Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Genindskrivning

Genindskrivning er for dig, der har bestået 1. studieår af den uddannelse, du søger ind på.

Forudsætninger for at blive genindskrevet er:

 • at du har bestået, hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger genindskrivning på
 • at du opfylder de nuværende adgangskrav til uddannelsen
 • at du har været udmeldt i mindst 5 måneder før studiestart på den uddannelse, du søger ind på
 • at der er ledige pladser på uddannelsen
 • at du har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelser (hvis du er blevet udmeldt fra studiet)

Når du søger genindskrivning, gælder 5-månedersreglen. Reglen betyder, at du skal have været udmeldt i mindst 5 måneder inden studiestart på den uddannelse, du søger ind på.

 

Er du i tvivl om du har bestået 1. studieår?

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Hvis du tidligere har gået på AU, kan uddannelsens opbygning have ændret sig, så 1. studieår nu består af andre fag. Hvis du tidligere har gået på et andet universitet, kan 1. studieår af uddannelsen på AU være anderledes tilrettelagt, så det består af andre fag end dem, du har afsluttet på dit tidligere universitet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både genindskrivning og genoptagelse. Det er ikke noget problem at have to ansøgninger på samme tid.

Der gælder særlige regler, når du søger ind på en uddannelse, som du tidligere har læst på. Hvilke regler, der gælder for dig, afhænger af, hvordan du blev udmeldt af uddannelsen:

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen?

Hvis du har selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du søge genindskrivning.

Hvis du selv har meldt dig ud på et tidspunkt, hvor du kunne være blevet udmeldt af universitetet, skal du søge ind på samme måde, som hvis universitetet havde meldt dig ud - se nedenfor.

Sådan søger du

For at søge om genindskrivning, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse fra dit universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse, og du ikke har læst din bachelor på AU).

Var det universitetet, der meldte dig ud af uddannelsen?

Hvis du tidligere har læst på den samme uddannelse, som du søger ind på, men blev udmeldt af universitetet, skal Aarhus Universitet vurdere, om du har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Dette gælder, uanset hvilket universitet du har læst på.

Eksempler på udmeldelsesårsager kan være:

 • Opbrugte eksamensforsøg
 • Inaktivitet
 • Overskredet maksimal studietid

Du vil kun kunne starte på uddannelsen igen, hvis de omstændigheder, der gjorde, at du ikke kunne fuldføre uddannelsen, har ændret sig i sådan en grad, at det nu vil være muligt for dig at færdiggøre uddannelsen.

Aarhus Universitetets vurdering af, om du har væsentligt forbedrede studiemuligheder, omfatter både faglige og helbredsmæssige forhold.

Sådan søger du

For at søge om genindskrivning skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

I din ansøgning om genindskrivning skal du uploade denne blanket, hvor du beskriver, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er forbedrede. I blanketten kan du også redegøre for den dokumentation, du har medsendt.

Du skal beskrive de forhold, der gør, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen. Du kan eksempelvis redegøre for:  

 • Hvorfor du ikke gennemførte uddannelsen.
 • Hvorfor du mener, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen.
 • Hvilken dokumentation, du har, der kan understøtte det.

Aarhus Universitetets vurdering af, om du har væsentligt forbedrede studiemuligheder, kan omfatte både faglige og helbredsmæssige forhold.


Krav til dokumentation for helbredsmæssige forhold

Hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen, kan relevant dokumentation være eksempelvis en lægeerklæring, sundhedsjournal, psykolog- eller psykiaterudtalelse eller andet, du mener er relevant.

En lægeerklæring bør indeholde:

 • Dit navn samt CPR-nummer eller fødselsdato
 • Lægens navn, CVR-nummer, ydernummer samt underskrift og stempel
 • Dato for udstedelsen
 • En beskrivelse af, hvordan din tilstand har påvirket din mulighed for at studere
 • Oplysninger om din nuværende tilstand
 • En tydelig angivelse af, om den lægefaglige vurdering er lavet på baggrund af lægens egen undersøgelse eller oplysninger fra dig

Du skal også uploade følgende:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse fra dit universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse, og du ikke har læst din bachelor på AU).

Bacheloruddannelser, der er åbne for genindskrivning

Bacheloruddannelser der er åbne for ansøgninger til genindskrivning i 2. runde i sommeroptaget 2022. Ansøgningsfristen er 23. juni 2022.

Arts: 

Antropologi

Arabisk- og islamstudier

Arkæologi

Brasilianske studier 

Cognitive Science 

Digital design - it, æstetik og interaktion 

Dramaturgi 

Engelsk 

Filosofi 

Fransk sprog, litteratur og kultur 

Historie 

Idehistorie 

Informationsvidenskab 

International virksomhedskommunikation i engelsk 

International virksomhedskommunikation i fransk 

International virksomhedskommunikation i spansk 

International virksomhedskommunikation i tysk 

Japanstudier 

Kinastudier 

Klassisk arkæologi 

Klassisk filologi 

Kunsthistorie 

Lingvistik 

Litteraturhistorie 

Medievidenskab 

Musikvidenskab 

Nordisk sprog og litteratur 

Religionsvidenskab 

Rusland- og balkanstudier 

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur 

Teologi 

Tysk sprog, litteratur og kultur 

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup 

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus 

Æstetik og kultur

BSS:

Economics and Business administration, campus Herning

Economics and Business administration, campus Aarhus  

Erhvervsøkonomi (med tilvalg)  

