Aarhus Universitets segl

Ansøgning

Det er vigtigt, at du orienterer dig om ansøgningsprocessen herunder ansøgningsfrister og adgangskrav, når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse. 

På denne side kan du orientere dig om, hvordan du søger om optagelse, hvilke dokumenter du bør inkludere i din ansøgning og andre vigtige emner i forbindelse med din ansøgning. Vi opfordrer dig til at gennemgå informationen og læse ansøgningsvejledningerne, inden du påbegynder din ansøgning. 

Du kan finde ansøgningsvejledningerne og få adgang til ansøgningssystemet under Sådan søger du.

Sådan søger du

For at søge om optagelse på kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet skal du søge gennem det digitale ansøgningssystem. Det betyder, at hele ansøgningsproceduren foregår online, og at der ikke modtages ansøgninger i papirform.

Orienter dig om optagelsen

Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om optagelsen til den uddannelse, du er interesseret i, så du overholder diverse frister, samt at du sørger for at vedhæfte de nødvendige dokumenter, så vi kan behandle din ansøgning. Ansøgningsfristen vil være forskellig, alt efter hvilken uddannelse du søger ind på. Du kan læse mere om frister under Ansøgningsfrister.

Søg maksimalt tre uddannelser

Du kan søge op til tre kandidatuddannelser, som du skal prioritere fra 1 til 3. Hvis du søger mere end tre prioriteter, vil de lavere prioriterede ansøgninger blive afvist.

Du modtager kun ét tilbud om optagelse på en kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet, såfremt du kan tilbydes optagelse. Dine eventuelle ansøgninger med lavere prioritet vil blive lukket.

Ansøgningsgebyr

Der opkræves et ansøgningsgebyr på 750 DKK pr. ansøger (svarende til ca. 100 euro) fra ikke-EU/EØS/schweiziske-statsborgere med en ikke-dansk bacheloreksamen.

Ansøgningsgebyret dækker op til 3 ansøgninger ved Aarhus Universitet. Bemærk, at der opkræves separat ansøgningsgebyr ved de danske universiteter.

Undtagelser fra betaling af ansøgningsgebyr

Du skal ikke betale ansøgningsgebyr, hvis du som ikke-EU/EØS/schweizisk-statsborger

 • ansøger på baggrund af en bacheloruddannelse fra en dansk institution
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) jf. bekendtgørelse nr. 1272 af 12/11/2018 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (til og med 30. juni 2019).
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge) eller § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus) eller § 7, stk. 3 (flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus), jf. bekendtgørelse nr. 2021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (inkl. ændringer og lovbemærkninger).
 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, eller § 8, stk. 1 eller 2, jf. bekendtgørelse nr. 2021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (inkl. ændringer og lovbemærkninger).
 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).     
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
 • er britisk statsborger med dokumenteret fast ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen før 1. januar 2021.
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger.
 • er britisk statsborger med dokumenteret fast ophold i Danmark før 1. januar 2021.
 • er britisk statsborger uden dokumenteret fast ophold i Danmark og sender din(e) ansøgning(er) om optagelse inden 1. januar 2021.

Ansøgere med en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark skal betale ansøgningsgebyr.

Regler for betaling

 • Du kan kun indbetale beløbet i DKK og kun via webshoppen.
 • Du skal uploade en kvittering for indbetaling sammen med din ansøgning.
 • Din(e) ansøgning(er) behandles kun, hvis det fulde gebyr er indbetalt ved ansøgningsfristen.

Regler for refusion

 • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du accepterer en tilbudt studieplads og fortsat er indskrevet på Aarhus Universitet pr. 1. oktober (sommeroptag) eller 1. marts (vinteroptag).
 • Ansøgningsgebyret refunderes via webshoppen til den konto, hvorfra gebyret er betalt.
 • Ansøgningsgebyret refunderes ikke, hvis du ikke får tilbudt en studieplads.

Dokumentationstjekliste

Du skal uploade dokumentation for at kunne søge ind på en kandidatuddannelse. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig grundigt i denne dokumentationstjekliste for at finde ud af, hvilke præcise dokumenter du skal uploade for, at vi kan behandle din ansøgning.

