Aarhus Universitets segl

TEKNOLOGIBASERET FORRETNINGSUDVIKLING

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling i Herning handler om at indsamle, forstå og vurdere ny teknologisk viden i relation til forretningsmuligheder. Der kan i løbet af uddannelsen vælges mellem tre fokusområder: Teknologi- og driftsledelse, energisystemer og digitalisering. Uanset fokusområde tages der på studiet udgangspunkt i forandringer af virksomheder ud fra en grundig indsigt i eksisterende drift og en vurdering af teknologiske potentialer.

Uddannelsen foregår på engelsk, og du vil arbejde med teknologiledelse, forretningsudvikling samt ledelse af drifts- og udviklingsprocesser. Uddannelsen har stor fokus på praksis, og der er gode muligheder for at lave projekter og opgaver i samarbejde med virksomheder. De første to semestre består af obligatoriske kernefag, fokusfag og projektarbejder. Derefter kan du specialisere dig via valgfag, udveksling på andre danske eller udenlandske universiteter, virksomhedsforløb eller entreprenørskab.

Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling udbydes nu også som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er på halv tid og retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling kan du hjælpe virksomheder med at skabe nye, teknologibaserede forretningsområder samt udvikle teknologistrategier og produkter, som understøtter disse nye forretningsområder. Samtidig vil du have en god forståelse for sikring og optimering af den eksisterende drift. Du vil eksempelvis kunne arbejde som projektleder, Business Development Manager, Product Manager, produktionsledelse eller teknologisk specialist. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling Bogdan fra Lego Group og Amalie fra Blue Water Shipping fortæller om, hvordan de har brugt uddannelsen i deres nuværende job.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Teknologibaseret forretningsudvikling.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En ingeniørbachelor eller teknisk videnskabelig bachelor (civilingeniørbachelor) fra et universitet eller en professionshøjskole 

 • En teknisk videnskabelig bachelor inden for kemi, fysik, geologi, geografi, bioscience, nuklear, biologi og tilsvarende. 

 • En bachelor i Technology Management and Marine Engineering (maskinmester) 

 • En bachelor i Value Chain Management 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Fire alternative blokke af krav skal opfyldes med et minimum ECTS-pointtal for den adgangsgivende bacheloruddannelse: 

 • 80 ECTS i industriel produktion (1) eller 

 • 80 ECTS i softwareudvikling (2) eller 

 • 80 ECTS i elektro-mekanisk ingeniørfaglighed (3) eller 

 • 80 ECTS i teknisk design og bæredygtighed (4) 

Bachelorafhandlinger og praktikforløb tæller ikke med i disse ECTS. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Teknologibaseret forretningsudvikling som erhvervskandidat (Civilingeniøruddannelsen) 

For at blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling skal du: 

 • Leve op til de faglige adgangskrav (samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse) 

 • Enten have en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse svarende til minimum 25 timer ugentlig i gennemsnit, eller være iværksætter med en fagligt relevant, selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø. 

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være: 

 • Ansættelse i teknologi-orienterede virksomheder 

 • Roller inden for teknologiske fagfelter, eksempelvis inden for produktudvikling, test, systemanalyse, produktionsplanlægning, produktionsstyring, produktionsmodning, projektledelse (og support heraf), product-life-cycle management, product-data-management, master data management, softwareudvikling, kvalitetsledelse, samt ledelse af teknologiske virksomhedsfunktioner. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er ikke adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Det betyder, at alle kvalificerede ansøgere får tilbudt en studieplads. Du er derfor sikker på optagelse, hvis du enten har retskrav eller en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du læse om studiets opbygning samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Nedenstående kassogram viser studieprogrammet for studerende, der starter uddannelsen i sommeren 2023. 

Studieliv

En typisk uge på Teknologibaseret forretningsudvikling

En typisk uge på Teknologibaseret forretningsudvikling vil oftest bestå af undervisning mandag og tirsdag på de første to semestre.

Den resterende tid skal fordeles på studieaktiviteter hos virksomheder, øvelser og forberedelse til undervisning samt gruppearbejde.

Gruppearbejde er en væsentlig og obligatorisk del af uddannelsens obligatoriske fag og gruppearbejdet kan finde sted onsdag-fredag.

Mange muligheder og gode faciliteter

På campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og være med i udviklingen af campus Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i studenterhuset eller benytte motionscenteret på campus.

