Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad skal der stå i en fagligt begrundet ansøgning?

Søger du om at blive optaget på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, skal du skrive en fagligt begrundet ansøgning.

Læs derfor vejledningen på denne side grundigt igennem, inden du sender en ansøgning.

Denne side henvender sig til ansøgere af følgende kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning på DPU:

Hvad er en fagligt begrundet ansøgning?

 • I den fagligt begrundede ansøgning skal du selvstændigt argumentere for, hvorfor du søger ind på den ønskede kandidatuddannelse.
 • Du skal forholde dig til kandidatuddannelsens indhold og opbygning som beskrevet i studieordningen og reflektere over, hvordan din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for den kandidatuddannelse, du søger ind på.
 • Du skal begrunde, hvordan din adgangsgivende uddannelse og den ønskede kandidatuddannelse til sammen kan skærpe din faglige profil.
 • Du kan fremhæve elementer fra din adgangsgivende uddannelse, som er særligt kvalificerende i forhold til kandidatuddannelsen. Det gælder undervisningsforløb, projekter, praktik- eller studieophold m.v. eller konkrete teorier og videnskabsteoretiske elementer eller opgaver, der indgået i din adgangsgivende uddannelse. Husk at tilføje omfanget i ECTS eller tid for de elementer, du beskriver.
 • Du kan underbygge din ansøgning ved at henvise til dine mest relevante øvrige erfaringer i forhold til den søgte kandidatuddannelse. Med relevant erfaring menes f.eks. tidligere ansættelser, efter/videreuddannelse, frivilligt arbejde, udlandsophold m.v.
 • Din ansøgning skal være gennembearbejdet og vise, at du har en gode stave- og formuleringsevner.

Hvordan skal jeg skrive en fagligt begrundet ansøgning?

Forbered dig grundigt, inden du går i gang med at skrive:

 • sæt dig ind i de informationer, du finder i studieguiden om uddannelsen
 • læs studieordningen, som ligger på AU’s hjemmeside
 • deltag i Åbent hus, hvor du kan få mere at vide om uddannelsen gennem oplæg og ved at møde undervisere og studerende
 • overvej, hvordan kurser, projekter, praktik, studieophold m.v. fra din adgangsgivende uddannelse er særligt relevante for den ønskede uddannelse
 • reflekter over dine kompetencer og erfaringer, udvælg de mest relevante i forhold til den ønskede uddannelse og omsæt dem til argumenter i din ansøgning.

Hvilke krav er der til min fagligt begrundede ansøgning?

 • Den fagligt begrundede ansøgning er en tekst på max. 2 normalsider. 1 normalside er på max. 2.400 tegn inkl. mellemrum. Teksten må ikke overskride det maximale antal tegn inkl. mellemrum.
 • Ansøgningen kan være skrevet på dansk, norsk, svensk eller engelsk.
 • Den fagligt begrundede ansøgning skal være målrettet den kandidatuddannelse, du søger om optagelse på.
 • Søger du ind på flere af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning, skal du skrive en fagligt begrundet ansøgning til hver uddannelse.
 • Til udarbejdelsen af en fagligt begrundet ansøgning skal du bruge ”Skabelon til fagligt begrundede ansøgning.”
 • Det er obligatorisk, at den fagligt begrundede ansøgning indeholder oplysninger om navn, adgangsgivende uddannelse og ansøgt uddannelse.
 • Den fagligt begrundede ansøgning uploades via ansøgningssystemet DANS, inden ansøgningsfristen er udløbet. Ansøgninger, der ikke indeholder en fagligt begrundet ansøgning tages ikke i betragtning.
 • Da du igennem ansøgningssystemet på tro og love skriver under på, at de indsendte oplysninger er korrekte, skal du ikke dokumentere den erfaring, der beskrives i den fagligt begrundede ansøgning.

Hvordan vurderes min fagligt begrundede ansøgning?

Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du søger på baggrund af en velskrevet og velbegrundet ansøgning, også selvom du har et højt karaktergennemsnit.

