Aarhus Universitets segl

BUSINESS-TO-BUSINESS MARKETING AND
PURCHASING (CAND.MERC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Fra 2024 skifter uddannelsen navn fra Business-to-Business Marketing and Purchasing til Strategic Value Chain Management.

Introduktion

The value of the business exchanges on Business-to-Business (B2B) markets are larger than that of consumer markets, and the CM Business-to-Business Marketing and Purchasing education enables candidates to manage these business exchanges. This management task is not just about buying and selling products, services and knowledge. The B2B manager becomes responsible for managing and coordinating a more complex range of economic, social, technical and legal exchanges with customers and suppliers.

The CM B2B programme enables candidates to become boundary spanners. Boundary spanners manage these exchanges through relationships with customers and suppliers by building bridge across organisational boundaries, essentially linking their own company with a complex network of suppliers and customers on the surrounding B2B markets. The boundary spanner must establish and develop relationship with other boundary spanners representing various customers and suppliers, but at the same time also maintain a strategic perspective of how one buyer-supplier exchange is dependent on the surrounding network. Strategic decision-making is therefore an essential part of B2B management. Because such networks are global, the CM B2B programme also contains internationalisation/globalisation as an important element.

Some key responsibilities of the boundary spanner

Companies are facing an increasing level of complexity in their efforts of managing their position in global B2B markets, and a CM B2B candidate will find her-/himself right in the middle of managing these exciting challenges:

  1. Innovation: It is well known that much innovation originates in the interfaces between customers and suppliers on B2B markets. B2B managers must develop and facilitate initiatives that innovate processes, products and services in relationships with key customers and suppliers.
  2. Sustainability: Sustainability is becoming a key demand from stakeholders in the corporate network. Not just the company itself, but the interconnected network of suppliers and customers that the company operates in, must be sustainable, making this a key CM B2B topic.
  3. Risk management: COVID 19, climate changes and global shortages means that risk management has become an integral part of managing B2B exchanges.

In order to keep a state-of-the-art understanding of these and other B2B challenges, and incorporate them into the CM B2B lecturing, the education is handled by a specialised team of researchers with close interactions with corporations operating on B2B markets, and at the same time carrying out high quality scientific research into prominent B2B topics. A range of managers and executives from this corporate network will give guest lectures in the B2B courses, providing the newest insights into the managerial challenges that these companies are facing. The high relevance of the CM B2B programme can also be seen from the list of companies that present or former B2B graduates are employed in, including Arla, Bestseller, Danfoss, Grundfos, Jysk, Lego, Liedl, Linak, Novo Nordisk, Philips, Salling Group and Vestas.

Adgangskrav

Retskrav på optagelse

Kun ansøgere med bacheloruddannelserne HA og BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet har krav på optagelse på den engelsksprogede cand. merc. uddannelse. Dette er under forudsætning af, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen gennem ansøgningssystemet senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Bemærk at man kun kan bruge sit retskrav én gang.

Læs mere om retskrav.

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

Ansøgere med en direkte adgangsgivende eksamen opfylder adgangskravene til uddannelsen, men er ikke sikret optagelse, da uddannelsen er adgangsbegrænset. Bemærk, at disse ansøgere også skal dokumentere, at de opfylder sprogkravet til uddannelsen. De adgangsgivende uddannelser er:

  • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet.
  • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag).
  • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution*
  • Ansøgere med en bacheloruddannelser HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen*

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”.

Adgang med anden bacheloruddannelse

Andre bacheloruddannelser kan give adgang til den engelsksprogede cand. merc. uddannelse. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag svarende i niveau, omfang og indhold til en HA/BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet. Følgende fagområder skal derfor være dækket i det angivne ECTS-omfang:

Fagområde

ECTS

Metode*

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering

7,5 ECTS

Regnskab

7,5 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Operations Management

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

25 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik, dog medtages maksimalt 5 ECTS inden for matematik.

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.  

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene. 

Download bilag

Adgangsbegrænsning fra 2022 

Fra og med optagelsen i 2022 er der adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.merc.). For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. 

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Læs mere om supplering.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 


Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.    

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en universitetsuddannelse skal du regne med at undervisningsformerne er noget anderledes, end hvad du kender fra gymnasiet eller handelsskolen. Som studerende er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen indlæring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni.
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af tre til fire studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Læsegrupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Læsegrupper får på den måde både en social og en faglig funktion.

Forelæsninger og holdtimer

Til forelæsninger i et auditorium kan der være plads til op mod 300 studerende. Den anden halvdel foregår som holdtimer eller øvelsestimer, ligesom du kender det fra gymnasiet eller handelsskolen. Her er der mulighed for at stille spørgsmål, gennemgå øvelser og diskutere stoffet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.


Job opportunities for CM B2B graduates are exceptional, given that the most companies in the global business environment operate with at least some level of B2B activity. As a starting point, the B2B graduate is perfectly prepared for a job in both the sales/marketing and purchasing functions, and some choose to alternate between the two during the course of their careers. These functions are heavily populated in many companies, and candidates have the opportunity to rise all the way from junior positions through middle management and into top management during their careers. Typical early career positions are Category Manager, Supply Account Manager, Key Account Manager, Product Manager and Marketing Manager. There are also a high number of available specialised positions such as Supply Risk Specialist, Supply Market Analyst, Customer Portfolio Analyst, Customer Account Developer or Franchise/Joint Venture/Alliance manager. B2B candidates are also highly attractive to consultancies. B2B purchasing and sales/marketing consultant services are high in demand, and there are both general and specialised consultancies that offer jobs as B2B consultants. Since SMEs are typically very active on B2B markets, they also represent valuable job opportunities. In addition, many large companies have broad or even specialised B2B graduate programs that welcome B2B candidates.

We want to help our students find successful careers. Students can always contact our Career Services for advice and assistance with getting onto the Danish labour market. Check out our careers page to see the range of services we offer.

At VELUX, candidates with a strong understanding of business markets and the ability to handle ambiguity and complexity are in high demand. As we continue our development as a global matrix organisation, we look for talents with knowledge of individual disciplines such as purchasing and marketing. At the same time, market demands and technological developments make it increasingly important for our employees to know how to work together with other business functions and how to build strong partnerships with customers and suppliers. For us, a degree programme with this focus is highly relevant.

CONNIE C. STANIOK Senior Director Global HR Development, VELUX