Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI (Cand.SOC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi giver dig teoretisk forståelse for erhvervsøkonomiske discipliner, som har indflydelse på virksomhedens økonomi og ledelse. Du arbejder med økonomisk teori og formelle modeller, når du lærer, hvordan du bedst styrer og optimerer driften af en virksomhed. Du har gode muligheder for at sammensætte din egen faglige profil inden for eksempelvis international markedsføring, økonomistyring, innovationsstrategier og HR.

På kandidatuddannelsen kan du enten kombinere erhvervsøkonomi med et andet fag som tilvalg, du kan tage en ren erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, eller du kan vælge linjen Business Psychology eller Business Innovation

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet fra Erhvervsøkonomi kan du arbejde i marketing- eller personaleafdelinger i internationale virksomheder, i den offentlige sektor, eller hos analyse- og rekrutteringsafdelinger hos konsulentvirksomheder. Dine jobmuligheder som erhvervsøkonom afhænger i høj grad af hvilket tilvalg, du vælger. Vælger du eksempelvis et sprogfag som tilvalg, har du gode muligheder for at arbejde inden for marketing, mens et tilvalg i psykologi giver dig jobmuligheder inden for personaleledelse og rekruttering.

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende uddannelser

  • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg fra Aarhus Universitet
  • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA, fra Aarhus Universitet

Adgang med anden uddannelse

Ansøgere med andre bacheloruddannelser vurderes efter følgende krav:

Fagområde

ECTS

Metode, inkl. statistik og IT*

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering

7,5 ECTS

Regnskab

7,5 ECTS

Ledelses- og organisationsteori

7,5 ECTS

Mikro- og makroøkonomi (begge områder skal være dækket)

10 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

25 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

* Bemærk, metode kan dække over f.eks. kvalitativ og kvantitativ metode samt videnskabsteori. IT og statistik skal dækkes eksplicit.

Ansøgere til den to-faglige linje på cand.soc. skal derudover have bestået et gymnasierettet bachelortilvalg (45 ECTS).

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene. 

Download bilag

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Du kan vælge mellem tre retninger

  • Du kan kombinere erhvervsøkonomi med et andet fag som tilvalg. Du starter med at følge anden del af det tilvalg, du påbegyndte på bacheloruddannelsen, og derefter fortsætter du på erhvervsøkonomi, indtil du afslutter uddannelsen med dit speciale.
  • Du kan tage en ren erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, hvor du har erhvervsøkonomiske fag i tre semestre, inden du afslutter uddannelsen med dit speciale.
  • Du kan tage en specialiseret uddannelse, hvor du kombinerer erhvervsøkonomi med psykologi eller innovation. Læs mere om linjerne Business Psychology eller Business Innovation

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Erhvervsøkonomi

Inden starten af semestret skal du tilmelde dig til de fag, som du planlægger at følge i det kommende semester. Et fag har typisk 2-4 ugentlige forelæsninger, og du kan allerede ved tilmeldingen se, hvornår timerne ligger hen over ugen, og du kan også se, hvornår eksamen afvikles. Derfor har du god mulighed for at indrette din arbejdsuge, således andre forpligtigelser ikke forhindrer dig i at følge timerne. Du skal være forberedt på, at studiet er et fuldtidsstudium, og at timerne kan ligge i tidsrummet 8-18.

Udover at forelæsningerne skaber læring, så sker en stor del af læringen ved, at du selv arbejder med stoffet, og selv om forelæsningerne i høj grad styrer de emner, som du skal studere, så anbefaler vi kraftigt, at du finder en eller flere medstuderende at arbejde sammen med– al erfaring siger, at det er en god læringsform, og så sikrer det dig også et socialt netværk.

Bliv en del af et aktivt studiemiljø

Du får din daglige gang på Fuglesangs Allé 4, hvor undervisningslokalerne og undervisere hører hjemme på de to institutter, Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Du kan også finde studiepladser på campus, og du deler undervisningslokaler, auditorier og kantine med studerende fra andre økonomiske uddannelser, så der er rigtig gode muligheder for at deltage i et aktivt studie- og socialt liv. Både faglige og sociale aktiviteter prioriteres højt, og studenterforeningerne arrangerer studieture, fester og virksomhedsbesøg. På campus vil du også kunne møde ”SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening”, som stabler diverse sociale og faglige arrangementer på benene.

Forskningsbaseret undervisning

Forskning og undervisning er tæt forbundet på de to institutter, og der lægges vægt på, at undervisningen er forskningsbaseret. Institutterne har også en del fastansatte medarbejdere med international baggrund, og undervisningen foregår på engelsk. Du vil derfor helt naturligt også blive trænet i at kommunikere på engelsk.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som kandidatuddannet fra Erhvervsøkonomi kan du arbejde i marketing- eller personaleafdelinger i internationale virksomheder, i den offentlige sektor, eller hos analyse- og rekrutteringsafdelinger hos konsulentvirksomheder. Dine jobmuligheder som erhvervsøkonom afhænger i høj grad af hvilket tilvalg, du vælger. Vælger du eksempelvis et sprogfag som tilvalg, har du gode muligheder for at arbejde inden for marketing, mens et tilvalg i psykologi giver dig jobmuligheder inden for personaleledelse og rekruttering.