Hvis vi mener, der mangler dokumenter for at kunne vurdere dit adgangsgrundlag, vil vi rykke dig for dokumentation ved at sende dig en besked gennem ansøgningssystemet. Vi lukker samtidig op for din ansøgning igen, så du selv kan uploade bilaget. Du skal ikke sende dine bilag pr. mail.

Har du allerede bestået fag på en kandidatuddannelse?

Hvis du går eller har gået på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse. På denne side kan du vælge det scenarie, der passer til dig, og se, hvordan du skal søge.

Dispensation

Hvis du ønsker at søge om dispensation fra en eller flere regler, skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

På denne side finder du information om, hvad en dispensationsansøgning er, hvilke typer dispensationsmuligheder der findes, og hvad en dispensationsansøgning skal indeholde.

Obligatorisk meritvurdering

Hvis du tidligere har bestået fag på en kandidatuddannelse, som du ikke har afsluttet, har du pligt til at oplyse universitetet herom. Aarhus Universitet vil efterfølgende vurdere, om de beståede fag kan give merit på den uddannelse, som du er blevet optaget på. Merit betyder, at de fag, som du tidligere har bestået, træder i stedet for fag på den kandidatuddannelse, du er optaget på.

Når du udfylder din digitale ansøgning om optagelse, skal du:

 • Oplyse om beståede fag (eller uddannelseselementer)
 • Vedhæfte dokumentation i form af fagbeskrivelser/studieordninger og officiel dokumentation for beståede moduler/fag.

Du skal være opmærksom på, at det kan resultere i disciplinære sanktioner, hvis du afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger eller helt undlader at oplyse om beståede fag.

Har du ikke tidligere bestået fag eller uddannelseselementer på en kandidatuddannelse, skal du ikke foretage dig noget.

Kontakt

Har du spørgsmål i denne forbindelse, kan du kontakte studieadministrationen for den uddannelse, du søger om optagelse på.

Du kan finde kontaktinformation på nedenstående sider:

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Ansøgningssystemet

Hvilket sprog kan jeg få vist ansøgningsskemaet i?

 • Du har mulighed for at udfylde ansøgningen på dansk eller engelsk.
 • Du kan ændre sproget for ansøgningsskemaet til engelsk/dansk før du logger ind, ved at klikke på flaget på velkomstsiden i ansøgningssystemet i øverste venstre hjørne.
 • Hvis du gennemfører ansøgningen på engelsk, vil alle beskeder du modtager i forbindelse med din ansøgning også være på engelsk.

Jeg kan ikke komme ind i ansøgningssystemet, hvad skal jeg gøre?

 • Vi anbefaler, at du ikke bruger tablet, iPad, smartphones og lignende, men i stedet logger på ansøgningssystemet via en computer
 • Det kan også hjælpe at skifte browser. Eksempler på browsere er Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari. Vi anbefaler, at du anvender Mozilla Firefox, når du skal logge på ansøgningssystemet.
 • Hvis dette ikke virker, skriv venligst til kandidat@au.dk, og beskriv, hvilke problemer du møder. Vedhæft gerne et skærmbillede

Jeg kan ikke se min ansøgning, når jeg logger ind, hvad gør jeg?

 • Du skal logge på ansøgningssystemet på helt samme måde hver gang, ellers kan ansøgningssystemet ikke genkende dig. Kan du ikke se din ansøgning, når du logger ind, skal du derfor logge ind igen, men denne gang på samme måde, som da du oprettede din ansøgning.

Hvilken dokumentation godkendes som dokumentation for identitet (ID)?

 • Vi godkender ID, der inkluderer navn, fødselsdato, billede og nationalitet såsom et gyldigt pas.
 • Vi godkender ikke kørekort, da det kun oplyser om fødested og ikke nationalitet.
 • Vi godkender ikke det gule sygesikringsbevis, da det ikke oplyser nationalitet.

Jeg er blevet bedt om at uploade ID til min profil, men jeg kan ikke se fanen ”Brugeroplysninger”, når jeg logger ind

 • Fanen ”Brugeroplysninger” er kun synlig, når du logger ind med din selvoprettede bruger. Du skal derfor logge ind med din selvoprettede bruger og så vil du kunne se fanen, hvor du kan uploade dit ID eksempelvis i form af dit pas.

Ansøgning

Jeg kan ikke finde den uddannelse, jeg gerne vil søge. Hvad gør jeg?

