Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad skal der stå i en relevansbeskrivelse?

Denne side henvender sig til ansøgere af følgende kandidatuddannelser på DPU:

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning på DPU, skal du udarbejde og indsende en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse.

Hvad er en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse?

En uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse er en kort tekst, hvor du selvstændigt forholder dig til, hvordan din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for og kvalificerer dig til den kandidatuddannelse, du søger optagelse på. Samtidig skal du begrunde, hvordan de to uddannelser til sammen kan skærpe din faglige profil.

I din relevansbeskrivelse kan du forholde dig til følgende spørgsmål med udgangspunkt i den ønskede kandidatuddannelse:

 • Er der studieelementer (kurser, projekter, praktik, studieophold mv.) i din adgangsgivende uddannelse, der er relevante og kvalificerende i forhold til den kandidatuddannelse, du søger ind på, og den faglige profil, du ønsker at opnå?
 • Har konkrete teorier og videnskabsteoretiske elementer eller opgaver, der er indgået i din adgangsgivende uddannelse, relevans for den kandidatuddannelse, du søger optagelse på, og den faglige profil, du ønsker at opnå?

Husk at tilføje omfanget i ECTS eller tid for de elementer, du beskriver.

Hvordan skal jeg skrive min relevansbeskrivelse?

Der er mange måder at skrive en relevansbeskrivelse på. Der er ikke en tjekliste eller opskrift på, hvordan du skriver den. Gør du dit forarbejde, kommer du langt i at afklare dit studievalg og fagligt begrunde din ansøgning om optagelse.

Forbered dig grundigt, inden du går i gang med at skrive. Det kan du blandt andet gøre ved at:

 • sætte dig godt ind i de informationer, du finder i studieguiden om uddannelsen
 • læse uddannelsens studieordning. Du finder alle studieordninger på AUs hjemmeside,
 • deltage i Åbent hus, hvor du kan få mere viden om uddannelsen gennem faglige oplæg og møde undervisere og studerende.

Hvilke krav er der til min relevansbeskrivelse?

 • Du skal skrive din relevansbeskrivelse i dokumentet ”Skabelon til uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse
 • Husk at udfylde sidehovedfelterne med dit navn, din adgangsgivende uddannelse og hvilken kandidatuddannelse, du søger optagelse på
 • Relevansbeskrivelsen må maksimalt fylde 2 normalsider (1 normalside svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum)
 • Du skal være opmærksom på, at det er nødvendigt at udarbejde en relevansbeskrivelse for hver kandidatuddannelse, du søger optagelse på, hvis det er en del af adgangskravet
 • Du kan skrive din relevansbeskrivelse på dansk, engelsk eller et af de nordiske sprog

Hvordan vurderes min ansøgning?

Ansøgere optages på baggrund af en helhedsvurdering af karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den uddannelsesfaglige relevansbeskrivelse. På mange uddannelser får vi langt flere ansøgninger fra kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til.

Det er et fagligt bedømmelsesudvalg, der tager stilling til din samlede ansøgning og prioriterer den i forhold til de øvrige ansøgere. Indeholder din ansøgning ikke en relevansbeskrivelse, bliver du ikke prioriteret i forhold til optagelse, uanset dit karaktergennemsnit.

Er du usikker på, hvad der udgør din adgangsgivende uddannelse, kan du læse mere på siden om adgangskrav.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Din ansøgning bliver vurderet på baggrund af faglige kriterier. Eventuel erhvervserfaring er ikke en begrundelse eller forudsætning for at blive optaget og indgår ikke i vurderingen af din ansøgning.

Relevansbeskrivelsen er ikke en motiveret ansøgning.

Du skal ikke minutiøst gennemgå din adgangsgivende uddannelse.

Relevansbeskrivelsen skal ikke indeholde andre (studie)aktiviteter end dem, der indgår i din adgangsgivende uddannelse.

Du skal kun inddrage kurser eller prøver, du har gennemført som del af din adgangsgivende uddannelse.

Undgå plagiat og snyd

Vi modtager ind imellem relevansbeskrivelser, der er plagieret fra tidligere relevansbeskrivelser til DPU. Det er ikke tilladt at plagiere andres relevansbeskrivelser, få andre til at udarbejde relevansbeskrivelsen, skrive den sammen med andre eller benytte uofficielle vejledninger på nettet.

Vi kontrollerer løbende for plagiat og snyd. Du får afslag på din ansøgning, hvis du har snydt eller kopieret indhold fra andre relevansbeskrivelser.

FAQ

Få svar på de mest typisk stillede spørgsmål  

Hvorfor skal jeg skrive en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse?

Der er større interesse for uddannelserne med adgangsbegrænsning på DPU, end vi har studiepladser til. Hvert år må vi desværre afvise kvalificerede ansøgere. For at sikre, at vi optager de mest kvalificerede studerende, bruger vi din relevansbeskrivelse til at:

 • vurdere din faglige profil og dine faglige forudsætninger for at gennemføre den ønskede kandidatuddannelse
 • sikre, at du har indsigt i og forholdt dig aktivt til uddannelsens indhold, krav og muligheder, inden du søger.

Hvorfor vægtes min erhvervserfaring ikke?

Din ansøgning vurderes udelukkende på baggrund af dine faglige forudsætninger og ønsker til faglig profil.

Eventuel erhvervserfaring er ikke en begrundelse eller forudsætning for at blive optaget og indgår ikke i vurderingen af din ansøgning.

Det er en misforståelse, hvis man ansøger på baggrund af et CV eller på anden vis begrunder relevansbeskrivelsen med konkrete erhvervserfaringer.    

Hvad kan jeg gøre for at skrive en god relevansbeskrivelse?

Studievejledningen får ofte spørgsmål om, hvordan man skriver en god relevansbeskrivelse.

Det er en del af den akademiske disciplin at skrive selvstændige og reflekterede tekster. Det kan gøres på mange måde.

Der findes ikke en tjekliste til den gode relevansbeskrivelse. Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med at læse din ansøgning igennem eller give dig gode råd om, hvordan du sikrer dig optagelse.

Det er vores erfaring, at grundig forberedelse og undersøgelse af uddannelsens indhold, muligheder og krav hjælper dig som ansøger i forhold til egen afklaring af studievalg og til at skrive en god relevansbeskrivelse. 

Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i studieordningen, deltager i Åbent hus og i øvrigt forholder dig undersøgende til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Hvordan vægtes mit karaktergennemsnit i forhold til relevansbeskrivelse?

Det faglige bedømmelsesudvalg foretager en helhedsvurdering af karaktergennemsnit og relevansbeskrivelse. Der kan ikke sættes en fast fordeling mellem de to parametre.

Det er vigtigt, at du søger på baggrund af en velovervejet og gennemarbejdet relevansbeskrivelse, også selvom du har et højt karaktergennemsnit.