Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSKANDIDAT

Kandidatuddannelse på deltid for personer i beskæftigelse.    

En erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse tilrettelagt på deltid for personer, der er i beskæftigelse.

Erhvervskandidatuddannelsen er normeret til 4 år og skal gennemføres senest 4½ år efter studiestart. Det betyder, at den er tilrettelagt over 4 år, så du kan arbejde, samtidig med at du læser.

Du kan ikke få SU til uddannelsen eller ydelser fra Socialpædagogisk Støtte.

Der opkræves ikke betaling, med mindre du kommer fra et land uden for EU/EØS og Schweiz. 

Info til arbejdsgivere

AU udbyder følgende kandidatuddannelser som erhvervskandidat:

Adgangskrav

Der gælder de samme faglige adgangskrav til erhvervskandidatuddannelsen som til kandidatuddannelsen på fuldtid. Det vil sige, at man som udgangspunkt skal have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau. Du finder de gældende adgangskrav for den specifikke erhvervskandidatuddannelse på den pågældende uddannelses side (se ovenfor). 

Det er som udgangspunkt kun bacheloruddannelsen, der kigges på, når man søger om optagelse. Har du bestået andre uddannelser eller kurser efter afslutningen af din bacheloruddannelse, indgår disse ikke i vurderingen af, om din bacheloruddannelse opfylder en uddannelsens adgangskrav.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du i nogle tilfælde supplere din bacheloruddannelse.

Beskæftigelseskrav

Der er krav om relevant beskæftigelse for at kunne blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen. Ansøger kan opfylde dette krav på to måder:

  • Være ansat ved offentlig eller privat arbejdsgiver med aftale om relevant beskæftigelse på baggrund af relevant bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse på samme niveau, svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm).
  • Være iværksætter med en faglig relevant virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter.

Læs mere om kravene til dokumentation for din beskæftigelse

Sprogkrav

Hvis der er krav om dokumentation af sprogniveau i enten dansk eller engelsk på kandidatuddannelsen på fuldtid, gælder samme sprogkrav til erhvervskandidatuddannelsen

Adgangsbegrænsning

Man er ikke garanteret plads på uddannelsen, hvis der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, selvom man opfylder adgangskravene og beskæftigelseskravet. I det tilfælde vil der være faglige udvælgelseskriterier – de samme udvælgelseskriterier som for kandidatuddannelsen på fuldtid.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Regler om begrænsning af dobbeltuddannelse gælder også erhvervskandidatuddannelser. Man kan som udgangspunkt ikke blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen, hvis man allerede har bestået en kandidatuddannelse, der er statsfinansieret og mindre end 6 år gammel.

Reglen gælder dog ikke, hvis man søger om optagelse på en uddannelse, der på forhånd er udpeget til at opfylde et særligt arbejdsmarkedsbehov. På Aarhus Universitet vil det i 2017 og 2018 omfatte:

  • Sygeplejevidenskab – cand.cur. (kandidat og erhvervskandidat)
  • Revision – cand.merc.aud. (kandidat og erhvervskandidat)

Desuden er der undtagelser, hvor man kan søge dispensation til at blive optaget på en ny uddannelse:

  1. dokumenterede, helbredsmæssige årsager, der gør, at man ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet
  2. forældet videregående uddannelse. Ved forældet forstås, at uddannelsen ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet i mindst 5 år, eller at uddannelsen er ændret væsentligt eller helt er bortfaldet.

Betinget optag

Hvis man ikke har en ansættelsesaftale på ansøgningstidspunktet, men forventer at få det inden studiestart, kan man på erhvervskandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning søge om betinget optag. I det tilfælde skal man også udfylde og uploade Blanket vedrørende ansættelsesaftale med tilgængelige oplysninger og med forpligtelse om at genfremsende blanketten udfyldt med ansættelsesoplysninger senest 1. august. På erhvervskandidatuddannelser med adgangsbegrænsning skal man opfylde kravet om beskæftigelse ved ansøgningsfristen.