Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

INTERKULTURELLE STUDIER

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk/evt. andet fremmedsprog (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Lokale kulturer i en globaliseret verden

Ethvert lands og sprogområdes kultur må i dag betragtes i globaliseringens perspektiv for at blive forstået. Det er udgangspunktet for din beskæftigelse med stort set alle kulturfænomener og historiske forhold på Interkulturelle studier.  Her står mødet mellem kulturerne og det interkulturelle spil og samspil, der herved opstår, i centrum. Studiet handler om at udvikle din evne til at navigere og agere praktisk, men samtidig teoretisk, funderet i det kulturelle, internationaliserede landskab som den, der kommunikerer med din organisations internationale partnere, identificerer udviklingsmuligheder og udfordringer, igangsætter projekter og åbner nye veje. 

En ny type uddannelse

Interkulturelle studier erstatter den tidligere A-linje på Tysk, Fransk, Spansk og Latinamerikastudier. Det unikke ved Interkulturelle studier er bl.a., at du kan studere på både engelsk og et andet fremmedsprog, nemlig tysk, fransk eller spansk. Eller du kan vælge at tage hele uddannelsen på engelsk. På de engelsksprogede kurser arbejder du sammen med studerende fra alle de andre sproglinjer på Interkulturelle studier, mens de særsproglige kurser udelukkende er for studerende med enten tysk, fransk, spansk (hhv. latinamerikansk spansk) eller engelsk. Det betyder, at holdene svinger i størrelse fra 35 studerende og ned til 10-15 studerende, hvilket også giver en meget varieret arbejdsform.

Uddannelsen giver viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kompetence samt kulturforståelse i et globaliseringsperspektiv. Desuden indeholder uddannelsen elementer af projektstyring samt mulighed for et semesters praktik.  Du arbejder med væsentlige og samtidsrelevante temaer i historisk perspektiv inden for kultur, sprog og samfund, ofte i en gruppe, og arbejdet er i mange tilfælde projekt- og casebaseret.

* Vil du satse på en karriere som underviser, fx i gymnasiet, bør du vælge en af de øvrige sprogkandidatuddannelsers B-linje, hvor der gives plads til et kandidattilvalg.

Arbejde i internationale organisationer

Interkulturelle studier sigter mod beskæftigelse på det generelle, internationale arbejdsmarked, hvilket vil sige private og offentlige organisationer med internationale forbindelser, afdelinger eller aktiviteter, hvor der er brug for god interkulturel forståelse, sans for styring af processer og projekter og for stærke sprogkompetencer.

Struktur

De fem sproglige varianter af Interkulturelle studier følger den samme struktur, men adskiller sig ved at beskæftige sig med kulturelle særpræg, frembringelser og problemstillinger og med de respektive  problematikker, hvad angår den interkulturelle kommunikation.

På første semester arbejdes der med at forstå globalisering og interkulturalitet, dels som teoretisk koncept (disciplinen ”Cultural Interactions” ), dels som kulturel realitet i det specifikke kulturområde på givne tidspunkter (disciplinen ”Local Representation” - selvom titlen er på engelsk, foregår undervisningen her på tysk, fransk, spansk eller engelsk, afhængig af dit uddannelsesvalg). 

På andet semester omsættes teorien fra ”Cultural Interactions” til et praksisvendt interkulturelt projekt (”Managing Cultural Interactions”),  mens interkulturelle sproglige problematikker behandles i ”Intercultural Communication and Competence”. I disciplinen ”Communication, Media and and Intercultural Identities” belyses bl.a. sammenhængen mellem medieproduktionen og det relevante områdes identitetskonstruktioner.

Studiets tredje semester kan enten tages hjemme eller i udlandet.  Vælges udlandet, kan det ske i form af relevante kurser på et udenlandsk universitet eller som praktikophold (der også kan foregå i en internationalt orienteret organisation i Danmark). Bliver du hjemme, skal du følge et praksisorienteret kursus i international projektledelse og -gennemførelse, foruden et relevant profilvalgfag efter eget valg.

Studiet afsluttes med et speciale, som kan have form af en traditionel monografisk opgave eller et produkt, der kan anvendes i en konkret kontekst uden for universitetet. Specialet skriver du på uddannelsens sprog (engelsk, tysk, spansk eller fransk).

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Adgangskrav

Adgangskravene varierer fra linje til linje. Se under hver enkel linje for de specifikke adgangskrav

Engelsk

 

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA 

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i interkulturelle studier:

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra AU eller andre danske universiteter

 • Tilsvarende bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter

 Følgende professionsbacheloruddannelse vil også give adgang:

 • Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse

Fransk

 

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA med sproglige kvalifikationer i fransk, der svarer til mindst et BA-tilvalg (45 ECTS).

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i interkulturelle studier (fransk):

 • BA i fransk sprog, litteratur og kultur ved AU
 • BA i fransk fra andre universiteter
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med et tilvalg i fransk (min. 45 ECTS)
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i fransk svarende til min. 45 ECTS fx (BA eller BSc) (fx: Negot (BA), SPRØK (BSc), virksomhedskommunikation (BA), internationale studier (BA)
 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte.
 • Udenlandske studerende med fransk som modersmål og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS.*

* Modersmål: Hvis fransk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det franske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Undervisningssproget er primært fransk , men i de fælles fag på tværs af alle kandidatuddannelser i Interkulturelle Studier er undervisningssproget engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Retskrav på optagelse

Studerende som afslutter bacheloruddannelsen i fransk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet og som har tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i interkulturelle studier (fransk).
Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning og at ansøgningen modtages rettidigt.   