Studiebyen Herning

Herning er kendt for at huse store koncert- og sportsbegivenheder, men Herning er meget mere end det. I Herning er tæt på hver 5. indbygger studerende enten på ungdoms- eller videregående uddannelser – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. I Herning er naturen lige uden for døren, og der er etableret fine badestrande ved søerne kun en cykeltur væk fra universitetet. Når du skal starte på dit studie i Herning, skal du ikke bekymre dig om tag over hovedet, Herning Kommune har nemlig et stort udbud af studieboliger. Her kan du bo i topmoderne lejligheder/studieboliger på 1-2 værelser til en lav husleje, og flytter du mere end 30 km for at komme til dit studie i Herning, så kommer du forrest i køen. Der er mere end 20 barer, cafeer og gå-i-byen steder i Herning, samt kulturelle arrangementer hele året rundt – lige fra store koncerter med internationale navne i Boxen til mindre koncerter på det lokale spillested Fermaten.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling kan du arbejde i virksomheder med at skabe nye, teknologibaserede forretningsområder samt udvikle teknologistrategier og produkter, som understøtter disse forretningsområder. Jobtyper er ofte projektleder eller forretningsudvikler normalt med et teknologisk fokus. Nogle kandidater vælger en mere kommerciel retning inden for product management og salg. Andre kandidater vælger en mere teknologisk vej inden for fysisk eller digital produktudvikling. Fælles for kandidater er den ingeniør-faglige orientering inden for løsningsudvikling, navigering imellem tekniske og kommercielle problemstillinger, samarbejde og arbejdet i netværk inden- og udenfor virksomheden. Kandidater er ofte beskæftiget i større private virksomheder med fokus på eksport. Mange kandidater er dog også beskæftiget i mindre virksomheder, i konsulentbranchen og i offentlige virksomheder og institutioner. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Karrierevejledning

På  https://studerende.au.dk/karriere/aarhus-bss-career/karrierevejledning/ kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

Teknologibaseret forretningsudvikling som erhvervskandidatuddannelse (Civilingeniøruddannelsen)

Du har nu mulighed for at tage teknologibaseret forretningsudvikling som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på halv tid og strækker sig således over fire år. Den retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. Der opkræves ikke betaling fra den studerende. Studerende, der følger erhvervskandidatuddannelsen, er ikke SU-berettigede.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme indhold som den toårige heltidsuddannelse, så fagene tages sammen med de andre fuldtidsstuderende. Erhvervskandidatuddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 60 ECTS, valgfag af et omfang på 30 ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS. Studieordningen vil angive en model med en jævn belastning over fire år. Den studerende har dog mulighed for at tilmelde eller framelde sig fag, forudsat at man er opmærksom på om der er en anbefalet rækkefølge af fag samt hvornår fagene udbydes, og at man samtidig overholder studiereglerne vedrørende studieaktivitet og maksimal studietid.

For at påbegynde erhvervskandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen.
 • Være i job i en virksomhed mindst 25 timer om ugen i gennemsnit på baggrund af din bacheloruddannelse eller være godkendt iværksætter med omsætning og relevante arbejdsopgaver sideløbende med studiet.

Dokumentationskrav vedrørende godkendelse som iværksætter omfatter som minimum tro og love-erklæring vedr. iværksættervirksomhed med angivelse af CVR-nummer og beskrivelse af omsætning. Desuden anbefales dokumentation af øvrige relevante forhold for godkendelse af iværksætterstatus; herunder eksempelvis Forretningsplan, Markedsundersøgelse, Tilknytning til iværksætterfællesskab, Patenter, Egen investering i iværksættervirksomheden og Kapitaltilførsel.

Du skal hvert semester dokumentere en fortsat sideløbende beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller fortsat status som godkendt iværksætter. Hvis din sideløbende beskæftigelse eller status som godkendt iværksætter ophører, eller hvis den sideløbende beskæftigelse reduceres til mindre end det krævede antal timer, vil du blive overflyttet til den toårige fuldtidsuddannelse, hvis muligt fra førstkommende semesterstart. 

Du kan læse mere om rammerne for en erhvervskandidatuddannelse og krav til dokumentation her: http://kandidat.au.dk/optagelse/erhvervskandidat/

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt på halv tid over 4 år med 15 ECTS pr. semester. Det er dog muligt at tage specialet på et halvt år frem for et år og dermed afslutte uddannelsen på 3,5 år. Der er desuden mulighed for at tage mere end 15 ECTS i et semester, så længe man er opmærksom på, hvornår fagene udbydes, og om der er en anbefalet rækkefølge af fag.

Den maksimale studietid er 4 ½ år fra studiestart.

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag under 'Uddannelsens opbygning'.

Bemærk: Hvis du søger optagelse med vinterstart i 2023, skal du orientere dig i studieordningen fra 2019. Hvis du søger optagelse med studiestart fra sommeren 2023, vil den nye studieordning fra 2023 være gældende for dig. Nedenstående kassogram viser studieprogrammet for studerende, der starter uddannelsen i sommeren 2023.