Aarhus Universitets segl

Studieskift

Studieskift er for dig, der allerede læser på AU eller et andet dansk universitet og nu ønsker at læse en beslægtet uddannelse.

Forudsætninger for at lave et studieskifte er:

  • at du er indskrevet på et dansk universitet. 
  • at du, inden semesterstart, har bestået, hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger om at skifte til.
  • at du opfylder de nuværende adgangskrav til den uddannelse, du søger ind på.
  • at der er ledige pladser på uddannelsen.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Aarhus Universitet åbner for 2. ansøgningsrunde for ansøgninger om genindskrivning, studieskift, skift af studieby og overflytning d. 17. juni 2023 med ansøgningsfrist d. 25. juni 2023.

Som udgangspunkt åbnes der for administrativ indskrivning i 2. runde på alle de uddannelser, der også havde åbent for administrativ indskrivning i 1. runde.

OBS: Du skal indstille dig på, at du først vil få svar på din ansøgning i løbet af august måned – og muligvis først lige op til eller lige efter studiestart.

Vær desuden opmærksom på, at din frist for at acceptere en tilbudt plads kan være meget kort.

Sådan søger du

For at søge om studieskift, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at skifte til.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

  • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er studerende på AU).
  • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er studerende på AU).
  • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
  • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
  • Eksamensbevis for adgangsgivende bachelor (hvis du søger en kandidatuddannelse).

Bacheloruddannelser, der er åbne for studieskift

Bacheloruddannelser der er åbne for ansøgninger til studieskift i vinteroptaget 2023-2024. Ansøgningsfristen er 15. oktober 2023

Der er som udgangspunkt ikke åbent for at søge ind på bacheloruddannelsen i Psykologi og Indien- og sydasienstudier. Hvis uddannelserne alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

ARTS:

Ingen uddannelser

BSS:

Economics and Business administration, campus Aarhus 

Economics and Business administration, campus Herning 

Erhvervsøkonomi (med tilvalg) 

Erhvervsøkonomi, HA, campus Aarhus 

Erhvervsøkonomi, HA, campus Herning 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret 

Forretningsudvikling (diplomingeniør), campus Herning

Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM (diplomingeniør), campus Herning

Jura 

Politik og økonomi

Psykologi

Samfundsfag 

Statskundskab, dansksproget linje 

Økonomi

HEALTH:

Medicin

NAT:

Datalogi 

Datavidenskab 

Fysik   

IT Produktudvikling 

Kemi 

Matematik 

Matematik-økonomi 

Nanoscience 

TECH:

Agrobiologi 

Bioteknologi (diplomingeniør)

Byggeri (civilingeniør)

Bygning (diplomingeniør) 

Bygningsdesign (diplomingeniør) 

Computerteknologi (civilingeniør) 

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør), campus Aarhus 

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør), campus Herning 

Elektronik (diplomingeniør), campus Aarhus 

Elektronik (diplomingeniør), campus Herning 

Elektroteknologi (civilingeniør) 

Kemi (diplomingeniør) 

Kemi og fødevareteknologi (diplomingeniør) 

Kemiteknologi (civilingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør), campus Aarhus 

Maskinteknik (diplomingeniør), campus Herning 

Mekanik (civilingeniør) 

Softwareteknologi (diplomingeniør) (IKT) 

Sundhedsteknologi (diplomingeniør) 

Kandidatuddannelser, der er åbne for studieskift

Kandidatuddannelser der er åbne for ansøgninger til studieskift i vinteroptaget 2023-2024. Ansøgningsfristen er 15. oktober 2023

Som udgangspunkt kan der søges til alle kandidat- og civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet. Der er dog enkelte uddannelser, bl.a. Psykologi, der ikke har åbent for muligheden for at søge studieskift på. Hvis uddannelsen alligevel skulle åbne, vil dette fremgå nederst på denne side.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

ARTS

Ingen uddannelser

BSS

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Commercial and Retail Management

Erhvervsøkonomi – Digital Business Management

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Business Development (campus Herning)

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Operations and Supply Chain Analytics

Erhvervsøkonomi - Strategic Communication

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, campus Aarhus

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, campus Herning

Jura

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Politik og Økonomi

Quantitative Economics

Revision

Revision (erhvervskandidat på deltid)

Statskundskab, dansksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

Økonomi

HEALTH

Medicin

NAT

Astronomi

Bioinformatik

Biologi

Biologi (med kandidattilvalg)

Datalogi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Fysik

Fysik (med kandidattilvalg)

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi

Kemi (med kandidattilvalg)

Matematik

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

TECH

Agrobiologi (Husdyrsundhed og –velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og –sundhed)

Agrobiologi (Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Byggeri (civilingeniør)

Computerteknologi (civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi og bioteknologi (civilingeniør)

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingen sker løbende. Der kan forekomme lang behandlingstid, og nogle vil først modtage svar i løbet af august (sommeroptag) januar (vinteroptag).

Husk at tjekke din ansøgning

Det er vigtigt, at du indimellem tjekker din ansøgning for at se, om vi har efterspurgt yderligere dokumentation. Du skulle gerne få en besked på mail om, at der er nyt angående din ansøgning. Desværre oplever vi, at vores notifikationsbeskeder af og til går i spamfilteret hos modtageren og derfor bliver overset. Det kan også være, at du har brugt en e-mail, som du ikke tjekker jævnligt.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til studieskift, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.