Aarhus Universitets segl

Professionsbachelorer

Er du professionsbachelor?

På nogle kandidatuddannelser kan du blive optaget på baggrund af en professionsbacheloruddannelse. Her på siden har vi samlet en række af de uddannelser på Aarhus Universitet, hvor det er muligt. Der er dog ikke tale om en fuldstændig liste. Kontakt studievejlederne hvis du har spørgsmål omkring dine optagelsesmuligheder. Deres kontaktoplysninger findes på siderne om de enkelte uddannelser i studieguiden.

 

Pædagogiske kandidatuddannelser

På de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes på Arts er der mulighed for optagelse på baggrund af en relevant professionsbacheloruddannelse eller en relevant mellemlang videregående uddannelse, for eksempel som lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende. En mellemlang videregående uddannelse vil dog typisk skulle være suppleret med anden uddannelsesaktivitet, der bringer den på niveau med en professionsbacheloruddannelse. 

Du kan se under beskrivelserne af de enkelte uddannelser, hvilke uddannelsesbaggrunde der er adgangsgivende.

 

Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Du kan se under beskrivelserne af de enkelte uddannelser, hvilke uddannelsesbaggrunde der er adgangsgivende. 

Erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser (cand.merc.)

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse, kan det være muligt, at kvalificere sig til optagelse på cand. merc. uddannelsen. Fra og med optaget sommeren 2022, er der nye adgangskrav til uddannelsen.

Derudover kommer der adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse, at have opfyldt adgangskravene. Adgangsbegrænsningen træder i kraft såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser og kvalificerede ansøgere prioriteres efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Du kan under beskrivelserne af adgangskravene på de enkelte cand. merc. specialiseringer finde adgangskravene for optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor.

Civilingeniøruddannelser

Hvis du har en diplomingeniøruddannelse, kan der være mulighed for at blive optaget på en civilingeniøruddannelse i tilknytning til dit fagområde. I nogle tilfælde stilles der dog krav om, at din diplomingeniøruddannelse skal have et indhold af specifikke fagmoduler. Du kan læse mere herom under de enkelte uddannelser.

Nogle sundhedsfaglige professionsbachelorer har med supplering desuden mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik. Det gælder f.eks. fysioterapeuter, bioanalytikere og radiografer.

Kandidatuddannelser inden for jordbrug

En professionsbachelor i jordbrug kombineret med en jordbrugsteknolog kan, afhængigt af linjevalg, give adgang til følgende kandidatuddannelser:

Se nærmere om adgangskrav og det særlige studieforløb på uddannelsernes sider.

Kandidatuddannelser inden for sprog, kommunikation og kultur

En professionsbacheloruddannelse i Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation vil være adgangsgivende til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (almen/engelsk).

En professionsbachelorgrad fra Danmarks Medie- & Journalisthøjskole samt journalistuddannelserne fra RUC og SDU er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i retorik.