Aarhus Universitets segl

NORDISK SPROG OG LITTERATUR (DANSK)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Sprog, tekster og tekstproduktion i en kulturel kontekst

Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur handler om sprog, tekster og tekstproduktion, der spænder fra litteratur, sociale medier til grammatik. Du styrker dine sprogfærdigheder både formidlingsmæssigt og kreativt, og du lærer at sætte litteratur og andre kulturelle udtryk ind i en samfundsmæssig og brugerorienteret kontekst. Desuden er der fokus på Norden som et kulturområde præget af både kulturel sammenhæng og diversitet. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig inden for dine interesseområder.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Nordisk sprog og litteratur kan du arbejde som underviser på gymnasier, sprogskoler, højskoler eller seminarier. Du kan arbejde inden for formidling eksempelvis som tekstforfatter eller som kampagneplanlægger. Du kan arbejde med kulturformidling, pressearbejde og som informationsarbejder på eksempelvis teatre eller museer i form af marketing og PR. Du har også mulighed for at gå forskervejen og søge en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (Dansk).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur:

 • Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

A-linjen: 

 • Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (fra Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Dansk (fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Københavns Universitet) 

B-linjen: 

 • Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (fra Aarhus Universitet) eller Dansk (fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Københavns Universitet) med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS. 

OBS: Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på kandidattilvalgene i religionsvidenskab eller oldtidskundskab, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ". 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

A-linje: For at kunne give adgang skal din bachelor som minimum indeholde: 

 • Litteratur og kultur (f.eks. fag med fokus på områder som litteratur-/ kulturteori eller litteratur-/ kulturhistorie, kulturformidling) i et omfang af minimum 10 ECTS. 

 • Sprog og kommunikation (f.eks. fag med fokus på områder som semantik, grammatik, retorik, kommunikation, sprogbrug) i et omfang af minimum 5 ECTS 

 • Medier (f.eks. fag med fokus på medie-/kulturteori, kommunikation, formidling, medietyper eller medie- /kulturanalyse) i et omfang af minimum 5 ECTS. 

Eksempel på dette kan være: Bacheloruddannelsen i lingvistik, medievidenskab, litteraturhistorie eller litteraturvidenskab med Bachelortilvalg (45 ECTS) i nordisk sprog og litteratur eller i begivenhedskultur fra Aarhus Universitet 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. 

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Linjer

Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur er opdelt i to linjer:

A-linjen
Henvender sig til dig, som har en bachelor i Nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet, en bachelor i Dansk ved KU, SDU og AAU eller en bachelor i enten Lingvistik, Medievidenskab, Litteraturhistorie eller Litteraturvidenskab i kombination med bachelortilvalget i Nordisk sprog og litteratur.

B-linjen
Henvender sig til bachelorer i Nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med tilvalg i et af gymnasieskolens fagrækker (eksempelvis tysk, historie, samfundsfag eller fysik).

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Nordisk sprog og litteratur

Mandag:
8-11 Forberedelse
11-14 Holdundervisning i Kultur i brug
14-16 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
8-11 Forberedelse
11-14 Holdundervisning i Tekstlab
14-16 Forberedelse

Onsdag:
9-12 Studiegruppearbejde
13-16 Holdundervisning i Aktuelt forskningsemne

Torsdag:
8-14 Forberedelse
14-17 Holdundervisning i Kultur i brug

Fredag:
9-12 Forberedelse
13-15 Studiegruppearbejde

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi.

Hverdagen på Nordisk sprog og litteratur

Du får din daglige gang i Nobelparken, hvor du har masser af muligheder for at engagere dig i forskellige studenterforeninger, der blandt andet tæller filmforeningen Norflix, Nordisk fagudvalg, foredragsforeningen Kakofoni og fredagsbaren KOMMAbar.

Undervisningen

Kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Undervisningen på Nordisk sprog og litteratur veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Du kommer til at læse både teoretisk litteratur og skønlitteratur, og du skal udarbejde flere større skriftlige opgaver i løbet af uddannelsen, som afsluttes med specialet på sidste semester.

Det sociale studieliv

På kandidatuddannelsen i Nordisk findes en masse sociale foreninger, som du kan deltage i. Alle studerende på tværs af årgange mødes om fredagen til Nordisk Seminar, lige inden fredagsbaren. Nordisk Seminar samler studerende og undervisere fra Nordisk og har ofte besøg af forskere udefra. Ved foredragene er der altid fokus på de nordiske dimensioner ved faget.  Mange studerende lægger et stort arbejde og flere timer i de sociale foreninger, og foreningslivet spænder bredt:

 • Nordika - Nordisk event- og fagudvalg er for dig, der gerne vil diskutere og have en indflydelse på studiemiljøet, undervisningen og eksaminerne. Her kan du både være med til at afholde sociale arrangementer for de studerende samt være de studerendes stemme i de politiske organer på universitetet.
 • Littuna.com er en litteraturside, der drives af studerende fra Nordisk og Litteraturhistorie. Siden opdateres hver mandag med nye artikler. Kom og hør mere på et af de månedlige redaktionsmøder.
 • Kakofoni er en foredragsforening, der arrangerer spændende foredrag fra forfattere, instruktører, anmeldere og mange andre.
 • Norflix er en filmklub, der arrangerer visninger af film. Der er altid popcorn og mulighed for køb af sodavand til Norflix’ arrangementer, og ofte er der også et oplæg om filmen.
 • Nordisk Revy løber af stablen hvert forår i forbindelse med årsfesten på Nordisk, og det kan kun lade sig gøre, fordi en lang række frivillige samles om at samle penge ind, skrive manuskript, opsætte scene, øve sange og skuespil og meget mere.
 • Vandfanget er et studenterblad, der udkommer to gange om året. Redaktionen består af en gruppe frivillige studerende, men alle nordiskstuderende kan skrive ind og bidrage til bladets indhold.
 • KOMMAbar er en fredagsbar for Nordisk- og lingvistikstuderende. Her kan du mødes med dine medstuderende og runde ugen af over en øl eller vand. KOMMAbar afholder også et antal større fester hvert semester.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Nordisk sprog og litteratur opnår du stor indsigt i tekst- og medieanalyse, forståelse for kommunikation og kultur, samt stor viden om det danske sprog. Derfor kan du forfølge en karriere inden for kommunikation og kulturformidling, som blandt andet tekstforfatter eller kampagneplanlægger i offentlige og private institutioner eller på reklamebureauer. Som kandidat i Nordisk sprog og litteratur kan du også arbejde i administrative stillinger eller som projektleder i medie- og forlagsvirksomheder, i kulturinstitutioner eller inden for offentlig forvaltning mm. Du kan også blive underviser på eksempelvis gymnasier, universiteter eller højskoler. Du kan også arbejde med forskning inden for fagområdet og søge om optagelse på universitetets ph.d.-program.

Med en kandidatuddannelse i Nordisk kan du: 

 • Kommunikere sikkert, hensigtsmæssigt og kreativt på et korrekt dansk i forskellige situationer, herunder undervisning, forskning og (kultur)formidling
 • Vejlede om og varetage informations- og kommunikationsarbejde for eksempelvis organisationer eller virksomheder
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • Undervise i dansk på gymnasialt niveau og formidle tilsvarende stof i andre sammenhænge.
   

Karriereveje

Du kan få inspiration til karriereveje blandt Arts Karrieres alumneportrætter af færdiguddannede kandidater fra Nordisk sprog og litteratur. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs i Arts Karrieres karrierekatalog.