Aarhus Universitets segl

COMPUTERTEKNOLOGI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Computerteknologi bygger videre på din bacheloruddannelse inden for computerteknologi, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk. På kandidatuddannelsen til civilingeniør i Computerteknologi arbejder med, hvordan forskellige IT-systemer fungerer og taler sammen i et netværk. I løbet af uddannelsen specialiserer du dig inden for dit ønskede fagområde, så du bliver specialist inden for relevante fagområder med tilknytning til system- og instrumentudvikling, der involverer software, hardware og kommunikationsteknologi.

Første studieår består af obligatoriske kurser, valgfrie kurser og specialiserede studie linjer. De obligatoriske kurser skal følges af alle studerende, den akademiske specialisering vælges inden for studie linjerne. Det andet studieår består af et valgfrit program og et speciale.

Se mere under punktet "Uddannelsens opbygning" længere nede på siden.

 

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i Computerteknologi kan du eksempelvis arbejde som udviklingsingeniør eller som softwarearkitekt. Du kan også arbejde som softwareudvikler af større apparater og systemer eller som projektleder for større IT-systemer. Du kan også vælge at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for Elektro og computerteknologi på Aarhus Universitet:

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i computerteknologi:

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i computerteknologi, IKT, IT eller datalogi fra et dansk universitet.
 • En teknisk- eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra et universitet eller en dansk ingeniørhøjskole, som ifølge universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til en teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i computerteknologi fra et dansk universitet.

Universitetets vurdering af en teknisk- eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse lægger vægt på tilstrækkelige kvalifikationer i grundlæggende matematik, programmering, modellering såvel som computerteknologi. Desuden vurderes grundlæggende kvalifikationer i computernetværk, reguleringsteknik og digital signalbehandling sammen med fundamentale færdigheder i praktisk og eksperimentel computerteknologi laboratoriearbejde.

Universitetet vil således vurdere:

 • Matematikkompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 20 ECTS, indenfor emnerne: calculus, lineær algebra, sandsynlighedsregning og statistik.
 • Computerteknologi-kompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 30 ECTS, eksempelvis indenfor emnerne: programmering og modellering, algoritmer og datastrukturer og computerarkitektur.
 • Kompetencer på bachelorniveau med et omfang på mindst 10 ECTS, indenfor et eller flere af emnerne: computernetværk, reguleringsteknik, digital signalbehandling eller machine learning.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Download bilag

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav

Studerende, der afslutter bacheloruddannelsen i Computerteknologi ved Aarhus Universitet, har retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Computerteknologi på Aarhus Universitet under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på civilingeniøruddannelsen senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning fra sommeroptag 2025

Fra og med sommeroptaget 2025 vil der være pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Tildeling af pladser er baseret på en overordnet vurdering. Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Karakterniveau for bachelorgraden

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor matematik, programmering, datastrukturer og algoritmer, computerarkitektur, signalbehandling og maskinlæring.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Computerteknologi

Undervisningen på Elektroteknologi er tilrettelagt med to semestre per studieår.

Dit første år på uddannelsen sammensættes individuelt under faglig vejledning.

Den faglige specialisering består af 20 ECTS obligatoriske kurser og 40 ECTS kurser fra studielinjer. Kurserne på studielinjerne kombineres med kurser på "level I" og kurser på "level II". Du skal mindst 15 ECTS kurser på Level II (avanceret).

På andet år kombinerer du den studielinjer med et valgfrit program og vil på den måde specialisere dig yderligere inden for relevante fagområder.

Studielinjer

 • Wireless Networks (CE)
 • Distributed Systems
 • Embedded Systems
 • Software Engineering
 • Computer Vision
 • Robotics
 • Time Series Signal Processing

Læs mere om de enkelte studielinjer på studieportalen


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studiediagram

Studiediagrammet nedenfor viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Informationsteori og kodning, Systems Engineering og Trådløse sensornetværk og elektronik ligger på første semester.

 


Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter.


Samarbejde med forskerne

Studieliv

Hverdagen på studiet

Du får din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.


Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Virksomheder efterspørger civilingeniører med stor teoretisk dybde og analytiske arbejdsmetoder. Du lærer at kombinere datalogernes teoretiske stærke viden med ingeniørernes mere praktisk orienterede og innovative tilgang, så du er rustet til arbejdsmarkedets behov.   

Jobmuligheder

Aarhus Universitet uddanner civilingeniører i Computerteknologi til det regionale, nationale og internationale arbejdsmarked. Kandidaterne finder arbejde inden for meget bredt spektrum af jobområder og institutioner. 

Anvendelsen af computerteknologi griber mere  og mere ind i folks hverdag. Derfor uddannes du til at udvikle brugervenlige og driftssikre systemer. Det er vigtigt at have dybtgående viden om teknologien, men det er ligeså vigtigt at kunne anvende den viden til udvikling af apparater og systemer, der dels har de rigtige funktioner og dels er lette og fornuftige at anvende for mange forskellige brugergrupper. Samtidig kræver systemudvikling et tæt samspil mellem mange udviklingsingeniører med forskellig baggrund, så du lærer derfor at samarbejde med andre. 


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.