Aarhus Universitets segl

STATSKUNDSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk og engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Institut for Statskundskab har besluttet at nedlægge den engelsksprogede linje fra og med sommeroptaget 2022 grundet uforudsigelige omstændigheder.

/ The Department of Political Science has decided to close the English-language track from the summer admission in 2022 due to unpredictable circumstances. /

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Statskundskab handler om forståelsen af samfundsforhold og politik på et empirisk, analytisk og teoretisk plan, og som færdiguddannet opnår du cand.scient.pol.-graden. Du arbejder med dansk og international politik og forvaltning, og du har gode muligheder for at tilpasse og præge din kandidatuddannelse via valgfag inden for eksempelvis internationale forhold, politisk adfærd og kommunikation, politiske systemer, politisk sociologi, offentlig forvaltning eller politisk teori.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet fra Statskundskab har du jobmuligheder inden for den offentlige forvaltning, virksomheder og organisationer. Du kan arbejde som fuldmægtig eller i lederstillinger ved danske myndigheder og organisationer, ved EU og ambassaderne eller eksempelvis som analytiker i et konsulentbureau. Du kan også fordybe dig yderligere i politologien ved at tage en ph.d., der kan give dig adgang til en forskningskarriere.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Statskundskab.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Statskundskab:

 • Bacheloruddannelsen i Statskundskab (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Statskundskab fra Aarhus Universitet 

 • Statskundskab fra Københavns Universitet 

 • Statskundskab fra Syddansk Universitet 

 • Statskundskab fra Islands Universitet 

 • Bacheloruddannelsen med hovedfag i samfundsfag samt tilvalg i erhvervsøkonomi eller psykologi fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i politik og økonomi med politologisk specialisering fra Aarhus Universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Alle andre, der ansøger om optagelse på kandidatuddannelsen i statskundskab på baggrund af uddannelser bestået ved andre uddannelsesinstitutioner forelægges Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag til en individuel, faglig vurdering. Ansøger skal som minimum have opfyldt nedenstående krav: 

 • En bacheloruddannelse, hvor minimum 80 ECTS består af bachelorkurser med generel indføring i politologiens fagområder (komparativ politik, politiske institutioner, politisk adfærd, politisk teori, politisk sociologi, international politik, policyanalyse og offentlig forvaltning), og 

 • Yderligere minimum 60 ECTS inden for fagområderne politologi, se ovenstående, eller generel samfundsvidenskab (fx metodologi, økonomi, sociologi, psykologi eller jura), samt 

 • Yderligere minimum 20 ECTS inden for samfundsvidenskabelig metode (research methods), der skal demonstrere viden om og evne til at forstå og bruge kvalitative og kvantitative metoder til at analysere empiriske problemstillinger. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i statskundskab. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der modtages flere kvalificerede ansøgninger end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit for adgangsgivende BA-uddannelse på ansøgningstidspunktet
 • Karaktergennemsnit for relevante kurser
 • Antal relevante kurser

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Statskundskab består det obligatoriske fag Forvaltningsret samt af forskellige valgfag, der giver den studerende mulighed for selv at vælge, hvilke fagområder, de ønsker at fordybe sig i. Udover Forvaltningsret, der frit kan placeres på uddannelsens tre første semestre, skal studerende gennemføre  fem politologiske seminarer, tre samfundsvidenskabelige seminarer samt et speciale. Studerende kan tage alle seminarer på Statskundskab, eller de kan vælge at studere ved et udenlandsk universitet eller tage et projektorienteret forløb (praktik).

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav. 

Studieliv

En typisk uge på Statskundskab

Herunder kan du se et eksempel på en ugeplan fra kandidatuddannelsen i Statskundskab:

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-14: Holdundervisning i Forvaltningsret
Kl. 14-16: Forberedelse

Tirsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-14: Holdundervisning i seminar 1
Kl. 14-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forberedelse
Kl. 14-17: Holdundervisning i Forvaltningsret

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse

Kl. 12-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-11:  Holdundervisning seminar 2
Kl. 12-15: Forberedelse af næste uge emner

 

Undervisningen på Statskundskab

 

Undervisningsformen på kandidatuddannelsen i Statskundskab er noget anderledes end på bacheloruddannelsen. Her består undervisningen hovedsageligt af valgfrie seminarer i emner inden for bestemte områder. Seminarerne har typisk omkring 25 deltagere.

 

Stærkt fagligt miljø og forskningsbaseret undervisning

Du får din daglige gang på Institut for Statskundskab, som har en bred forskningsprofil, der er delt ind i følgende afdelinger: 

 • international politik
 • politisk adfærd og institutioner
 • offentlig politik
 • politisk teori
 • offentlig forvaltning
 • sammenlignende politik
 • sociologi

 

Institut for Statskundskab er kendetegnet ved et stærkt fagligt miljø, og der lægges vægt på, at undervisningen på kandidatuddannelsen varetages af det faste videnskabelige personale, og at undervisningen er baseret på aktuel forskning.

Ud i verden med statskundskab

 

Du kan tage projektorienteret forløb (praktik) i både ind- og udland på Statskundskab. Aarhus Universitet har desuden udvekslingsaftaler med universiteter i Europa, USA, Canada og Australien, hvor du har mulighed for at læse et semester.

Det sociale studieliv

 

På Institut for Statskundskab vægtes det sociale liv meget højt. Samfundsfagenes Kantine er et naturligt mødested med en central placering i universitetsparken med kort afstand til eksempelvis Det Kongelige  Bibliotek og Sø-auditorierne. På Statskundskab er der aktiviteter for enhver smag, og du kan enten blive en del af redaktionen på instituttets blad, Kandestøberen, eller melde dig ind i en af de mange sociale eller faglige foreninger.

På kandidatuddannelsen findes desuden Kandidatforeningen, der står for en række sociale og faglige arrangementer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.