Et fagligt bedømmelsesudvalg tager stilling til din samlede ansøgning og prioriterer den i forhold til de øvrige ansøgere. Den fagligt begrundede ansøgning bliver vurderet ud fra:

 • at den fremstår gennemarbejdet og er velskrevet og målrettet en bestemt uddannelse
 • hvordan du fagligt begrunder din ansøgning om optagelse
 • hvordan du perspektiverer dine kompetencer i forhold til dit studievalg og inddrager dine erfaringer, herunder erhvervserfaring og anden erfaring som f.eks. praktik, frivilligt arbejde, udlandsophold m.m., der relaterer sig til dit uddannelsesvalg
 • hvordan din studieegnethed tager sig ud, når der foretages en samlet vurdering af din adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og din fagligt begrundede ansøgning.

Er du i tvivl om, hvad der udgør din adgangsgivende uddannelse, kan du læse mere på siden om adgangskrav.

Undgå plagiat og snyd

Vi modtager ind imellem fagligt begrundede ansøgninger, der er plagieret fra tidligere relevansbeskrivelser til DPU. Det er ikke tilladt at plagiere andres fagligt begrundede ansøgninger, få andre til at udarbejde din fagligt begrundede ansøgning, skrive den sammen med andre eller benytte uofficielle vejledninger på nettet.

Vi kontrollerer løbende for plagiat og snyd. Du får afslag på din ansøgning, hvis du har snydt eller kopieret indhold fra andre fagligt begrundede ansøgninger.

FAQ

Få svar på de mest typisk stillede spørgsmål  

Hvorfor skal jeg skrive en fagligt begrundet ansøgning?

Der er større interesse for DPU’s uddannelser med adgangsbegrænsning, end vi har studiepladser til. Hvert år må vi desværre afvise kvalificerede ansøgere.

For at sikre at vi optager de mest kvalificerede studerende, bruger vi den fagligt begrundede ansøgning til at:

 • vurdere din faglige profil og dine faglige forudsætninger for at gennemføre den ønskede kandidatuddannelse,
 • sikre, at du har indsigt i og forholdt dig aktivt til uddannelsens indhold, krav og muligheder, inden du søger.

Hvad kan jeg gøre for at skrive en god fagligt begrundet ansøgning?

Studievejledningen får ofte spørgsmål om, hvordan man skriver en god fagligt begrundet ansøgning.

Det er en del af den akademiske disciplin at skrive selvstændige og reflekterede tekster. Det kan gøres på mange måde.

Der findes ikke en tjekliste til den gode fagligt begrundede ansøgning. Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med at læse din ansøgning igennem eller give dig gode råd om, hvordan du sikrer dig optagelse.

Det er vores erfaring, at grundig forberedelse og undersøgelse af uddannelsens indhold, muligheder og krav hjælper dig som ansøger i forhold til egen afklaring af studievalg og til at skrive en god fagligt begrundet ansøgning. 

Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i studieordningen, deltager i Åbent hus og i øvrigt forholder dig undersøgende til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvordan vægtes mine øvrige erfaringer, herunder erhvervserfaring?

Dine øvrige erfaringer, herunder erhvervserfaring, vægtes i det omfang, du formår at relatere dem til dit uddannelsesvalg. Det faglige bedømmelsesudvalg er interesseret i, hvordan du perspektiverer dine kompetencer i forhold til dit studievalg, og hvordan du inddrager dine erfaringer, herunder erhvervserfaring og anden erfaring som f.eks. praktik, frivilligt arbejde, udlandsophold m.m., der relaterer sig til dit uddannelsesvalg. Du skal skrive omfanget af dine erfaringer (tid/omfang), men otte år som skolelærer tæller altså ikke i sig selv mere end to år som pædagog.

Hvordan vægtes mit karaktergennemsnit i forhold til den fagligt begrundede ansøgning?

Det faglige bedømmelsesudvalg foretager en helhedsvurdering af karaktergennemsnit og den fagligt begrundede ansøgning. Der kan ikke sættes en fast fordeling mellem de to parametre.

Det er vigtigt, at du søger på baggrund af en velovervejet og gennemarbejdet fagligt begrundet ansøgning, også selvom du har et højt karaktergennemsnit.