Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NORDISK SPROG OG LITTERATUR (DANSK)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Romaner, noveller og digte i et kritisk lys

Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur handler om sproganalyse og tekstanalyse, genrer, diskurser, medier, fiktion og fortællinger. Du styrker dine skriftlige og mundtlige sprogfærdigheder, og du lærer at sætte komplekse værker ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Du arbejder med, hvordan forskellige kulturelle udtryk er blevet opfattet gennem tiden, og med sammenhængene mellem forskellige former for litteratur og tidsperioder. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig inden for dine interesseområder.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Nordisk sprog og litteratur kan du arbejde som underviser på gymnasier, sprogskoler, højskoler eller seminarier. Du kan arbejde inden for formidling eksempelvis som tekstforfatter eller som kampagneplanlægger. Du kan arbejde med kulturformidling, pressearbejde og som informationsarbejder på eksempelvis teatre eller museer i form af marketing og PR. Du har også mulighed for at gå forskervejen og søge en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Nordisk sprog og litteratur varer 2 år (120 ECTS) og er opdelt i to linjer afhængigt af, om du har kandidattilvalg eller ej (om du vil kunne undervise i gymnasiet eller ej). Der er forskellige adgangskrav til de to linjer på kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur:

A-linjen (120 ECTS point i Nordisk sprog og litteratur):

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til A-linjen

 • Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (Aarhus Universitet), jf. Adgangsbekendtgørelsen § 14.
 • Bacheloruddannelsen i Dansk (Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Lingvistik, Medievidenskab, Litteraturhistorie eller Litteraturvidenskab i kombination med bachelortilvalget i Nordisk sprog og litteratur eller bachelortilvalget i Begivenhedskultur (Aarhus Universitet).

B-linjen (75 ECTS point i Nordisk sprog og litteratur med 45 ECTS kandidattilvalg):

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til B-linjen

 • Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (Aarhus Universitet) med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække (fx tysk, historie, samfundsfag, fysik, film & tv – se tilvalg.au.dk)
 • Bacheloruddannelsen i Dansk (Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet) med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på et kandidattilvalg med vinterstart, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ".

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. 

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende. Du skal desuden have læsefærdighed på skandinaviske sprog, engelsk og mindst ét andet fremmedsprog.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Linjer

Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur er opdelt i to linjer:

A-linjen
Henvender sig til dig, som har en bachelor i Nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet, en bachelor i Dansk ved KU, SDU og AAU eller en bachelor i enten Lingvistik, Medievidenskab, Litteraturhistorie eller Litteraturvidenskab i kombination med bachelortilvalget i Nordisk sprog og litteratur.

B-linjen
Henvender sig bachelorer i Nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med tilvalg i et af gymnasieskolens fagrækker (eksempelvis tysk, historie, samfundsfag eller fysik).

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Nordisk sprog og litteratur

Mandag:
8-11 Forberedelse
11-14 Holdundervisning i Kulturelle begivenheder
14-16 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
8-11 Forberedelse
11-14 Holdundervisning i Temastudium
14-16 Forberedelse

Onsdag:
9-12 Studiegruppearbejde
13-16 Holdundervisning i Tekstlab

Torsdag:
8-14 Forberedelse
14-17 Holdundervisning i Kulturelle begivenheder

Fredag:
9-12 Forberedelse
13-15 Studiegruppearbejde

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi.

Hverdagen på Nordisk sprog og litteratur

Du får din daglige gang i Nobelparken, hvor du har masser af muligheder for at engagere dig i forskellige studenterforeninger, der blandt andet tæller filmforeningen Norflix, Nordisk fagudvalg, foredragsforeningen Kakofoni og fredagsbaren KOMMAbar.

Undervisningen

Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Undervisningen på Nordisk sprog og litteratur veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Du kommer til at læse både teoretisk litteratur og skønlitteratur, og du skal udarbejde flere større skriftlige opgaver i løbet af uddannelsen, som afsluttes med specialet på sidste semester.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Nordisk sprog og litteratur opnår du stor indsigt i tekst- og medieanalyse, forståelse for kommunikation og kultur, samt stor viden om det danske sprog. Derfor kan du forfølge en karriere inden for kommunikation og kulturformidling, som blandt andet tekstforfatter eller kampagneplanlægger i offentlige og private institutioner eller på reklamebureauer. Som kandidat i Nordisk sprog og litteratur kan du også arbejde i administrative stillinger eller som projektleder i medie- og forlagsvirksomheder, i kulturinstitutioner eller inden for offentlig forvaltning mm. Du kan også blive underviser på eksempelvis gymnasier, universiteter eller højskoler. Du kan også arbejde med forskning inden for fagområdet og søge om optagelse på universitetets ph.d.-program.

Med en kandidatuddannelse i Nordisk kan du: 

 • Kommunikere sikkert, hensigtsmæssigt og kreativt på et korrekt dansk i forskellige situationer, herunder undervisning, forskning og (kultur)formidling
 • Vejlede om og varetage informations- og kommunikationsarbejde for eksempelvis organisationer eller virksomheder
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • Undervise i dansk på gymnasialt niveau og formidle tilsvarende stof i andre sammenhænge.
   

Karriereveje

Du kan få inspiration til karriereveje blandt Arts Karrieres alumneportrætter af færdiguddannede kandidater fra Nordisk sprog og litteratur. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs i kataloget herunder.

JOBINSPIRATIONSKATALOG