Aarhus Universitets segl

MUSIKVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Musikvidenskab er delt op i to linjer.

A-linjen: Musik i brug

Linjen er for studerende, der har en bacheloruddannelse med Musikvidenskab som centralt fag kombineret med et tilvalgsfag. Denne to-årige uddannelse forbereder dig på at varetage erhvervsfunktioner inden for kommunikation, projektudvikling og produktion inden for musikbranchen i bredeste forstand, fx musik- og kulturskoler, spillesteder, festivaler, musik- og medievirksomheder, offentlig musikforvaltning samt musik- og kulturlivets organisationer. Fagligt betyder det, at uddannelsen har et gennemgående fokus på, hvordan musik og lyd anvendes i samfundet – som socialt virkemiddel (fx til socialt entreprenørskab), til kommunikative formål (i forskellige mediesammenhænge) og som middel til miljøskabelse (fx kommercielt eller sundhedsfremmende). Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk (fx felt- og projektarbejde) med udforskningen af alle de anvendelser, musik gøres til genstand for, og som i høj grad er med til at definere, hvad musik overhovedet er.

B-linjen: Underviserlinjen

B-linjen er for studerende med en bacheloruddannelse med Musikvidenskab som centralt fag kombineret med bachelortilvalg inden for gymnasiets fagrække. Her forfølger du den underviserprofil, der blev påbegyndt på BA-uddannelsen. Der er derfor fokus på, at du videreudvikler undervisningskompetencer af både teoretisk og praktisk art som fx musikanalyse, udfærdigelse af rytmisk korsats og musikledelse, så du kan arbejde som underviser på fx gymnasier, læreruddannelser eller højskoler og med udvikling, coaching eller teambuilding.    

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Musikvidenskab kan du arbejde med musik i mange forskellige sammenhænge. Vælger du Underviserlinjen, kan du arbejde som underviser på gymnasier, seminarier eller højskoler og med udvikling, coaching eller teambuilding. Vælger du linjen Musik i brug, kan du eksempelvis arbejde med den lydlige dimension af markedsføring og reklamer og brug af lyd i mediebranchen. Som kandidatuddannet kan du også søge en ph.d.-uddannelse og gøre karriere som forsker.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Musikvidenskab.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Musikvidenskab:

 • Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

A-linjen: Musik i brug 

 • Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab (fra Aarhus Universitet eller Københavns Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Musik (fra Aalborg Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Musikterapi (fra Aalborg Universitet) 

B-linjen 

 • Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab, underviserlinje eller underviser-profilering (fra Aarhus Universitet) med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS*. 

* Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på kandidattilvalgene i religionsvidenskab eller oldtidskundskab, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ". 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

For adgang til A-linjen skal andre uddannelser som minimum indeholde:  

 • 10 ECTS inden for musikhistorie og musikteori  

 • 10 ECTS inden for musiksociologi og kulturteori  

Eksempel på dette kan være: En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med et Bahelortilvalg i musikvidenskab (AU). 

For adgang til B-linjen skal andre uddannelse som minimum indeholde:  

 • 10 ECTS inden for musikhistorie  

 • 10 ECTS inden for musikteori  

 • 10 ECTS inden for musikanalyse  

 • 10 ECTS inden for musiksociologi og kulturteori  

 • 10 ECTS inden for musikmedier og -produktion  

 • 5 ECTS inden for sang og sangpædagogik  

 • 5 ECTS inden for korledelse  

 • 5 ECTS inden for populærmusikalsk arrangement og sammenspil 

 • 5 ECTS inden for brugsklaver 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i musikvidenskab.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i musikvidenskab.

- Dine evt. karriereplaner. 

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Musikvidenskab nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På A-linjen og B-linjen kan du på 3. semester vælge én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

På B-linjen med rammeudvidelse kan du på 4. semester vælge to forskellige profiler (20 ECTS):

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. (eller 4.) semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.  
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Musikvidenskab

Mandag:
9-12 Forelæsning: Musik som socialt virkemiddel 1
13-17 Forberedelse

Tirsdag:
8-12 Studiegruppearbejde
12-16 Forberedelse

Onsdag:
8-11 Forelæsning: Musikanalyse: Metodologi og kontekst
11-17 Forberedelse

