Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI (Cand.SOC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Erhvervsøkonomi giver dig teoretisk forståelse for ledelse og virksomhedsdrift, og du opnår færdigheder inden for kvantitative metoder, så du kan gennemføre avancerede virksomhedsøkonomiske analyser. På kandidatuddannelsen kan du enten kombinere erhvervsøkonomi med et andet fag som tilvalg, eller du kan tage en ren erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Du har gode muligheder for at sammensætte din egen faglige profil inden for eksempelvis international markedsføring, økonomistyring, innovationsstrategier og HR.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet fra Erhvervsøkonomi kan du arbejde i marketing- eller personaleafdelinger i internationale virksomheder, i den offentlige sektor, eller hos analyse- og rekrutteringsafdelinger hos konsulentvirksomheder. Dine jobmuligheder som erhvervsøkonom afhænger i høj grad af hvilket tilvalg, du vælger. Vælger du eksempelvis et sprogfag som tilvalg, har du gode muligheder for at arbejde inden for marketing, mens et tilvalg i psykologi giver dig jobmuligheder inden for personaleledelse og rekruttering.

Adgangskrav

 • Adgangen til kandidatuddannelsen med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag administreres ud fra bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne (Adgangsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010), samt Aarhus Universitets regler, se AUs regelsamling

  Der er adgang til kandidatuddannelsen for alle, der har bestået en bacheloruddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag og et andet fag som sidefag (jf. § 15, stk. 3  i uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010).

 • Adgangen til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi etfaglig linje administreres ud fra bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne  (Adgangsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010), samt Aarhus Universitets regler, se AUs regelsamling.

  Der er adgang til kandidatuddannelsen for alle, der har bestået en bacheloruddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag i kombination med et tilvalg (jf. § 15, stk. 3 i uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010). -Ved tilvalg forstås 1. del af sidefag, ITT og bachelortilvalg.

Uddannelsens opbygning

Du kan vælge mellem to retninger

 • Du kan kombinere erhvervsøkonomi med et andet fag som tilvalg. Du starter med at følge anden del af det tilvalg, du påbegyndte på bacheloruddannelsen, og derefter fortsætter du på erhvervsøkonomi, indtil du afslutter uddannelsen med dit speciale.
 • Du kan tage en ren erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, hvor du har erhvervsøkonomiske fag i tre semestre, inden du afslutter uddannelsen med dit speciale.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Erhvervsøkonomi

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Forelæsning i Valgfag (Eks. inden for Theories of the Firm)
Kl. 14-16: Møde med læsegruppe

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Valgfag (Eks. inden for Business Data Analysis)
Kl. 10-12: Forelæsning i Valgfag (Eks. inden for Theories of the Firm)
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i valgfag (Eks. inden for Strategic Human Ressource Management)
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Forelæsning i valgfag (Eks. inden for Business Data Analysis)
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Valgfag (Eks. inden for Strategic Human Ressource Management)

Bliv en del af et aktivt studiemiljø

Du får din daglige gang på Institut for Økonomi og Institut for Driftsøkonomi, hvor du deler undervisningslokaler, auditorier og kantine med studerende fra andre økonomiske uddannelser. Her har du gode muligheder for at deltage i et aktivt studie- og socialt liv. Både faglige og sociale aktiviteter prioriteres højt, og studenterforeningen Økonomisk Forening arrangerer studieture, fester og virksomhedsbesøg. Du vil også møde ”SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening”, som stabler diverse sociale og faglige arrangementer på benene.

Forskningsbaseret undervisning

Forskning og undervisning er tæt forbundet på Institut for Økonomi og Institut for Driftsøkonomi. Instituttet samarbejder med mange internationalt anerkendte forskere, blandt andet Nobelprismodtagerne Dale T. Mortensen (2. februar 1939 – 9. januar 2014) og Robert F. Engle, som er tilknyttet Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES). Instituttet har også en del fastansatte medarbejdere med international baggrund, og undervisningen foregår som udgangspunkt på engelsk. Du vil derfor helt naturligt også blive trænet i at kommunikere på engelsk.

Der forskes og undervises inden for områderne:

 • Regnskab og finansiering
 • Organisation
 • Marketing og strategi
 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi
 • Økonometri

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

Læs mere om hvad flere alumner arbejder med som deres første job efter endt studie.