Latinamerika og Spanien

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA med sproglige kvalifikationer i spansk, der svarer til mindst et BA-tilvalg (45 ECTS).

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien):

 • BA i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur ved AU
 • BA i spansk fra andre universiteter
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med et tilvalg i spansk (min. 45 ECTS) 
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i spansk svarende til min. 45 ECTS fx (BA eller BSc) (fx: Negot (BA), SPRØK (BSc), virksomhedskommunikation (BA), internationale studier (BA)
 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte.
 • Udenlandske studerende med spansk som modersmål og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS.*

* Modersmål: Hvis spansk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det spanske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Undervisningssproget er primært spansk, men i de fælles fag på tværs af alle kandidatuddannelser i Interkulturelle Studier er undervisningssproget engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse 

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. 

Retskrav på optagelse

Studerende som afslutter bacheloruddannelsen i spansk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet og som har tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i interkulturelle studier (spansk og spanskamerikansk).
Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning og at ansøgningen modtages rettidigt.   

Tysk

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA med sproglige kvalifikationer i tysk, der svarer til mindst et BA-tilvalg (45 ECTS).

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i interkulturelle studier (tysk):

 • BA i tysk sprog, litteratur og kultur ved AU
 • BA i tysk fra andre universiteter
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med et tilvalg i tysk (min. 45 ECTS)
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i tysk svarende til min. 45 ECTS fx (BA eller BSc) (fx: Negot (BA), SPRØK (BSc), virksomhedskommunikation (BA), internationale studier (BA)
 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte.
 • Udenlandske studerende med tysk som modersmål og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS.

* Modersmål: Hvis tysk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det tyske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Undervisningssproget er primært tysk, men i de fælles fag på tværs af alle kandidatuddannelser i Interkulturelle Studier er undervisningssproget engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende. 

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse 

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Retskrav på optagelse

Studerende som afslutter bacheloruddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet og som har tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i interkulturelle studier (tysk).
Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning og at ansøgningen modtages rettidigt.   

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe. 

På Interkulturelle studier varierer både holdstørrelser og undervisningsform. Du vil både have forelæsninger, hvor mange studerende er samlet, og kurser, hvor der er færre studerende. Den projekt- og casebaserede arbejdsform vil være fremherskende på hele studiet, hvilket vil sige, at din egen aktivitet i og mellem timerne er altafgørende.  Som regel vil arbejdet være organiseret i grupper, hvor du er sammen med studerende med dit eget sprogfag eller i tværfaglige grupper, hvor du kan dele dine erfaringer og ideer med studerende fra de andre linjer af Interkulturelle studier.

Vær opmærksom på at der i uge 36 er introduktionsforløb på Interkulturelle studier 

Internationalt miljø

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet, Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert semester kommer mange gæstestuderende hertil fra hele verden. Også på Intercultural Studies vil en del af de studerende komme fra andre lande. Og på International Student Centre kan du derudover møde studerende fra hele verden og dermed få lejlighed til at afprøve flere sprog og lære mere.

Billeder fra hverdagen på Interkulturelle studier

Foredrag, film og fredagsbar

På Interkulturelle Studier er der mulighed for at møde andre studerende efter undervisningen og sammen dykke ned i det sprog, du har valgt.

 • Esperanto er sprogfagenes fredagsbar. Her møder du studerende fra de andre sproglinjer og -uddannelser på instituttet.
 • Det er også muligt at gå til foredrag på flere forskellige sprog.
 • Alliance Francaise har eksisteret siden 1910 og tilbyder franske foredrag og andre frankofile arrangementer til en særdeles attraktiv pris: 70 kr. for studerende hele sæsonen.
 • English Lecture Society er en studenterforening, som organiserer uformelle gæsteforelæsninger på engelsk.
 • Kolloquium am Mittwoch er stedet, hvor du kan høre foredrag og deltage i diskussioner om alt, der har med Tyskland at gøre.

Hvis du hellere vil se film, er der også mange muligheder:

 • Kaffee-Kino tager dig med til den tyske filmverden og viser dig de mindre kendte tyske film tre-fire gange pr. semester. Det er både hyggeligt og studierelevant.
 • Spansk filmforum viser hver måned i skoleåret en spansksproget film i Århus-biografen Øst for Paradis. På hjemmesiden kan alle interesserede blogge om filmene.

Samvær og hygge

Der findes mange andre tilbud, du kan benytte dig af i din fritid, som ikke kun er for sprogstuderende.

Der er også mulighed for at deltage i det aktive studenterliv i Århus gennem Studenterhus Aarhus.

Der foregår også en masse aktiviteter for de studerende på Faculty of Arts og Aarhus Universitet i det hele taget. Det er alt fra foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag. Du kan holde dig opdateret om arrangementer på ARTS her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejde i internationale organisationer

Interkulturelle studier sigter mod beskæftigelse på det generelle, internationale arbejdsmarked, hvilket vil sige private og offentlige organisationer med internationale forbindelser, afdelinger eller aktiviteter, hvor der er brug for god interkulturel forståelse, sans for styring af processer og projekter og for stærke sprogkompetencer.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.