Torsdag:
8-12 Studiegruppearbejde
14-16 Æstetisk seminar

Fredag:
8-11 Forelæsning: Musik, medier og kommunikation
12-15 Forberedelse

17-22 Koncertcafé (Frivilligt socialt arrangement)

Dagligdagen på Musikvidenskab

Musikvidenskab holder til på Kasernen på Langelandsgade. Kasernen danner rammerne om de æstetiske fag på Aarhus Universitet: Musikvidenskab, Litteraturhistorie, Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie og Retorik. Det betyder, at studerende fra de forskellige æstetiske fag samarbejder om både faglige og sociale arrangementer som ekskursioner, det fælles institutblad, foredrag, fredagsbar og fester.

På Kasernen foregår der mange aktiviteter ud over undervisningen. Her mødes I på tværs af studier og årgange:

 • Koncertcaféen: Her har du mulighed for at præsentere den musik, du eventuelt skal til eksamen i. Publikum vil typisk være dine medstuderende.
 • Kasernebaren: I kantinen ved Kasernescenen holder Fredagsbaren til. Her præsenteres ofte livemusik, og de indhyller desuden en gang om måneden foyeren i et tema og holder lang fredagsbar til kl. 24.00. Fredagsbaren drives af studerende, og der er altid brug for frivillige til blandt andet at stå i bar og indgå i det styrende team. 
 • KaserneRevyen: Er du til grin med et gran af alvor, og har du lyst til et samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der kan samle de fælles kræfter, idéer og kunnen. Du kan være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer.
 • Æstetisk Seminar: Cirka otte gange hvert semester arrangeres forelæsninger med forskere fra Institut for Æstetisk og Kommunikation, andre institutter eller udlandet, hvor de præsenterer deres aktuelle forskning.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt både som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.
 • SIM – Studenterinitiativer på Musikvidenskab. Her er der mulighed for at lave oplægsaftener, fællessangsaftener og alt hvad man ellers kan finde på.
 • FIMS: Festforeningen ved Musikvidenskab, der arrangerer to fester hvert semester.
 • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening som hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen. 
 • Kasernerådet: Kasernerådet er det fælles fagråd for de æstetiske fag på Kasernen. Et fagråd er en gruppe studerende, som engagerer sig i at forbedre uddannelserne og studiemiljøet.

Temauger
På Musikvidenskab er de to årlige temauger, Cæcilia-ugen i efteråret og 10’eren i foråret, en fast del af kalenderen. Her kan du deltage i kreative/musikalske workshops, opleve interessante gæsteforelæsninger eller paneldebatter, debattere særlige faglige tematikker eller selv tage initiativ til et arrangement, der interesserer netop dig.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

jeppe vind

Jeppe Bygvraa Vind, spillestedsleder for KulisseLageret / Musikstedet i Horsens, foto: Lars Kruse

Som spillestedsleder arbejder jeg både med det administrative og praktiske, det æstetiske og det rutinemæssige, det ledelsesbaserede og det kommunikerende. Jeg arbejder med personale-bemanding, programsætning, fundraising, PR- og netværksarbejde, og samtidigt varetager jeg husets interesser både lokalt og nationalt.

Bruger mine humanistiske kompetencer
Jeg bruger ikke decideret mine musikfaglige kundskaber i mit job, jeg bruger mere de humanistiske kompetencer. Sådan noget som at belyse en problemstilling fra flere vinkler samtidigt, at kommunikere nuanceret og på mange niveauer og analysere givne situationer og herefter at navigere og strukturere sig til en løsning. Det er egenskaber, jeg har med mig fra kandidatuddannelsen i Musikvidenskab. Det skader dog ikke ligefrem, at jeg kan lytte efter reelt musikalsk potentiale og forstår dynamikken omkring hele musikermiljøet.

Forskning i frontlinjen
Musikvidenskab adskiller sig fra de fleste andre studier ved at kernefeltet, musikken, står som en helt gennemgribende hovedinteresse for de studerende. Ligegyldigt hvor forskellige man er, så er man sammen om selve interessen for musikken. Det skaber et fedt studiemiljø. Samtidig er musikken som forskningsfelt også i konstant udvikling, og med forskende undervisere føler man sig på kandidatniveauet ofte med helt fremme i frontlinjen.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Musikvidenskab i Arts Karrieres karrierekatalog.