Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ELEKTROTEKNOLOGI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi bygger videre på en relvant bachelor- eller diplomingeniøruddannelseuddannelse, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at arbejde med områder som lyd, radiobølger og robotter, og du bliver undervist i digital og analog elektronik samt programmering og elektromagnetisme.

Første studieår består af to grundkursus-studiepakker og to specialiserede studiepakker. Grundkursuspakkerne skal følges af alle studerende, specialiseringspakkerne vælges inden for specialiseringsområderne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Se mere under punktet "Uddannelsens opbygning" længere nede på siden.

Karrieremuligheder

Som Civilingeniør i Elektroteknologi kan du finde jobmuligheder inden for udvikling og rådgivning i produktionsvirksomheder. Derudover vil du kunne varetage forskellige konsulentjobs og eksempelvis arbejde med områder som satellitkommunikation, telekommunikation og robotteknologi. Du har også mulighed for at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

Ingeniørernes og teknikernes arbejde er noget, vi alle bruger i vores dagligdag, bl.a. fordi komponenter udviklet af elektroteknologi ingeniører sætter os i stand til at kommunikere med hele verden via computere, fiberoptiknetværk og satellitter. Disse ingeniører sætter også deres fingeraftryk på udviklingen af moderne vindmøller, biologiske sensorer og scannere til sundhedsvæsenet samt mange andre moderne hjælpemidler.


Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i elektroteknologi:

  • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i elektroteknologi fra et dansk universitet.
  • En teknisk eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra et universitet eller dansk ingeniørhøjskole, som ifølge universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til en teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i elektroteknologi fra et dansk universitet.

Universitets vurdering af enhver anden teknisk eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse lægger vægt på tilstrækkelige kvalifikationer i matematik, fysik og elektroteknologi. Desuden vurderes grundlæggende kvalifikationer i kommunikationssystemer, reguleringsteknik og digital signalbehandling sammen med fundamentale færdigheder i programmering og praktisk eksperimentel elektroteknologi laboratoriearbejde.

Universitet vil således vurdere:

  • Matematikkompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 25 ECTS, som dækker emnerne: calculus, vector calculus, lineær algebra samt sandsynlighedsregning og statistik.
  • Fysikkompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 10 ECTS, som dækker emnerne: klassisk fysik, elektrostatik og dynamik, klassisk optik og basal kvantemekanik.
  • Elektroteknologikompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 30 ECTS, som dækker emnerne: digital og analog elektronik.
  • Kompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 10 ECTS, som dækker et eller flere af emnerne: kommunikationssystemer, reguleringsteknik eller digital signalbehandling.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Retskrav

Studerende, der afslutter bacheloruddannelsen i Elektroteknologi ved Aarhus Universitet, har retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Elektroteknologi på Aarhus Universitet under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på civilingeniøruddannelsen senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Elektroteknologi

Undervisningen på Elektroteknologi er tilrettelagt med to semestre per studieår.

Dit første år på uddannelsen består af to grundkurser og to specialiserede studiepakker. Du følger grundkurserne sammen med alle studerende på uddannelsen, inden du vælger at specialisere dig.

På andet år kombinerer du de specialiserede studiepakker med et valgfrit program og vil på den måde specialisere dig yderligere inden for relevante fagområder.

Obligatoriske pakker:


Efterår

Optimization and Data Analytics - 10 ECTS
Electronic Hardware System Design - 5 ECTS


Forår

Systems Engineering 5 ECTS 
Fundamentals of Photonics 5 ECTS
Applied Innovation in Engineering 5 ECTS

Specialisering-studiepakker


Efterår:

Photonics
Fiber Optic - 5 ECTS
Photonic Devices - 10 ECTS


Wearable Devices
RF System Design - 5 ECTS
Wearable Electronics - 10 ECTS


Wireless Networks
Network Security - 5 ECTS
Internet of Things Technology - 10 ECTSForår:

Signal Processing
Advanced signal processing - 5 ECTS
Computer Vision and Machine Learning -10 ECTS


Integrated Circuits 
Digital Integrated Circuits - 5 ECTS
Analog and Radio-Frequency Integrated Circuits - 10 ECTS


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studiediagram

Studiediagrammet viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Systems Engineering, Fundamentals of Photonics and Innovation and entrepreneurship ligger på første semester.

 


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences.

Studieliv

Dagligdagen på Elektroteknologi

Du får din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

 Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity og #auingeniør dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

 

Aarhus Universitet uddanner ingeniører til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Instituttets kandidater finder arbejde inden for et meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. De fleste jobs vil dog være at finde inden for forskning, forvaltning og rådgivning samt undervisning og formidling i den private eller den offentlige sektor.

Elektroteknologi-ingeniører får job inden for en lang række fagområder, lige fra ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig grundforskning i samarbejdsprojekter mellem forskningsinstitutter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) og industrien, til forsknings- og udviklingsprojekter i industrien og som produktionsingeniører. Herudover er mange elektroteknologi-ingeniører beskæftiget som konsulenter ved GTS-institutter eller hos patentbureauer.

Endelig er en del civilingeniører i elektroteknologi beskæftiget med formidling af viden inden for medie- og forlagsverdenen samt i bank- og forsikringsverdenen. Uddannelsen er nøglen til mange forskellige typer arbejde overalt i samfundet.