Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

STATSKUNDSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk og engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Institut for Statskundskab har besluttet at nedlægge den engelsksprogede linje fra og med sommeroptaget 2022 grundet uforudsigelige omstændigheder.

/ The Department of Political Science has decided to close the English-language track from the summer admission in 2022 due to unpredictable circumstances. /

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Statskundskab handler om forståelsen af samfundsforhold og politik på et empirisk, analytisk og teoretisk plan, og som færdiguddannet opnår du cand.scient.pol.-graden. Du arbejder med dansk og international politik og forvaltning, og du har gode muligheder for at tilpasse og præge din kandidatuddannelse via valgfag inden for eksempelvis internationale forhold, politisk adfærd og kommunikation, politiske systemer, politisk sociologi, offentlig forvaltning eller politisk teori.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet fra Statskundskab har du jobmuligheder inden for den offentlige forvaltning, virksomheder og organisationer. Du kan arbejde som fuldmægtig eller i lederstillinger ved danske myndigheder og organisationer, ved EU og ambassaderne eller eksempelvis som analytiker i et konsulentbureau. Du kan også fordybe dig yderligere i politologien ved at tage en ph.d., der kan give dig adgang til en forskningskarriere.

Adgangskrav

Følgende uddannelser er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i statskundskab.

 • Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i statskundskab fra Islands Universitet
 • En bacheloruddannelse i samfundsfag med tilvalg i erhvervsøkonomi eller psykologi fra Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i politik og økonomi med politologisk specialisering fra Aarhus Universitet
 • En bacheloruddannelse med minimum 80 ECTS indenfor politologiens fagområder (komparativ politik, politiske institutioner, politisk adfærd, politisk teori, politisk sociologi, international politik, policy analyse og offentlig forvaltning og samfundsvidenskabelige metode), og yderligere minimum 60 ECTS indenfor fagområderne politologi, se ovenstående, eller generel samfundsvidenskab (fx metodologi, økonomi, sociologi, psykologi eller jura), samt yderligere minimum 20 ECTS indenfor samfundsvidenskabelig metode (research methods).

Uddannelsen er dansksproget og kræver dansk på A-niveau. Desuden er der krav om engelsk på B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0).

Adgangsbegrænsning og prioriteringskriterier

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i statskundskab. Der er som udgangspunkt 200 pladser. Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der modtages flere kvalificerede ansøgninger end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit for adgangsgivende BA-uddannelse på ansøgningstidspunktet
 • Karaktergennemsnit for relevante kurser
 • Antal relevante kurser
 • Relevansbeskrivelse (på engelsk), som skal redegøre for 1) ansøgers bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i statskundskab; 2) hvilke fag i ansøgers bacheloruddannelse der indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i statskundskab; og 3) relevante kvalifikationer ud over de formelle uddannelseskvalifikationer.

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i statskundskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i statskundskab på betingelse af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse.

Dokumentation for ikke retskravsansøgere

Ikke-retskravsansøgere skal ud over de generelle krav til dokumentation (se dokumentationstjeklisten) uploade en relevansbeskrivelse til ansøgningen (se beskrivelse ovenfor under Adgangskrav og prioriteringskriterier).

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Statskundskab består det obligatoriske fag Forvaltningsret samt af forskellige valgfag, der giver den studerende mulighed for selv at vælge, hvilke fagområder, de ønsker at fordybe sig i. Udover Forvaltningsret, der frit kan placeres på uddannelsens tre første semestre, skal studerende gennemføre  fem politologiske seminarer, tre samfundsvidenskabelige seminarer samt et speciale. Studerende kan tage alle seminarer på Statskundskab, eller de kan vælge at studere ved et udenlandsk universitet eller tage et projektorienteret forløb (praktik).

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav. 

Studieliv

En typisk uge på Statskundskab

Herunder kan du se et eksempel på en ugeplan fra kandidatuddannelsen i Statskundskab:

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-14: Holdundervisning i Forvaltningsret
Kl. 14-16: Forberedelse

Tirsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-14: Holdundervisning i seminar 1
Kl. 14-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forberedelse
Kl. 14-17: Holdundervisning i Forvaltningsret

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse

Kl. 12-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-11:  Holdundervisning seminar 2
Kl. 12-15: Forberedelse af næste uge emner

 

Undervisningen på Statskundskab

 

Undervisningsformen på kandidatuddannelsen i Statskundskab er noget anderledes end på bacheloruddannelsen. Her består undervisningen hovedsageligt af valgfrie seminarer i emner inden for bestemte områder. Seminarerne har typisk omkring 25 deltagere.

 

Stærkt fagligt miljø og forskningsbaseret undervisning

Du får din daglige gang på Institut for Statskundskab, som har en bred forskningsprofil, der er delt ind i følgende afdelinger: 

 • international politik
 • politisk adfærd og institutioner
 • offentlig politik
 • politisk teori
 • offentlig forvaltning
 • sammenlignende politik
 • sociologi

 

Institut for Statskundskab er kendetegnet ved et stærkt fagligt miljø, og der lægges vægt på, at undervisningen på kandidatuddannelsen varetages af det faste videnskabelige personale, og at undervisningen er baseret på aktuel forskning.

Ud i verden med statskundskab

 

Du kan tage projektorienteret forløb (praktik) i både ind- og udland på Statskundskab. Aarhus Universitet har desuden udvekslingsaftaler med universiteter i Europa, USA, Canada og Australien, hvor du har mulighed for at læse et semester.

Det sociale studieliv

 

På Institut for Statskundskab vægtes det sociale liv meget højt. Samfundsfagenes Kantine er et naturligt mødested med en central placering i universitetsparken med kort afstand til eksempelvis Det Kongelige  Bibliotek og Sø-auditorierne. På Statskundskab er der aktiviteter for enhver smag, og du kan enten blive en del af redaktionen på instituttets blad, Kandestøberen, eller melde dig ind i en af de mange sociale eller faglige foreninger.

På kandidatuddannelsen findes desuden Kandidatforeningen, der står for en række sociale og faglige arrangementer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.