Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TEKNOLOGIBASERET FORRETNINGSUDVIKLING

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling i Herning handler om at indsamle, forstå og vurdere ny teknologisk viden samt skabe nye forretningsmuligheder og nye centrale teknologier for virksomheder. Uddannelsen foregår på engelsk, og du vil arbejde med teknologiledelse, implementering af ny teknologi samt ledelse af drifts- og udviklingsprocesser. Uddannelsen har stor fokus på praksis, og der er gode muligheder for at lave projekter og opgaver i samarbejde med virksomheder. De første to semestre består af obligatoriske kernefag og projektarbejder. Derefter kan du specialisere dig via valgfag, udveksling på andre danske eller udenlandske universiteter, virksomhedsforløb eller entreprenørskab.

Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling udbydes nu også som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er på halv tid og retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling kan du hjælpe virksomheder med at skabe nye, teknologibaserede forretningsområder samt udvikle teknologistrategier og produkter, som understøtter disse nye forretningsområder. Samtidig vil du have en god forståelse for sikring og optimering af den eksisterende drift. Du vil eksempelvis kunne arbejde som Technology Manager, Product Manager, New Business Development Manager eller som projektleder. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Adgangskrav

 • Personer med en ingeniøruddannelse på bachelorniveau eller en teknisk videnskabelig bachelor (civilingeniørbachelor) med minimum 15 ECTS i forretningsudvikling eller innovation.
 • En ingeniørbachelor med specialisering inden for mekanik, kemi, elektro/elektronik, bygning, bioproces, sundhedsteknologi eller neuroscience.
 • En ingeniørbachelor med specialisering indenfor mekanik, produktion or eksport, herunder Global Management og Manufacturing (GMM) på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.
 • De første tre år af Business Development Engineer (BDE) uddannelsen på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (svarende til 180 ECTS), inklusive afsluttet bachelorprojekt.
 • En teknisk videnskabelig bachelor inden for kemi, fysik, geologi, geografi, bioscience, nuklear, biologi og tilsvarende.
 • En ingeniørbachelor i materialevidenskab og produktdesign fra VIA, TEKO Design + Business i Herning.
 • Andre tilsvarende uddannelser, forudsat at studienævnet vurderer, at de i niveau, omfang og indhold svarer til ovennævnte.

Desuden kræves engelsk på min. B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0).

Bemærk, at ansøgere, der er optaget på en dansk professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende (fx top-up) uden forudgående adgangsgivende gymnasial eksamen, ikke er kvalificerede til optagelse uden at have suppleret med en hel gymnasial eksamen (fx Adgangskursus), der som minimum skal indeholde Engelsk B, Matematik B, Fysik B og Kemi C. Eksempler kan være professionsbachelorer fra erhvervsakademierne, professionsbachelorer i Produktudvikling og Teknisk Integration fra VIA, maskinmestre og tekniske officerer fra før 2014, hvor ansøgere kan optages på uddannelsen uden et gymnasialt adgangsgrundlag. Der vil dog altid skulle foretages en faglig vurdering af, om bacheloruddannelsen er adgangsgivende til Teknologibaseret Forretningsudvikling, så potentielle ansøgere anbefales at få foretaget en faglig forhåndsvurdering af bacheloruddannelsen, før supplering med en gymnasial eksamen påbegyndes.

 

Teknologibaseret forretningsudvikling som erhvervskandidat (Civilingeniøruddannelsen)

For at blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav (samme krav, som gælder for den to årige kandidatuddannelse)
 • Enten have en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse svarende til minimum 25 timer ugentlig i gennemsnit, eller være iværksætter med en fagligt relevant, selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

 • Ansættelse i teknologi-orienterede virksomheder
 • Roller inden for teknologiske fagfelter, eksempelvis inden for produktudvikling, test, systemanalyse, produktionsplanlægning, produktionsstyring, produktionsmodning, projektledelse (og support heraf), product-life-cycle management, product-data-management, master data management, softwareudvikling, kvalitetsledelse, samt ledelse af teknologiske virksomhedsfunktioner.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

 

I studieordningen kan du læse om studiets opbygning samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Teknologibaseret forretningsudvikling

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Management of Technology
Kl. 14-16: Holdundervisning i Organisational Design and Human Resource Analytics

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Research Design in Engineering
Kl. 10-12: Forelæsning i Technology Specialisation
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Management of Technology
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Technology Specialisation
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Forelæsning i Organisational Design and Human Resource

Mange muligheder og gode faciliteter

På campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og være med i udviklingen af campus Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i studenterhuset eller benytte motionscenteret på campus.

