Aarhus Universitets segl

SAMFUNDSFAG

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag beskæftiger du dig med samfundets struktur, det politiske system og hvordan borgere, organisationer og den politiske ledelse spiller sammen og påvirker hinanden. Du lærer om det moderne samfunds organisering og udvikling i både dansk og international sammenhæng, og du får kendskab til de økonomiske og internationale strømninger, som påvirker det. Du tager dit hovedfag i Samfundsfag, og du kan eksempelvis kombinere det med et sidefag i matematik, idræt, sprog, historie, billedkunst, erhvervsøkonomi eller religions­videnskab.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Samfundsfag opnår du titlen cand.soc., som især retter sig mod undervisningssektoren. I kombination med et gymnasierettet sidefag giver kandidatuddannelsen i Samfundsfag dig kompetence til at undervise i gymnasieskolen, på professionsuddannelserne eller på højskoler. Du har også jobmuligheder inden for det administrative område i stat og kommune, ved danske myndigheder eller i informations- og konsulentbranchen, ligesom EU og ambassaderne også ansætter kandidatuddannede fra Samfundsfag.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Samfundsfag.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Samfundsfag:

 • Bacheloruddannelsen i Samfundsfag (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Samfundsfag (135 ECTS) fra Aarhus Universitet med første del af et tilvalg (45 ECTS) inden for gymnasieskolens fagrække 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Alle andre, der ansøger om optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsfag på baggrund af uddannelser bestået ved andre uddannelsesinstitutioner forelægges Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag til en individuel, faglig vurdering. Ansøger skal som minimum have opfyldt nedenstående krav: 

 • En bacheloruddannelse med minimum 120 ECTS inden for politologiens fagområder (komparativ politik, politiske institutioner, politisk adfærd, politisk teori, politisk sociologi, international politik og samfundsvidenskabelig metode), samt 

 • Første del af et tilvalg (45 ECTS). 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er ikke adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Det betyder, at alle kvalificerede ansøgere får tilbudt en studieplads. Du er derfor sikker på optagelse, hvis du enten har retskrav eller en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Samfundsfag kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Samfundsfag

Første semester vil foregå dels på tilvalget dels på samfundsfag, mens andet semester består af politologiske valgfag. En typisk uge på andet semester kunne se således ud:

Mandag
Kl. 9-11:                   Forberedelse
Kl. 11-13:                 HMøde med læsegruppe
Kl. 14-16:                 Forberedelse

Tirsdag
Kl. 8-11:                   Forberedelse
Kl. 11-14:                 Holdundervisning i seminar 1
Kl. 14-17:                 Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12:                   Møde med læsegruppe
Kl . 12-14:                ForberedelseKl. 14-17:                  Holdundervisning i seminar 2

Torsdag
Kl. 8-12:                   Forberedelse                
Kl. 13-17:                 Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13:                   Holdundervisning seminar 3
Kl. 13-15:                 Forberedelse af næste uges emner

Stærkt fagligt miljø og forskningsbaseret undervisning

Du får din daglige gang på Institut for Statskundskab, hvor forskningen kredser om international politik, politiske systemer, offentlig politik og offentlig forvaltning. Instituttet er kendetegnet ved et stærkt fagligt miljø, og der lægges vægt på, at undervisningen på kandidatuddannelsen varetages af det faste videnskabelige personale.

Det sociale studieliv

 

På Institut for Statskundskab vægtes det sociale liv meget højt. På foreningsgangen finder du aktiviteter for enhver smag, og du kan enten blive en del af redaktionen på instituttets blad, Kandestøberen, eller melde dig ind i en af de mange sociale eller faglige foreninger. Samfundsfagenes Kantine er et naturligt mødested med en central placering i universitetsparken med kort afstand til eksempelvis Det Kongelige Bibliotek og Sø-auditorierne.

Kandidatforeningen

Kandidatforeningen står for en række sociale og faglige arrangementer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidatuddannelsen i samfundsfag fører til titlen cand.soc. Cand.soc.-graden retter sig især mod undervisningssektoren. I kombination med et gymnasierettet sidefag giver samfundsfag kompetence til at undervise i gymnasieskolen, ligesom der også er mange der bruger uddannelsen som baggrund for at undervise fx professionsuddannelserne eller på en højskole.

Der er også mange gode jobmuligheder inden for det administrative område i stat og kommune, ved danske myndigheder eller i informations- og konsulentbranchen, ligesom EU og ambassaderne også ansætter mange cand.soc.er.

Jobs

Herunder finder du information om, hvad en række af vores alumner arbejder med i deres første job efter endt uddannelse.

Administrative opgaver
Informationsmøder, opgavekonstruktion, samarbejdsopgaver.

Undervisning
Uddannelse og undervisning.

Rådgivning
Erhvervsvejledning og uddannelsesvejledning.

Andet
Faglitteratur og skriftlig censur.

Fra studie til Første job
”Se dit første job som et vigtigt skridt i din egen udvikling, uanset hvad du laver”.
(Cand.soc i Samfundsfag)

Kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen bygger videre på de kompetencer, der er erhvervet på bacheloruddannelsen. Der er mulighed for - inden for visse rammer - at tilrettelægge uddannelsen individuelt, hvilket betyder, at de studerendes faglige profil ikke er helt identisk.

En kandidat i samfundsfag har følgende faglige kompetencer:

 • Har indsigt i et begrænset antal udvalgte specialiserede og avancerede problemstillinger og resultater indenfor statskundskabens centrale og tilgrænsende discipliner.
 • Er i stand til selvstændigt at erhverve sig relevant videnskabelig baseret viden indenfor statskundskabens centrale og tilgrænsende discipliner.

En kandidat i samfundsfag har flg. intellektuelle kompetencer:

 • Kan argumentere selvstændigt, analytisk, reflekterende og kritisk på et højt akademisk niveau
 • Kan selvstændigt opstille relevante samfundsvidenskabelige problemstillinger og selvstændigt gennemføre undersøgelsen af en problemstilling på en måde, der lever op til gængse forskningsmæssige standarder.

En kandidat i samfundsfag har flg. praktiske kompetencer:

 • Kan formidle resultatet af egne og andres undersøgelser på en sikker og klar måde, skriftligt såvel som mundtligt
 • Kan vedligeholde og videreudvikle sin faglige og intellektuelle kompetencer
 • Kan anvende og udtrykke sine kompetencer i en fremmedsproglig sammenhæng.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.