Aarhus Universitets segl

RELIGIONSVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab handler om samspillet mellem religion, kultur og samfund. Du arbejder med religionsfænomenets betydning for mennesker og kulturer, og du får indsigt i forskellige religioner, kulturer og religiøse fænomener overalt på kloden til alle tider. Det teoretiske og metodiske grundlag på uddannelsen er historisk, filosofisk, sociologisk, antropologisk og psykologisk. Du arbejder med religion inden for alt lige fra søndagens gudstjenester til pilgrimsritualer i Mekka, fra abortlovgivning til spiritualitet i ledelse og fra fodboldstadions til internettet. Du får skærpet dine teoretiske og metodiske færdigheder og vil deltage i et aktuelt religionsvidenskabeligt projekt.

Mød Niels Klærke Bislev, der er kandidat fra Religionsvidenskab og nu ansat som gymnasielærer på Egaa Gymnasium.
Mød Ruth Marbæk Barrit, der er kandidat fra Religionsvidenskab og nu ansat som rådgiver ved Web2Media.

Adgangskrav

Adgang til kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab forudsætter en relevant bestået bacheloruddannelse, 

A-linjen:

 • Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet samt i religionsstudier ved Syddansk Universitet 

B-linjen:

 • Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS

Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på et kandidattilvalg med vinterstart, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ".

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde i alt 30 ECTS fordelt inden for hvert af følgende områder:

 • Et empirisk eller teoretisk kenskab til forholdet imellem kultur og samfund
 • Et indblik i forskellige metodiske greb når enten tekster eller empirisk materiale skal analyseres
 • En forståelse for ligheder og forskelle imellem kulturer i en historisk eller i en nutidig sammenhæng

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i religionsvidenskab under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i religionsvidenskab er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnittet for bacheloruddannelsen på ansøgningstidspunktet (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser (25%)
 • Antallet af relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i din bachelorgrad (25%)

* Relevante fag inkluderer alle fag med et vægtigt religionsvidenskabeligt indhold. Både fag fra dit centrale fag og dit tilvalg kan medtælles. Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula). 

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Erhvervserfaring og frivilligt arbejde i forhold til religionsvidenskabelig forskning og kommunikation
 • Engagement i studiemiljøet fx i form af engagement i studenterpolitik
 • Internationale erfaringer, fx opnået ved erhvervsarbejde, frivilligt arbejde (fx. praktik på ambassader og NGO-arbejde) eller studierelevant udvekslingsophold.

Sprogkrav

For udenlandske ansøgere gælder, at der kræves bestået studieprøve i dansk.

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Dokumentation 

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV, relevansbeskrivelse og anden relevant dokumentation.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på engelsk, 1-2 sider lang og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Religionsvidenskab
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab
 • Dine evt. karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden.

Du må gerne tilføje yderligere dokumentation for relevant erhvervserfaring, anbefalinger o.l.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold 
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb er din mulighed for at komme i praktik og sætte din teoretiske viden i et praktisk perspektiv. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Religionsvidenskab

Mandag:
8-14 Forberedelse
15-17 Holdundervisning i Seminar A, hvor emner som fx ”Islam og muslimer i Vesten”, ”Anvendelsen af religiøse symboler”, ”Køn i norrøn religion” eller ”Medialisering af religion i en dansk kontekst” kunne være emner.

Tirsdag:
9-16 Forberedelse
16-18 Religionsvidenskabeligt projekt

Onsdag:
8-12 Forberedelse
13-16 Læsegruppearbejde

Torsdag:
9-16 Forberedelse
16-18 Holdundervisning i Seminar A, hvor emner som fx ”Når enden er nær - Interdisciplinære perspektiver på moderne endetidsforestillinger”, ”Religion og infrastruktur” eller ”Religion, død og bergavelsespraksis” kunne være emner.

Fredag:
10-12 Religionsvidenskabeligt projekt
13-15 Studiegruppearbejde

Hverdagen på Religionsvidenskab

Kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.  

Religionsvidenskab ligger blandt andet sammen med Teologi og Arabisk- og islamstudier i et studiemiljø, hvor det er naturligt at mødes på tværs af studieretninger, og hvor der er et væld af studieaktiviteter. Du kan være med i foredragsforeningen, som arrangerer debataftener og gæsteforelæsninger eller du kan være med i barudvalget, som bestyrer fredagsbaren Theos Bar. Studiemiljøet på Religionsvidenskab er et aktivt foreningsliv med løbende aktuelle foredrag og Teos bar, hvor ugen kan sluttes af med at ønske hinanden en god weekend Nedenfor har du en oversigt over de forskellige foreninger.

 • Religionsvidenskabeligt Fagråd: I Fagrådet kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet. Fagrådet diskuterer blandt andet studiemiljø, sociale tiltag og faglige problemstillinger.
 • Theos Bar: Theos Bar er festforeningen på Religionsvidenskab og Teologi. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende. Flere gange i løbet af semesteret afholder Theos Bar større fester.
 • TOTEM: Totem er de studerendes tidsskrift på Religionsvidenskab. I TOTEM kan du lade dig inspirere af gode eksempler på eksamensopgaver fra andre studerende og måske endda få udgivet din egen opgave!
 • Figenbladet: Figenbladet er de studerendes eget magasin og er fælles for uddannelserne Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier. Her kan du læse artikler, boganmeldelser eller et interview med en af vores undervisere, alt sammen skrevet af dine medstuderende. Du kan også selv prøve kræfter med det journalistiske håndværk og blive en del af redaktionen.   
 • Teologisk Julerevy: Hvis man brænder for teater, musik, skrivning af manuskripter og sceneopsætning, så kan man være med i teologisk julerevy, der hvert år spiller for Religionsvidenskab og Teologi.
 • Festudvalget: Festudvalget planlægger årets to store og traditionsrige fester semesterstartsfest og julefest, hvor der er alt fra livemusik og lanciers til karaoke og julerevy.

Læs i udlandet

Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden, Europa eller oversøisk. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Religionsvidenskab kan du arbejde med undervisning på gymnasier, højskoler, seminarier og universiteter. Du kan arbejde i humanitære organisationer, i den offentlige administration, med personaleudvikling og i andre stillinger, der kræver kompetencer inden for kulturforståelse, kommunikation, formidling og forståelse for mødet mellem forskellige religioner og kulturer. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Religionsvidenskab i Arts Karrieres karrierekatalog.