Aarhus Universitets segl

SPANSK OG SPANSKAMERIKANSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur handler om sprog, litteratur og kultur i den spansktalende verden. Du arbejder indgående med det spanske sprog og med centrale kulturelle og samfundsmæssige emner i et interkulturelt perspektiv. Du opnår et varieret og grammatisk korrekt spansk, og du arbejder med litteratur og samfundsmæssige problemstillinger i en globaliseringskontekst. I løbet af uddannelsen har du gode muligheder for at komme i praktik, tage på udveksling og specialisere dig inden for dit interessefelt.

*Vil du gerne styrke dine interkulturelle kompetencer, så har du også mulighed for at læse kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien). Uddannelsen giver viden og færdigheder inden for sprog og interkulturalitet i en transnational verden.  

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur kan du arbejde som underviser på gymnasier, universiteter, aftenskoler, efterskoler, højskoler m.m. Du kan også arbejde inden for områder som oversættelse, international kommunikation og kontakt inden for salg, markedsføring og turisme. Du har desuden mulighed for at gå forskervejen ved at tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikanske sprog, litteratur og kultur.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, B-linjen:

 • Bacheloruddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet) med tilvalg i et fag inden for gymnasiets fagrække

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelse i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet) med et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække 

 • Bacheloruddannelse i Spansk (fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet eller Aalborg Universitet) med et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

 • For at kunne give adgang skal din bacheloruddannelse som minimum indeholde 100 ECTS inden for spansk samt et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. 

Dokumentation

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på spansk og undervisningsmaterialet ligeledes er på spansk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.  

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Spansk kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i et spansktalende land. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD! 
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, og du opbygger dermed et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hverdagen på Spansk

Kandidatuddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.  

Spansk er kendetegnet ved et hyggeligt, levende og intimt studiemiljø med omkring 100 studerende i alt. I din fritid kan du deltage i sociale og kulturelle aktiviteter i en spansk og latinamerikansk atmosfære:

 • Fagudvalget ALEGRÍA
  Hos fagudvalget kan du diskutere stort og småt i forbindelse med studiet, og du kan bidrage aktivt til en stadig forbedring af spanskstudiet. Fagudvalget er en god måde at møde dine medstuderende og folk fra andre årgange i en hyggelig og studierelevant atmosfære.
 • Noches de cultura
  Flere gange hvert semester mødes spanskstuderende og personer med interesse for det spanske sprog og den spansktalende verden til en hyggelig aften med uformelle oplæg, koncerter, filmfremvisning og andre tiltag.
 • Esperanto
  Fredagsbaren for sprogfagene. Her møder du også studerende fra de andre sproguddannelser på instituttet.
 • Julefrokost
  1. årgang arrangerer traditionen tro en fælles julefrokost for alle årgange på Spansk.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske sprog

Undervisningen på Spansk

På kandidatuddannelsen i Spansk foregår undervisningen både på dansk og spansk, og ofte med undervisere, der har spansk som modersmål. Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, forelæsninger og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper. Hvert semester afholdes gæsteforelæsninger med danske og udenlandske forelæsere, som er for alle studerende, og som giver dig mulighed for at få dybere kendskab til et emne.

Gæstestuderende fra Spanien og Latinamerika

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert semester kommer mange gæstestuderende fra hele verden - også fra Spanien og Latinamerika. På International Student Centre kan du møde spansksprogede studerende og dermed få lejlighed til at prøve dit spanske af.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

En stor del af alle færdiguddannede kandidater fra Spansk bliver undervisere på eksempelvis gymnasier, universiteter, aftenskoler, efterskoler, højskoler m.m. Du har også mulighed for at arbejde som oversætter eller tolk i blandt andet EU eller med kommunikation og markedsføring for virksomheder med interesse i det spanske og latinamerikanske marked.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Spansk sprog, litteratur og kultur i Arts Karrieres karrierekatalog.