Aarhus Universitets segl

Undtagelser fra at betale studiegebyr

Du er undtaget fra at betale studiegebyr, hvis du

 • har tidsubegrænset/permanent opholdstilladelse i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).
 • har tidsbegrænset/midlertidig opholdstilladelse ”med mulighed for varigt ophold” i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).
 • har tidsbegrænset/midlertidig opholdstilladelse i Danmark jf. Udlændingelovens
  • § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge).
  • § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus).
  • § 7, stk. 3 (flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus).
  • § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 7, stk. 1-3, eller § 8, stk. 1 eller 2 (familiesammenføring).
  • § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).
  • § 9 m, stk. 1 som barn af en non-EU/EØS-statsborger, som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af Udlændingelovens § 9 a.
 • er EU/EØS/schweizisk statsborger.
 • har EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
 • har dobbelt statsborgerskab (inden for EU og uden for EU) og vælger at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger.
 • har tidsubegrænset/permanent ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) og i hele studietiden har fast bopæl i det pågældende land.
  For at blive fritaget for studiegebyr skal ansøger efter hvert semester dokumentere sin fortsatte faste bopæl i den andet nordiske land ved fx oplysning om skattepligt i det pågældende land. Den studerende skal betale studiegebyr, hvis den faste bopæl flyttes til Danmark i studietiden.*
 • har opholdstilladelse efter lov nr. 2055 af 16. november 2021 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
 • har opholdstilladelse efter lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
 • modtager friplads/stipendium ved AU.**

Lovgrundlag

Reglerne om fritagelse for betaling af studiegebyr følger Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1957 af 15. oktober 2021 om tilskud og revision ved universiteterne (med senere ændringer).

* Jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 17. juni 1999 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse, artikel 1.

** Jf. Friplads- og stipendiebekendtgørelsen.