Aarhus Universitets segl

DATALOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Datalogi udvikler dine evner inden for datalogiske grunddiscipliner som eksempelvis programmeringssprog, algoritmik og kryptologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at bruge meget tid på logik og matematik. Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at specialisere dig inden for dine interesseområder, og instituttet udbyder i øjeblikket syv spændende specialiseringer, som du kan vælge imellem:

 • Advanced Machine Learning and Data Science (30 ECTS)
 • Algorithmics (30 ECTS)
 • Bioinformatics (30 ECTS)
 • Cryptology (30 ECTS)
 • Data-Intensive Systems (30 ECTS)
 • Human-computer Interaction (30 ECTS)
 • Logic, Semantics and Verification (30 ECTS)
 • Programming Languages and Software Security (30 ECTS)
 • Ubiquitous Computing and Interaction (30 ECTS)

Læs mere om hvilke fag hver specialisering indeholder.

Karrieremuligheder

Med en uddannelse i datalogi bliver du en meget eftertragtet kandidat, og du kan du arbejde i softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig i IT-sikkerhed. Det kan eksempelvis være inden for medicinsk teknologi, offentlig administration eller bioinformatik. Du kan også arbejde som IT-konsulent i mange forskellige brancher, som underviser på et gymnasium eller fortsætte din uddannelse inden for forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse.

Angelo Nicolosi, Lead Software Architect hos Danske Bank Hør hvorfor Angelo Nicolosi rejste fra Italien for at læse Datalogi på Aarhus Universitet, og hvordan han nu bruger uddannelsen i sit job hos Danske Bank.

Adgangskrav og forudsætninger

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i datalogi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Københavns Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i datalogi.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Ved universitetets vurdering af om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i datalogi lægges vægt på:

 • Bacheloruddannelsen indeholder datalogiske emner i et omfang, der opfylder forudsætningerne for at følge et flertal af de specialiseringer der udbydes på kandidatuddannelsen. For at kunne følge samtlige specialiseringer kræves:
  • 20 ECTS programmering, herunder objektorienteret programmering, funktionel programmering og softwarearkitektur.
  • 20 ECTS computersystemer, herunder databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, distribuerede systemer og sikkerhed.
  • 20 ECTS teoretisk datalogi, herunder algoritmer og datastrukturer, logik og beregnelighed, formelle sprog og oversættelse, optimering og kompleksitetsteori.
  • 10 ECTS menneske-maskine interaktion og eksperimentel systemudvikling.
 • Bacheloruddannelsen indeholder 20 ECTS grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik.

Opmærksomheden henledes på, at kursusgrundlaget for optagelsen skal afspejle nutidig teori og praksis.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i datalogi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i datalogi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor datalogi, matematik, sandsynlighedsteori og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Kandidatprogrammet er normeret til to år bestående af fire semestre. På de tre første semestre tager man specialiseringskurser og valgfrie kurser, mens specialet udfylder hele fjerde semester. Det er muligt at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed. Dit individuelle studieprogram sammensættes ud fra dine interesser og under vejledning af den uddannelsesansvarlige for kandidatuddannelsen i Datalogi.

Der udbydes pt. følgende specialiseringer:

 • Advanced Machine Learning and Data Science (30 ECTS)
 • Algorithmics (30 ECTS)
 • Bioinformatics (30 ECTS)
 • Cryptology (30 ECTS)
 • Data-Intensive Systems (30 ECTS)
 • Human-computer Interaction (30 ECTS)
 • Logic, Semantics and Verification (30 ECTS)
 • Programming Languages and Software Security (30 ECTS)
 • Ubiquitous Computing and Interaction (30 ECTS)

Du kan læse mere om opbygningen af studieprogrammet, kurser i de enkelte specialiseringer og deres forudsætninger her

Undervisning

Undervisningen foregår på engelsk. Formen afhænger af det enkelte kursus, men er oftest en blanding af forelæsninger, klasseundervisning, hjemmeopgaver og projektarbejde i grupper. Hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp med opgaver kan man få et møde med underviseren eller en instruktor. Arbejdsbyrden er normeret til 45 timer pr. uge, men mange studerende finder alligevel tid til et studiejob ved siden af. Se karriere-sektionen herunder for inspiration til et studiejob.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studieliv

Dagligdagen på Datalogi

Kandidatuddannelsen i Datalogi holder til i IT-byen Katrinebjerg, hvor de fleste af Aarhus Universitets IT-uddannelser er samlet. Undervisningen på Datalogi er både praktisk og forskningsorienteret anlagt med en god vekselvirkning mellem forelæsninger og gruppearbejde.

