatuddannelser kan du blive optaget på baggrund af en professionsbacheloruddannelse. Her på siden har vi samlet en række af de uddannelser på Aarhus Universitet, hvor det er muligt. Der er dog ikke tale om en fuldstændig liste. Du kan kontakte vores studievejledere, hvis du har spørgsmål omkring dine optagelsesmuligheder.

 

Pædagogiske kandidatuddannelser

På de pædagogiske kandidatuddannelser, har du mulighed for at blive optaget, hvis du har en relevant professionsbacheloruddannelse eller en relevant mellemlang videregående uddannelse som for eksempel lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende. En mellemlang videregående uddannelse skal dog som regel være suppleret med anden uddannelsesaktivitet, der bringer den på niveau med en professionsbacheloruddannelse.

Du kan se under beskrivelserne af de enkelte uddannelser hvilke uddannelsesbaggrunde, der er adgangsgivende til en kandidatuddannelse.


Hvad er en fagligt begrundet ansøgning?

Den fagligt begrundede ansøgning skal du se som en del af din afklaringsproces. En god fagligt begrundet ansøgning forudsætter nemlig, at du forbereder dig ved at undersøge uddannelsens indhold og muligheder grundigt. På den måde får du også en dyb indsigt i, hvad der venter dig, hvis du bliver optaget.

Din fagligt begrundede ansøgning indgår i en helhedsvurdering sammen med din adgangsgivende uddannelse og dit karaktergennemsnit. De tre elementer vægtes lige. På Uddannelsesantropologi og globalisering er udvælgelseskriterierne lidt anderledes.


Vores forventninger til din fagligt begrundede ansøgning

Vi vurderer din fagligt begrundede ansøgning ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgningen skal fremstå gennemarbejdet, velskrevet og sproglig korrekt.
 • Ansøgningen skal være målrettet den uddannelse, du søger ind på, og det skal fremgå, at du har sat dig grundigt ind i uddannelsens indhold og opbygning.
 • Du skal begrunde hvorfor og hvordan din adgangsgivende uddannelse (herunder f.eks. praktik- og udlandsophold, konkrete kurser, projekter, tillærte teorier og metoder) har klædt dig fagligt på til og er relevant for den søgte kandidatuddannelse.
 • Du skal begrunde hvorfor og hvordan øvrige erfaringer (job, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv) har klædt dig fagligt på til og er relevant for den søgte kandidatuddannelse. Det er din evne til at begrunde relevansen af dine erfaringer og ikke hvor mange års erfaring du har, der tæller. Du skriver med din ansøgning under på at oplysningerne på tro og love er korrekte og du skal derfor ikke sende os CV og øvrig dokumentation.


Formkrav til din fagligt begrundede ansøgning

 • Du skal anvende denne skabelon: Skabelon til fagligt begrundet ansøgning.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn, adgangsgivende uddannelse og ansøgt uddannelse.
 • Du skal konvertere skabelonen til PDF-format, inden du vedhæfter den.
 • Du må skrive maksimale to normalsider. En normalside er på 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • Du kan skrive din ansøgning på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

 

Sådan forbereder du dig til at skrive din fagligt begrundede ansøgning

Du kan forberede dig på mange måder, og der findes ikke en decideret facitliste, for det er en del af den akademiske disciplin at skrive selvstændige og reflekterede tekster. Vi anbefaler, at du gør følgende, inden du går i gang med at skrive din ansøgning:

 • Sæt dig ind i de informationer, du finder om uddannelsen via kandidat.au.dk
 • Læs studieordningen, som ligger på AU’s hjemmeside
 • Deltag i Åbent Hus, hvor du kan få mere at vide om uddannelsen gennem oplæg og ved at møde undervisere og studerende
 • Overvej, hvad der i din adgangsgivende uddannelse og blandt dine øvrige erfaringer er særligt relevant for at du får et godt studieforløb på din ønskede uddannelse.

Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Du kan se under beskrivelserne af de enkelte uddannelser, hvilke uddannelsesbaggrunde der er adgangsgivende.  

Erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser (cand.merc.)

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse, kan du i visse tilfælde være kvalificere til at blive optaget på cand. merc. uddannelsen. Fra og med optaget sommeren 2022, er der nye adgangskrav til uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. Du kan læse mere om adgangsbegrænsning her.

Du kan under beskrivelserne af adgangskravene på de enkelte cand. merc. specialiseringer finde adgangskravene for optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor.

Civilingeniøruddannelser

Hvis du har en diplomingeniøruddannelse, kan der være mulighed for at blive optaget på en civilingeniøruddannelse i tilknytning til dit fagområde. I nogle tilfælde er der krav til, at din diplomingeniøruddannelse har indeholdt specifikke fagmoduler. Du kan læse mere om kravene under de enkelte uddannelser.

Nogle sundhedsfaglige professionsbachelorer har med supplering desuden mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik. Det gælder for eksempel fysioterapeuter, bioanalytikere og radiografer.

Kandidatuddannelser inden for jordbrug

En professionsbachelor i jordbrug kombineret med en jordbrugsteknolog kan, afhængigt af linjevalg, give adgang til følgende kandidatuddannelser:

Se nærmere om adgangskrav og det særlige studieforløb på uddannelsernes sider.

Kandidatuddannelser inden for sprog, kommunikation og kultur

En professionsbacheloruddannelse i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (almen/engelsk).

En professionsbachelorgrad fra Danmarks Medie- & Journalisthøjskole samt journalistuddannelserne fra RUC og SDU er adgangsgivende til Kandidatuddannelsen i Retorik.