Studiebyen Herning

 

Herning er kendt for at huse store koncert- og sportsbegivenheder, men Herning er meget mere end det. I Herning er tæt på hver 5. indbygger studerende enten på ungdoms- eller videregående uddannelser – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. I Herning er naturen lige uden for døren, og der er etableret fine badestrande ved søerne kun en cykeltur væk fra universitetet. Når du skal starte på dit studie i Herning, skal du ikke bekymre dig om tag over hovedet, Herning Kommune har nemlig et stort udbud af studieboliger. Her kan du bo i topmoderne lejligheder/studieboliger på 1-2 værelser til en lav husleje, og flytter du mere end 30 km for at komme til dit studie i Herning, så kommer du forrest i køen. Der er mere end 20 barer, cafeer og gå-i-byen steder i Herning, samt kulturelle arrangementer hele året rundt – lige fra store koncerter med internationale navne i Boxen til mindre koncerter på det lokale spillested Fermaten.

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling kan du hjælpe virksomheder med at skabe nye, teknologibaserede forretningsområder samt udvikle teknologistrategier og produkter, som understøtter disse nye forretningsområder. Samtidig vil du have en god forståelse for sikring og optimering af den eksisterende drift. Du vil eksempelvis kunne arbejde som Technology Manager, Product Manager, New Business Development Manager eller som projektleder. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.  

Karrierevejledning

På studerende.au.dk/karriere/bss/karriereservice-for-studerende/ kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

Teknologibaseret forretningsudvikling som erhvervskandidatuddannelse (Civilingeniøruddannelsen)

Du har nu mulighed for at tage teknologibaseret forretningsudvikling som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på halv tid og strækker sig således over fire år. Den retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. Der opkræves ikke betaling fra den studerende. Studerende, der følger erhvervskandidatuddannelsen, er ikke SU-berettigede.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme indhold som den toårige heltidsuddannelse, så fagene tages sammen med de andre fuldtidsstuderende. Erhvervskandidatuddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 60 ECTS, valgfag af et omfang på 30 ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS. Studieordningen vil angive en model med en jævn belastning over fire år. Den studerende har dog mulighed for at tilmelde eller framelde sig fag, forudsat at man er opmærksom på om der er en anbefalet rækkefølge af fag samt hvornår fagene udbydes, og at man samtidig overholder studiereglerne vedrørende studieaktivitet og maksimal studietid.

For at påbegynde erhvervskandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling, skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen.
 • Være i job i en virksomhed mindst 25 timer om ugen i gennemsnit på baggrund af din bacheloruddannelse eller være godkendt iværksætter med omsætning og relevante arbejdsopgaver sideløbende med studiet.

Dokumentationskrav vedrørende godkendelse som iværksætter omfatter som minimum tro og love-erklæring vedr. iværksættervirksomhed med angivelse af CVR-nummer og beskrivelse af omsætning. Desuden anbefales dokumentation af øvrige relevante forhold for godkendelse af iværksætterstatus; herunder eksempelvis Forretningsplan, Markedsundersøgelse, Tilknytning til iværksætterfællesskab, Patenter, Egen investering i iværksættervirksomheden og Kapitaltilførsel.

Du skal hvert semester dokumentere en fortsat sideløbende beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller fortsat status som godkendt iværksætter. Hvis din sideløbende beskæftigelse eller status som godkendt iværksætter ophører, eller hvis den sideløbende beskæftigelse reduceres til mindre end det krævede antal timer, vil du blive overflyttet til den toårige fuldtidsuddannelse, hvis muligt fra førstkommende semesterstart. Du bedes være opmærksom på, at der på fuldtidsuddannelsen gælder andre studieregler f.eks. et studieaktivitetskrav, hvorefter du skal bestå 45 ECTS pr. år, samt en maksimal studietid, som udregnes efter, hvor meget du mangler på studiet.

Du kan læse mere om rammerne for en erhvervskandidatuddannelse og krav til dokumentation her: http://kandidat.au.dk/optagelse/erhvervskandidat/

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt på halv tid over 4 år med 15 ECTS pr. semester. Det er dog muligt at tage specialet på et halvt år frem for et år og dermed afslutte uddannelsen på 3,5 år. Der er desuden mulighed for at tage mere end 15 ECTS i et semester, så længe man er opmærksom på, hvornår fagene udbydes, og om der er en anbefalet rækkefølge af fag.

Der er krav om studieaktivitet på minimum 20 beståede ECTS pr. år.

Den maksimale studietid er 4 ½ år fra studiestart.

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag under 'Uddannelsens opbygning'.

Der tages forbehold for ændringer i fagindhold og titler, da en ny studieordning er under udarbejdelse.

Kontakt

Har du spørgsmål til erhvervskandidatuddannelsen, er du velkommen til at kontakte vores studievejledere: