Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansøgning

Det er vigtigt, at du orienterer dig om ansøgningsprocessen herunder ansøgningsfrister og adgangskrav, når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse. 

På denne side kan du orientere dig om, hvordan du søger om optagelse, hvilke dokumenter du bør inkludere i din ansøgning og andre vigtige emner i forbindelse med din ansøgning. Vi opfordrer dig til at gennemgå informationen og læse ansøgningsvejledningerne, inden du påbegynder din ansøgning. 

Du kan finde ansøgningsvejledningerne og få adgang til ansøgningssystemet under Sådan søger du.

Sådan søger du

For at søge om optagelse på kandidatuddannelserne ved Aarhus Universitet skal du søge gennem det digitale ansøgningssystem. Det betyder, at hele ansøgningsproceduren foregår online, og at der ikke modtages ansøgninger i papirform.

Orienter dig om optagelsen

Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om optagelsen til den uddannelse, du er interesseret i, så du overholder diverse frister, samt at du sørger for at vedhæfte de nødvendige dokumenter, så vi kan behandle din ansøgning. Ansøgningsfristen vil være forskellig, alt efter hvilken uddannelse du søger ind på. Du kan læse mere om frister under Ansøgningsfrister.

Antal prioriteter

Hvis du søger om optagelse på mere end tre prioriteter, vil kun de tre højest prioriterede ansøgninger blive behandlet. De resterende, lavere prioriterede ansøgninger vil blive afvist.

Ansøgningsgebyr

Der opkræves et ansøgningsgebyr på 750 DKK pr. ansøger (svarende til ca. 100 euro) fra ikke-EU/EØS/schweiziske-statsborgere med en ikke-dansk bacheloreksamen.

Ansøgningsgebyret dækker op til 3 ansøgninger ved Aarhus Universitet. Bemærk, at der opkræves separat ansøgningsgebyr ved de danske universiteter.

Undtagelser fra betaling af ansøgningsgebyr

Du skal ikke betale ansøgningsgebyr, hvis du som ikke-EU/EØS/schweizisk-statsborger

 • ansøger på baggrund af en bacheloruddannelse fra en dansk institution
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) jf. bekendtgørelse nr. 1272 af 12/11/2018 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (til og med 30. juni 2019).
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge) eller § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus) eller § 7, stk. 3 (flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus), jf. bekendtgørelse nr. 2021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (inkl. ændringer og lovbemærkninger).
 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, eller § 8, stk. 1 eller 2, jf. bekendtgørelse nr. 2021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision mv. ved universiteterne (inkl. ændringer og lovbemærkninger).
 • er meddelt opholdstilladelse jf. Udlændingelovens § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).     
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
 • er britisk statsborger med dokumenteret fast ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen før 1. januar 2021.
 • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
 • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger.
 • er britisk statsborger med dokumenteret fast ophold i Danmark før 1. januar 2021.
 • er britisk statsborger uden dokumenteret fast ophold i Danmark og sender din(e) ansøgning(er) om optagelse inden 1. januar 2021.

Ansøgere med en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark skal betale ansøgningsgebyr.

Ansøgningsfristen var 15. januar 2022 og webshoppen er nu lukket.

Regler for betaling

 • Du kan kun indbetale beløbet i DKK og kun via webshoppen.
 • Du skal uploade en kvittering for indbetaling sammen med din ansøgning.
 • Din(e) ansøgning(er) behandles kun, hvis det fulde gebyr er indbetalt ved ansøgningsfristen.

Regler for refusion

 • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du accepterer en tilbudt studieplads og fortsat er indskrevet på Aarhus Universitet pr. 1. oktober (sommeroptag) eller 1. marts (vinteroptag).
 • Ansøgningsgebyret refunderes via webshoppen til den konto, hvorfra gebyret er betalt.
 • Ansøgningsgebyret refunderes ikke, hvis du ikke får tilbudt en studieplads.

Dokumentationstjekliste

Du skal uploade dokumentation for at kunne søge ind på en kandidatuddannelse. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig grundigt i denne dokumentationstjekliste for at finde ud af, hvilke præcise dokumenter du skal uploade for, at vi kan behandle din ansøgning.

Hvis vi mener, der mangler dokumenter for at kunne vurdere dit adgangsgrundlag, vil vi rykke dig for dokumentation ved at sende dig en besked gennem ansøgningssystemet. Vi lukker samtidig op for din ansøgning igen, så du selv kan uploade bilaget. Du skal ikke sende dine bilag pr. mail.