Erhvervsøkonomi, HA, campus Herning  

Erhvervsøkonomi, HA, campus Aarhus  

Erhvervsøkonomi-erhvervsret  

Forretningsudvikling (diplomingeniør), campus Herning  

Global Management and Manufacturing, campus Herning  

Jura  

Politik og økonomi  

Samfundsfag  

Statskundskab, dansksproget linje  

Økonomi

Health: 

Folkesundhedsvidenskab  

Klinisk tandtekniker  

Professionsbachelor i tandpleje

NAT

Biologi  

Datalogi  

Datavidenskab

Fysik  

Geoscience  

IT Produktudvikling  

Kemi  

Matematik  

Matematik-økonomi  

Medicinalkemi  

Molekylær medicin  

Molekylærbiologi  

Nanoscience

TECH:

Agrobiologi  

Bioteknologi (civilingeniør)  

Bioteknologi (diplomingeniør)  

Byggeri (civilingeniør)  

Bygning (diplomingeniør)  

Bygningsdesign (diplomingeniør)  

Computerteknologi (civilingeniør)  

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør), campus Aarhus  

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør), campus Herning  

Elektronik (diplomingeniør), campus Herning  

Elektronik (diplomingeniør), Campus Aarhus  

Elektroteknologi (civilingeniør)  

Kemi (diplomingeniør)  

Kemi og fødevareteknologi (diplomingeniør)  

Kemiteknologi (civilingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør), campus Herning  

Maskinteknik (diplomingeniør), campus Aarhus  

Mekanik (civilingeniør)  

Softwareteknologi (diplomingeniør) (IKT)  

Sundhedsteknologi, (diplomingeniør)

Kandidatuddannelser, der er åbne for genindskrivning

Kandidatuddannelser der er åbne for ansøgninger til genindskrivning i 2. runde i sommeroptaget 2022. Ansøgningsfristen er 23. juni 2022.

Arts

Arabisk- og islamstudier - A-linje

Arabisk- og islamstudier (med kandidattilvalg)

Cognitive Science

Diakoni

Didaktik (Dansk)

Didaktik (matematik), Campus Emdrup

Didaktik (materiel kultur), Campus Emdrup

Digital design - A1-linje

Digital design - Audiodesign

Dramaturgi - A-linje

Dramaturgi (med kandidattilvalg)

Engelsk - A-linje

Engelsk (med kandidattilvalg)

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i fransk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i spansk

Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i tysk

Europastudier

Filosofi - A1-linje

Filosofi - A2-linje

Filosofi - A3-linje

Filosofi - A4-linje

Filosofi (med kandidattilvalg)

Fransk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Generel Pædagogik, Campus Emdrup

Generel Pædagogik, Campus Aarhus

Historie - A1-linje

Historie - International og global historie

Historie (med kandidattilvalg)

Human Security (Miljø- og konfliktanalyse)

Idehistorie - A-linje

Idehistorie (med kandidattilvalg)

Informationsvidenskab - A1-linje

Informationsvidenskab: Digitalt liv

Interkulturelle studier (fransk)

Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien)

Interkulturelle studier (tysk)

Interkulturelle studier

Internationale studier

IT-didaktisk design

Journalistik - analytisk journalistik

Klassisk filologi (med kandidattilvalg)

Klassisk filologi

Kognitiv semiotik

Kunsthistorie - A-linje

Kunsthistorie (med kandidattilvalg)

Lingvistik

Litteraturhistorie

Medievidenskab - A2-linje

Medievidenskab - A-linje

Musikvidenskab - A-linje

Musikvidenskab (med kandidattilvalg)

Nordisk sprog og litteratur - A-linje

Nordisk sprog og litteratur (med kandidattilvalg)

Oplevelsesøkonomi

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup

Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus

Pædagogisk sociologi, Campus Emdrup

Pædagogisk sociologi, Campus Aarhus

Religionsvidenskab - A-linje

Religionsvidenskab (med kandidattilvalg)

Retorik

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Sustainable Heritage Management (Bæredygtig kulturarvsmanagement)

Teologi

Tysk sprog, litteratur og kultur (med kandidattilvalg)

Uddannelsesantropologi og globalisering

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus

Æstetik og kultur - A1-linje

Æstetik og kultur - A2-linje

BSS:

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Commercial and Retail Management

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business Development, campus Herning

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Operations and Supply Chain Analytics

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Aarhus

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation, Campus Herning

Jura

Jura (erhvervskandidat på deltid)

Politik og Økonomi

Quantitative Economics

Revision (erhvervskandidat på deltid)

Revision

Samfundsfag (med kandidattilvalg)

Statskundskab, dansksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Teknologibaseret forretningsudvikling (erhvervskandidat på deltid)

Økonomi

Health: 

Folkesundhedsvidenskab

Medicin

Optometri og synsvidenskab

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Prioriteringslinjen: vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse - Rehabiliteringslinjen - komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde

Sygepleje, Campus Emdrup

Sygepleje, Campus Aarhus

NAT

Astronomi

Bioinformatik

Biologi (med kandidattilvalg)

Biologi

Datalogi (med kandidattilvalg)

Datalogi

Fysik (med kandidattilvalg)  

Fysik

Geofysik

Geologi

It-produktudvikling

Kemi (med kandidattilvalg)

Kemi

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

TECH

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og -velfærd

Agrobiologi Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og -sundhed

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)

Biomedicinsk teknik (scient. med.)

Biomedicinsk teknologi (civilingeniør)

Byggeri (Civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Elektroteknologi (civilingeniør)

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingen sker løbende. Der kan forekomme lang behandlingstid, og nogle vil først modtage svar i løbet af august (sommeroptag)/januar (vinteroptag).

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.