Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Denne side henvender sig til ansøgere af følgende kandidatuddannelser på DPU:

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning på DPU, skal du udarbejde og indsende en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse.

Hvad er en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse?

En uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse er en kort tekst, hvor du selvstændigt aktivt forholder dig til og begrunder, hvordan indholdet af din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for og kvalificerer dig til den kandidatuddannelse, du søger optagelse på. Og hvordan de to uddannelser kombineret, kan bidrage til at skærpe din faglige profil.

I din relevansbeskrivelse kan du forholde dig til flere af følgende spørgsmål med udgangspunkt i den kandidatuddannelse, du søger om optagelse på:

 • Hvordan studieelementerne (kurser, projekter, praktik, studieophold mv.) i din adgangsgivende uddannelse er relevante og kvalificerende i forhold til den kandidatuddannelse, som du søger ind på og den faglige profil, du ønsker at opnå.  
 • Hvordan konkrete teorier og videnskabsteoretiske elementer eller opgaver der har indgået i din adgangsgivende uddannelse har relevans for den kandidatuddannelse du søger optagelse på og den faglige profil, du ønsker at opnå.

Du skal huske at tilføje omfang i ECTS eller tid for de elementer, du beskriver.

Hvordan skal jeg skrive min relevansbeskrivelse?

Der er mange forskellige måder at skrive en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse på. Derfor er der heller ikke en tjekliste eller opskrift på, hvordan du skriver den. Men gør du dit forarbejde, så kommer du langt både i afklaring af dit studievalg og i din faglige begrundelse for at søge om optagelse på uddannelsen.

Forbered dig grundigt inden du går i gang med at skrive. Det kan du blandt andet gøre ved at:

 • sætte dig godt ind i de informationer som du finder i studieguiden omkring uddannelsen,
 • læse uddannelsens studieordning. Du finder samtlige studieordninger på AUs hjemmeside,
 • deltage i åbent hus, hvor du kan få mere viden om uddannelsen gennem faglige oplæg samt møde undervisere og studerende.

Hvilke krav er der til min uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse?

 • Du skal skrive din relevansbeskrivelse i dokumentet ”Skabelon til uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse”.
 • Husk at udfylde sidehovedfelterne med dit navn, din adgangsgivende uddannelse og hvilken kandidatuddannelse du søger optagelse på.
 • Din uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse må maksimalt fylde 2 normalsider (1 normalside svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum).
 • Du skal være opmærksom på, at det er nødvendigt at udarbejde en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse for hver kandidatuddannelse du søger optagelse på, såfremt det indgår som en del af adgangskravet.
 • Du kan skrive din uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse på dansk, engelsk eller et af de nordiske sprog.

Hvordan vurderes min ansøgning?

Ansøgere optages på baggrund af en helhedsvurdering af karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse. På mange uddannelser får vi langt flere ansøgninger fra kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til. 
Derfor er det et fagligt bedømmelsesudvalg, der tager stilling til din samlede ansøgning og efterfølgende prioriterer den i forhold til de øvrige ansøgere. Indeholder din ansøgning ikke en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse, vil du ikke blive prioriteret i forhold til optagelse, uanset dit karaktergennemsnit.

Er du usikker på, hvad der udgør din adgangsgivende uddannelse kan du læse mere på siden om adgangskrav.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Vurderingen af din ansøgning foregår på baggrund af faglige kriterier. Derfor er eventuel erhvervserfaring hverken en begrundelse eller en forudsætning for at blive optaget og det vil ikke blive taget i betragtning i vurderingen af din ansøgning.

Vær samtidig opmærksom på, at den uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse ikke er en motiveret ansøgning og ikke skal være en minutiøs gennemgang af indholdet af din adgangsgivende uddannelse. Den skal heller ikke indeholde andre (studie)aktiviteter end dem, som indgår i din adgangsgivende uddannelse. Du skal derfor kun inddrage kurser eller prøver, du har gennemført som del af din adgangsgivende uddannelse.

Undgå plagiat og snyd

Ind imellem dukker der desværre relevansbeskrivelser op, der er plagieret fra tidligere benyttede relevansbeskrivelser til DPU. Det er ikke tilladt at plagiere andres relevansbeskrivelser, få andre til at udarbejde relevansbeskrivelsen, skrive den sammen med andre eller benytte uofficielle vejledninger på nettet.

Vi kontrollerer løbende plagiat og snyd. Du skal være opmærksom på, at du får afslag på din ansøgning om optagelse, hvis du har snydt eller kopieret indhold fra andre relevansbeskrivelser.

FAQ

Få svar på de mest typisk stillede spørgsmål  

Hvorfor skal jeg skrive en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse?

Der er større interesse for uddannelserne med adgangsbegrænsning på DPU end vi har studiepladser til. Hvert år må vi desværre afvise kvalificerede ansøgere. På den baggrund vil vi gerne sikre, at vi optager de mest kvalificerede studerende. Vi bruger din uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse til at:

 • vurdere din faglige profil og faglige forudsætninger for at gennemføre den pågældende kandidatuddannelse,
 • sikre at du har indsigt i og forholdt dig aktivt til uddannelsens indhold, krav og muligheder inden du søger.

Hvorfor vægtes min erhvervserfaring ikke?

Vurderingen af din ansøgning foregår udelukkende på baggrund af dine faglige forudsætninger og ønsker til faglig profil. Derfor er eventuel erhvervserfaring ikke en begrundelse eller en forudsætning for at blive optaget og det vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.

Det er derfor også en misforståelse at søge på baggrund af et CV eller på anden vis begrunde relevansbeskrivelsen med konkrete erhvervserfaringer.

Hvad kan jeg gøre for at skrive en god relevansbeskrivelse?

Studievejledningen får ofte spørgsmål om hvordan man skriver en god relevansbeskrivelse.

Det er en del af den akademiske disciplin at skrive selvstændige og reflekterede tekster. Samtidig er der mange måde at gøre det på.
Der findes derfor ikke en tjekliste til den gode relevansbeskrivelse og Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med at læse din ansøgning igennem eller give gode råd om, hvordan du sikrer dig optagelse.
Det er dog vores erfaring, at grundig forberedelse og undersøgelse af uddannelsens indhold, muligheder og krav både hjælper dig som ansøger i forhold til din egen afklaring af studievalg om til at skrive en god relevansbeskrivelse. Vi anbefaler derfor, at du sætter dig grundigt ind i studieordningen, deltager i Åbent hus og i øvrigt forholder dig undersøgende til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvordan vægtes mit karaktergennemsnit i forhold til den uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse?

Det faglige optagelsesudvalg foretager en helhedsvurdering af karaktergennemsnit og din uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse. Der kan ikke sættes en fast fordeling mellem de to parametre.

Det er derfor vigtigt, at du søger på baggrund af en velovervejet og gennemarbejdet relevansbeskrivelse – også selvom du har et højt karaktergennemsnit.