Sociale initiativer på Datalogi

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også en aktiv studenterforening, som afholder både faglige og sociale arrangementer året rundt. Studerende fra Institut for Datalogi arrangerer og deltager hvert år i hackathonet AUHack, som er et af Skandinaviens største hackathons.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Datalogi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen. Du bliver tilknyttet en forskergruppe i forbindelse med specialet, hvor du i høj grad har mulighed for at lytte til og deltage i akademiske diskussioner og forskergruppens daglige arbejde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også fakultetet Natural Sciences, som uddannelsen er en del af, på Facebook og Instagram, og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram:

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Studiejob kickstarter karrieren

På Datalogi er vejen fra teori til praksis kort. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor der er let adgang til mange studierelevante job, er det også muligt at finde et studiejob meget tæt på studiet.

På CS Job Wall - www.facebook.com/CSjobwall - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

Alt fra udvikler til forsker og underviser

Med computerens og informationsteknologiens udbredelse i alle dele af samfundet åbner datalogiuddannelsen op for mange forskellige jobmuligheder med vidt forskellige jobbeskrivelser. Dataloger arbejder ofte med design og udvikling af nye systemer. Du vil også kunne arbejde som rådgivende konsulent, leder eller projektleder, underviser på et gymnasium eller som forsker efter en ph.d.-uddannelse.

Private virksomheder efterspørger dataloger

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og de fleste af vores studerende får job umiddelbart efter de er færdige med at studerede. Mange ender i private virksomheder som eksempelvis generelle softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden for Cyber security og sikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/fin-tech, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen virksomhed og ansætter nu selv dataloger.

Hvert år samles landets største IT-virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet Kdag). Læs mere om Karrieredagen Kdag.     

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende, der går med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Fordyb dig i dit fagområde med en ph.d.

En ph.d. er en forskeruddannelse, hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, som ender med en ph.d.-afhandling. Du kan søge ind på ph.d.-uddannelsen inden for dit fagområde på baggrund af din bachelor- eller kandidatgrad. Du søger via et ph.d.-projekt, som handler om det emne, du skal arbejde med og forske i. Du får tilknyttet en eller flere vejledere, som hjælper og vejleder dig undervejs. Udover ph.d.-projektet vil du også dygtiggøre dig gennem nationale og internationale ph.d.-kurser og i aktive forskningsmiljøer. Du vil også få erfaring med at undervise og formidle. Uddannelsen giver mange karrieremuligheder i både ind- og udland inden for universitetsverdenen og i det private erhvervsliv. Du kan læse mere om vilkår og løn på ph.d.-skolens hjemmeside.

Lønstatistik for dataloger

Startlønninger for privatansatte (Kilde: Prosa)

Dataloger har en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2020 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Bachelor i Datalogi 

Nedre kvartil: 32.384
Median: 37.064
Øvre kvartil: 43.671
Gennemsnit: 38.237

Kandidat i Datalogi

Nedre kvartil: 40.950
Median: 43.167
Øvre kvartil: 47.188
Gennemsnit: 44.382

Mød vores færdiguddannede kandidater

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og kandidater fra Aarhus Universitet er meget eftertragtede. Hør Fie og Troels fortælle om deres jobs. Du kan finde flere alumneportrætter på cs.au.dk/fremtid.

Fie Hebsgaard Morell er Systems Engineer hos Systematic, og så er hun uddannet kandidat i Datalogi fra Aarhus Universitet. Hør om Fies vej gennem uddannelsen og frem til hendes spændende job. (Ophavsret: AUdatalogi CSAU)
Troels Hansen arbejder som seniorkonsulent hos Netcompany, men før det læste han Datalogi på Aarhus Universitet. Her fortæller han, hvad han har taget med sig fra datalogistudiet og ud på arbejdsmarkedet. (Ophavsret: Natural Sciences, AU)