Har du allerede bestået fag på en kandidatuddannelse?

Hvis du går eller har gået på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse. På denne side kan du vælge det scenarie, der passer til dig og se, hvordan du skal søge.

Dispensation

Hvis du ønsker at søge om dispensation fra en eller flere regler, skal du uploade din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

denne side finder du information om, hvad en dispensationsansøgning er, hvilke typer dispensationsmuligheder der findes, og hvad en dispensationsansøgning skal indeholde.

Obligatorisk meritvurdering

Hvis du tidligere har bestået fag på en kandidatuddannelse, som du ikke har afsluttet, har du pligt til at oplyse universitetet herom. Aarhus Universitet vil efterfølgende vurdere, om de beståede fag kan give merit på den uddannelse, som du er blevet optaget på. Merit betyder, at de fag, som du tidligere har bestået, træder i stedet for fag på den kandidatuddannelse, du er optaget på.

Når du udfylder din digitale ansøgning om optagelse, skal du:

 • Oplyse om beståede fag (eller uddannelseselementer)
 • Vedhæfte dokumentation i form af fagbeskrivelser/studieordninger og officiel dokumentation for beståede moduler/fag.

Du skal være opmærksom på, at det kan resultere i disciplinære sanktioner, hvis du afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger eller helt undlader at oplyse om beståede fag.

Har du ikke tidligere bestået fag eller uddannelseselementer på en kandidatuddannelse, skal du ikke foretage dig noget.

Kontakt

Har du spørgsmål i denne forbindelse, kan du kontakte studieadministrationen for den uddannelse, du søger om optagelse på.

Du kan finde kontaktinformation på nedenstående sider:

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Ansøgningssystemet

Hvilket sprog kan jeg få vist ansøgningsskemaet i?

 • Du har mulighed for at udfylde ansøgningen på dansk eller engelsk.
 • Du kan ændre sproget for ansøgningsskemaet til engelsk/dansk før du logger ind, ved at klikke på flaget på velkomstsiden i ansøgningssystemet i øverste venstre hjørne.
 • Hvis du gennemfører ansøgningen på engelsk, vil alle beskeder du modtager i forbindelse med din ansøgning også være på engelsk.

Jeg kan ikke komme ind i ansøgningssystemet, hvad skal jeg gøre?

 • Vi anbefaler, at du ikke bruger tablet, iPad, smartphones og lignende, men i stedet logger på ansøgningssystemet via en computer
 • Det kan også hjælpe at skifte browser. Eksempler på browsere er Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari. Vi anbefaler, at du anvender Mozilla Firefox, når du skal logge på ansøgningssystemet.
 • Hvis dette ikke virker, skriv venligst til kandidat@au.dk og beskriv hvilke problemer, du møder. Vedhæft gerne et skærmbillede

Jeg kan ikke se min ansøgning, når jeg logger ind, hvad gør jeg?

 • Du skal logge på ansøgningssystemet på helt samme måde hver gang, ellers kan ansøgningssystemet ikke genkende dig. Kan du ikke se din ansøgning, når du logger ind, skal du derfor logge ind igen, men denne gang på samme måde, som da du oprettede din ansøgning.

Hvilken dokumentation godkendes som dokumentation for identitet (ID)?

 • Vi godkender ID, der inkluderer navn, fødselsdato, billede og nationalitet såsom et gyldigt pas.
 • Vi godkender ikke kørekort, da det kun oplyser om fødested og ikke nationalitet.
 • Vi godkender ikke det gule sygesikringsbevis, da det ikke oplyser nationalitet.

Jeg er blevet bedt om at uploade ID til min profil, men jeg kan ikke se fanen ”Brugeroplysninger”, når jeg logger ind

 • Fanen ”Brugeroplysninger” er kun synlig, når du logger ind med din selvoprettede bruger. Du skal derfor logge ind med din selvoprettede bruger og så vil du kunne se fanen, hvor du kan uploade dit ID eksempelvis i form af dit pas.

Ansøgning

Jeg kan ikke finde den uddannelse, jeg gerne vil søge. Hvad gør jeg?