 • Har du skrevet noget i felterne ”Uddannelsesnavn” og ”Studiestart fra” skal du slette det igen og klikke på ”søg”.  Du skal kun udfylde felterne ”Institutionsnavn” og ”Uddannelsestype” og derefter klikke på ”Søg”.
 • De uddannelser, der kan søges, står ikke i alfabetisk rækkefølge, så kig lidt længere nede på listen, hvis du ikke med det samme får øje på uddannelsen. Du kan sætte uddannelserne i alfabetisk rækkefølge ved at føre musen op på feltet uddannelsesnavn og klikke på en af de pile, der kommer frem.

Hvordan vælger jeg ”studieby” for de pædagogiske kandidatuddannelser?

 • Du kan søge ind på kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, Uddannelsesvidenskab og generel pædagogik i både Aarhus og København. Hvilken studieby du søger fremgår i navnet på uddannelsen i ansøgningssystemet. Du kan godt søge begge studiebyer.
 • Hvis du søger om optagelse på pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi eller didaktik (dansk), skal du først vælge, om du vil søge enten Aarhus eller København inde i ansøgningsskemaet. Du kan ikke søge begge studiebyer.

Indhentning af data

 • Du kan ikke altid se den dokumentation, der indhentes via ansøgningssystemet, men bare rolig, det kan din sagsbehandler.
 • Aarhus Universitet kan kun indhente data for hele uddannelser og ikke fag taget som enkeltfag. Har du taget et enkeltfag skal du derfor altid selv uploade dokumentation for det også selvom det er taget på Aarhus Universitet.
 • Hvis du ser en rød tekst øverst i ansøgningsskemaet, der fortæller, at indhentning af data ikke er gennemført, er det ikke en fejl, det er en oplysning. Du skal bare klikke på ’næste’ og selv uploade den relevante dokumentation senere i ansøgningsskemaet.

Dokumenter

Hvilken type dokumenter kan jeg uploade?

 • Du kan uploade følgende type dokumenter: Word (doc og docx), PDF, JPG, JPEG, TIFF og GIF.

Jeg får at vide, at jeg ikke kan uploade filen, da den er for stor?

 • Der en begrænsning på filstørrelsen på 20.000 KB. Hvis dine filer er for store, skal du klippe bilagene op i mindre bidder, dvs. du skal gemme bilagene i flere separate dokumenter. Du kan også gemme dokumenter som en PDF eller JPEG fil, der fylder mindre end andre formater. 

Når du har søgt

Jeg har ikke modtaget nogen kvitteringsmail i min personlige mailboks?

 • Du modtager ikke en kvittering for din ansøgning i din personlige mailboks. Kvitteringen for, at din ansøgning er modtaget, findes under fanen ”Beskeder”, når du logger på ansøgningssystemet. Du modtager en adviserings-e-mail, hver gang du modtager en ny besked i ansøgningssystemet.

Jeg kan ikke se, hvor jeg skal klikke for at acceptere mit tilbud om optagelse?

 • Du accepterer et tilbud om optagelse ved at klikke på ”Bekræft/afslå tilbud om optagelse” under fanen ”Se status på ansøgninger” inde i ansøgningssystemet. Hvis din skærm er forholdsvis lille, kan der være behov for at scrolle mod højre.

Får jeg en bekræftelse på, at jeg har accepteret mit tilbud om optagelse?

 • Ja, du modtager en besked i ansøgningssystemet, som bekræfter, hvad du har svaret på dit optagelsestilbud.
  Status på din ansøgning bliver desuden ændret fra ”tilbudt optagelse”/”tilbudt betinget optagelse” til ”optaget”/”Betinget optaget” og derfor kan du altid se, om du har accepteret pladsen ud fra ansøgningens status.

Får jeg et nyt optagelsesbrev, når min optagelse ændres fra ”Betinget optaget” til ”Optaget”?

 • Nej, du modtager ikke et nyt optagelsesbrev, når dit betingede optagelsestilbud ændres til ubetinget optagelse. Status på din ansøgning vil ændre sig i ansøgningssystemet, så der står optaget, frem for betinget optaget.

Studiestart

Hvor finder jeg information om studiestart?

 • Du kan finde information omkring studiestart her.