 • Har du skrevet noget i felterne ”Uddannelsesnavn” og ”Studiestart fra” skal du slette det igen og klikke på ”søg”.  Du skal kun udfylde felterne ”Institutionsnavn” og ”Uddannelsestype” og derefter klikke på ”Søg”.
 • De uddannelser, der kan søges, står ikke i alfabetisk rækkefølge, så kig lidt længere nede på listen, hvis du ikke med det samme får øje på uddannelsen. Du kan sætte uddannelserne i alfabetisk rækkefølge ved at føre musen op på feltet uddannelsesnavn og klikke på en af de pile, der kommer frem.

Hvor mange uddannelser må jeg søge?

 • Du må maksimalt søge om optagelse på tre kandidatuddannelser på Aarhus Universitet. Hvis du søger om optagelse på mere end tre kandidatuddannelser på Aarhus Universitet vil kun de tre højest prioriterede ansøgninger blive behandlet. De resterende, lavere prioriterede ansøgninger vil blive annulleret.

Hvordan angiver jeg prioriteter på de uddannelser, jeg gerne vil søge?

 • Den første uddannelse du søger, bliver automatisk din første prioritet. Hvis du bagefter søger endnu en uddannelse, vil du, når du klikker på ”Send ansøgning”, blive spurgt om, hvordan du vil prioritere dine ansøgninger.

Hvordan vælger jeg ”studieby” for de pædagogiske kandidatuddannelser?

 • Du kan søge ind på kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, Uddannelsesvidenskab og generel pædagogik i både Aarhus og København. Hvilken studieby du søger fremgår i navnet på uddannelsen i ansøgningssystemet. Du kan godt søge begge studiebyer.
 • Hvis du søger om optagelse på pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi eller didaktik (dansk), skal du først vælge, om du vil søge enten Aarhus eller København inde i ansøgningsskemaet. Du kan ikke søge begge studiebyer.

”Indhentning af data”

 • Hvis du læser eller har læst din bacheloruddannelse på et af de danske universiteter kan du indhente dit eksamensbevis gennem ansøgningssystemet. For at indhente dit bevis skal du markere din uddannelsesinstitution og klikke på ”indhent data”. Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt for systemet af hente dit eksamensbevis, kan du godt sende ansøgningen, selvom indhentningen af data ikke er gennemført.
 • Du kan ikke altid se den dokumentation, der indhentes via ansøgningssystemet, men bare rolig, det kan din sagsbehandler.
 • Aarhus Universitet kan kun indhente data for hele uddannelser og ikke fag taget som enkeltfag. Har du taget et enkeltfag skal du derfor altid selv uploade dokumentation for det også selvom det er taget på Aarhus Universitet.
 • Er du ikke og har du ikke været studerende på et af de danske universiteter, skal du klikke på ”Næste” og uploade dokumentation for din uddannelse senere i ansøgningsskemaet. Du kan ikke fjerne fluebenet ud for Aarhus Universitet, men du kan godt klikke på næste og gå videre med din ansøgning.
 • Hvis du ser en rød tekst øverst i ansøgningsskemaet, der fortæller, at indhentning af data ikke er gennemført, er det ikke en fejl, det er en oplysning. Du skal bare klikke på ’næste’ og selv uploade den relevante dokumentation senere i ansøgningsskemaet.

Hvad er mine chancer for at blive optaget?

 • Vi kan ikke på forhånd sige, hvad dine chancer er for at blive optaget. Når din ansøgning bliver behandlet bliver det vurderet, om du opfylder adgangskravene og om du kan tildeles en plads.

Dokumentation

Hvilken type dokumenter kan jeg uploade?

 • Du kan uploade følgende type dokumenter: Word (doc og docx), PDF, JPG, JPEG, TIFF og GIF.

Jeg får at vide, at jeg ikke kan uploade filen, da den er for stor?

 • Der en begrænsning på filstørrelsen på 20.000 KB. Hvis dine filer er for store, skal du klippe bilagene op i mindre bidder, dvs. du skal gemme bilagene i flere separate dokumenter. Du kan også gemme dokumenter som en PDF eller JPEG fil, der fylder mindre end andre formater. 

Hvad er fagbeskrivelser/kursusbeskrivelser, og skal jeg uploade dem til min ansøgning?

 • En fagbeskrivelse er en kort beskrivelse, der beskriver indholdet af et specifikt fag eller kursus. Fagbeskrivelser kan du ofte finde på dit universitets hjemmeside eller i studieordningen for din uddannelse. Der er ikke tale om en generel beskrivelse af hele din uddannelse, men specifikke beskrivelser af hvert enkelt fag inklusiv fagets ECTS-vægtning. Fagbeskrivelser er kun et krav, hvis du ikke har læst din adgangsgivende uddannelse på Aarhus Universitet.

Skal jeg have modtaget en faglig vurdering/forhåndsvurdering, før jeg kan søge om optagelse?

 • Nej, forhåndsvurderinger er aldrig et krav. De tilbydes kun i et meget begrænset omfang.
  Har du modtaget en forhåndsvurdering er det dog altid et krav, at du uploader den.

Hvad menes der med ”Officiel beskrivelse af anvendt karakterskala”?

 • Dette er kun relevant for dig, hvis du søger på baggrund af et ikke-dansk adgangsgrundlag. Her skal du vedhæfte en officiel beskrivelse af den karakterskala, der bruges på den institution, hvor du har læst din bacheloruddannelse. Karakterskalaen findes oftest som en del af dit eksamensbevis ellers skal du kontakte dit hjemuniversitet for en officiel beskrivelse af karakterskalaen.

Hvordan dokumenterer jeg igangværende kurser/fag, som afsluttes efter ansøgningsfristen?

 • Du dokumenterer dine igangværende fag via en officiel studieudskrift, der viser titler og ECTS-vægtning på de fag, du endnu ikke har afsluttet på din uddannelse. Dokumentation for igangværende fag er kun nødvendigt, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse.

Kan jeg søge om optagelse inden jeg har afsluttet min bacheloruddannelse?

 • Ja, det kan du godt. Det er meget vigtigt, at du søger om optagelse inden ansøgningsfristen, da det ikke er muligt at søge efter fristen.
 • Hvis du ikke har bestået din adgangsgivende uddannelse, når du søger om optagelse, skal du i stedet uploade en foreløbig, officiel studieudskrift/karakterudskrift og dokumentation for de fag du er i gang med. 

Efter du har søgt

Jeg har ikke modtaget nogen kvitteringsmail i min personlige mailboks?

 • Du modtager ikke en kvittering for din ansøgning i din personlige mailboks. Kvitteringen for, at din ansøgning er modtaget, findes under fanen ”Beskeder”, når du logger på ansøgningssystemet. Du modtager en adviserings-e-mail, hver gang du modtager en ny besked i ansøgningssystemet.
 • Al kommunikation i forbindelse med din ansøgning foregår inde i ansøgningssystemet i beskedfanen. Husk derfor at tjekke dine beskeder i ansøgningssystemet ofte.
 • Hver gang du modtager en besked i ansøgningssystemet, får du også en adviseringsmail sendt til den mailadresse, der er knyttet til din ansøgning. Det vil ofte være din studiemail. Husk at tjekke både din studiemail og dit spamfilter, så du er sikker på, at du ser de beskeder vi sender til dig i ansøgningssystemet.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Hvordan accepterer jeg et tilbud om optagelse?

 • Du accepterer et tilbud om optagelse ved at klikke på ”Bekræft/afslå tilbud om optagelse” under fanen ”Se status på ansøgninger” inde i ansøgningssystemet. Hvis din skærm er forholdsvis lille, kan der være behov for at scrolle mod højre.

Får jeg en bekræftelse på, at jeg har accepteret mit tilbud om optagelse?

 • Ja, du modtager en besked i ansøgningssystemet, som bekræfter, hvad du har svaret på dit optagelsestilbud.
  Status på din ansøgning bliver desuden ændret fra ”tilbudt optagelse”/”tilbudt betinget optagelse” til ”optaget”/”Betinget optaget” og derfor kan du altid se, om du har accepteret pladsen ud fra ansøgningens status.

Får jeg besked, når jeg er blevet indskrevet på kandidatuddannelsen?

 • Ja, du får en besked i ansøgningssystemet, når du er blevet indskrevet. De fleste ansøgere, der skal starte deres studie i august/september, bliver indskrevet i slutningen af juni.

Får jeg et nyt optagelsesbrev, når min optagelse ændres fra ”Betinget optaget” til ”Optaget”?

 • Nej, du modtager ikke et nyt optagelsesbrev, når dit betingede optagelsestilbud ændres til ubetinget optagelse. Status på din ansøgning vil ændre sig i ansøgningssystemet, så der står optaget, fremfor betinget optaget.

Studiestart

Hvor finder jeg information om studiestart?

 • Du kan finde information omkring studiestart her.