Aarhus Universitets segl

MEDICINALKEMI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Læren om fremstilling af medicin

Kandidatuddannelsen i Medicinalkemi er en specialiseret kemi-uddannelse med fokus på samspillet mellem kemi og sundhedsvidenskabelige fag. Uddannelsen foregår på engelsk, og du arbejder blandt andet med design af nye potentielle lægemiddelstoffer og syntese af kemiske forbindelser. Du kan eksempelvis specialisere dig inden for moderne computerkemiske metoders indflydelse i designet af lægemidler, syntese og analyse af potentielle nye lægemidler, membranproteiners struktur, aktivitet og farmakologiske egenskaber, den mikroskopiske struktur i knogler og andre biouorganiske materialer, modellering af proteiner og deres samspil med lægemidler, drug delivery og kemisk biologi.

Karrieremuligheder

Med en kandidatgrad i Medicinalkemi kan du arbejde med udvikling og fremstilling af medicin i eksempelvis medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder. Du kan blandt andet arbejde i sundhedsvæsenet og på hospitaler med udvikling af nye kliniske og kemiske diagnosticeringsmuligheder. Færdighederne, du tilegner dig, er også efterspurgte i industrien, herunder fødevareindustrien, og du kan formidle din viden om kemi og undervise på gymnasiale uddannelser, på laborantuddannelser, seminarier eller på andre videregående uddannelser. Du kan også fortsætte inden for forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse, læs mere på phd.nat.au.dk.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi:

 • Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi fra Syddansk Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi fra Københavns Universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i medicinalkemi: 

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse med fagelementer inden for medicinalkemi af et omfang på mindst 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, fysik og statistik 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Ved universitetets vurdering af, om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i medicinalkemi, lægges vægt på: 

 • Bacheloruddannelsen skal indeholde mindst 60 ECTS fordelt bland følgende emner: 

 • 10 ECTS uorganisk kemi (herunder grundstoffernes elektronstruktur, reaktivitet og egenskaber) 

 • 20 ECTS organisk kemi (herunder funktionelle grupper, reaktionsmekanismer, navngivne reaktioner) 

 • 10 ECTS fysisk/teoretisk kemi (herunder termodynamik, kinetik, kemisk bindingsteori, kvantekemi) 

 • 10 ECTS strukturkemi (herunder spektroskopi, massespektrometri, kromatografi og røntgendiffraktion) 

 • 10 ECTS molekylærbioblogi 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor medicinalkemi, matematik, fysik og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studieliv

Undervisningen

Kandidatuddannelsen i Medicinalkemi er både praksis- og forskningsorienteret og stiller store krav til din faglighed og selvstændighed. Du kommer til at gå til forelæsninger og foretage eksperimentelle øvelser på hold, hvor du kommer i dybden med problemstillingerne på en håndgribelig måde. Undervisningen bærer tydeligt præg af, at den varetages af aktivt udøvende forskere, og du bliver løbende præsenteret for den nyeste viden om faget i undervisningen.Det er også muligt at lave projekter med private virksomheder eller offentlige institutioner.

Individuel studieplan

Du har selv stor indflydelse på, hvordan din kandidatuddannelse skal formes, og du vil i samarbejde med en vejleder fra en forskningsgruppe sammensætte og tilrettelægge din egen individuelle studieplan med kurser og specialeprojekt. På den måde kan du sammensætte dit studie ud fra dine faglige forudsætninger og interesser.

Du vil samtidig indtræde i forskningsgruppen, hvor din vejleder holder til. Dette giver mulighed for sparring på højt niveau samt at bidrage til gruppens forskning.

Specialemuligheder

Du kan læse om specialemuligheder ved Institut for Kemis forskningsenheder på vores hjemmeside.

Studieliv og studenterforeninger

På Institut for Kemi kan du få faglig sparring og arbejde med opgaver i studiecaféen, og du kan deltage i forskellige sociale initiativer og arrangementer. Derudover er der fire studenterforeninger, som har stor betydning for det sociale liv på instituttet: @lkymia, AMOK, Kemishow og TKM

@lkymia, som er instituttets festforening, arrangerer fredagsbar næsten hver fredag samt 4-5 store fester i løbet af året. AMOK er instituttets karriereforening. De bygger bro mellem studiet og industrien, f.eks. gennem foredrag og virksomhedsbesøg. Kemishow laver shows på folkeskoler, efterskoler og gymnasier. De bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. TKM står for rusugen og rusturen for de nye studerende.
På instituttet kan du desuden blive studentermedlem af undervisningsudvalget. Disse medlemmer har indflydelse på instituttets undervisning, bl.a. kandidatprogrammet.

Du kan finde mere information om studenterforeningerne her:

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Institut for Kemi

Du kan følge instituttet og dets studerende på Facebook og Instagram, samt på vores hashtags #GodKemi, #aukemi og #aumedicinalkemi.

Her samler vi billeder fra studerende og instituttet, så du kan se, hvad vi egentlig går og laver.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Mød vores studerende og færdiguddannede kandidater

JOSEFINE HAMMER JAKOBSEN, kandidatstuderende i Medicinalkemi

Da jeg søgte ind på Medicinalkemi, var det på grund af min store interesse for både kemi og menneskekroppen. Lignende uddannelser findes også i København, men mit valg faldt på Aarhus Universitet, fordi jeg har hørt godt om Aarhus som studieby. 

Desuden var Aarhus den eneste by i Danmark, hvor jeg havde mulighed for at tage både en bachelor- og kandidatgrad i Medicinalkemi.

På Medicinalkemi består undervisningen af en blanding af forelæsninger, opgaveregning og laboratoriearbejde. Denne kombination af forskellige arbejdsformer har gjort, at jeg har haft nemmere ved at forstå og huske stoffet. Opgaveregningen gav mig en naturlig mulighed for at få en læsegruppe, da vi på den måde hjælper hinanden med opgaverne og får diskuteret en masse kemi. 
På studiet er der også en masse socialt blandt andet i form af fester, som festforeningen arrangerer. Disse fester giver mulighed for at snakke med studerende fra forskellige årgange, men også muligheden for at lære ens studiekammerater bedre at kende. At deltage i det sociale liv på universitetet - om det er en fest på instituttet, brætspilsaften med holdet eller biograftur med læsegruppen – har gjort det at studere og de mange undervisningstimer sjovere for mig. 
Da jeg skulle skrive bachelorprojekt på studiet, fik jeg en vejleder og blev en del af en forskningsgruppe, hvilket gjorde, at jeg følte mig som en del af forskningsmiljøet på instituttet. At være en del af en forskningsgruppe giver dig mulighed for at lære en masse kemi fra ældre studerende og vejlederen. På studiet er der både bachelorprojekt, kemisk projekt og speciale, som giver mulighed for at fordybe sig i et eller flere emner, man synes, er spændende. Jeg synes, at det har været utroligt spændende at få lov til at fordybe mig i noget, jeg interesserer mig for og samtidigt lære en masse kemi.

Navnet Medicinalkemi lægger meget op til et arbejde som kemiker i lægemiddelindustrien, og det var også min drøm, da jeg startede på studiet. Igennem forskellige tiltag fra både studerende og instituttet med oplysning om, hvilke firmaer og jobmuligheder, der findes, har jeg dog fundet ud af, at blandt andet fødevareindustrien også byder på en masse spændende jobmuligheder. Nogle arrangementer har også givet mulighed for at komme i dialog med nogle af de ansatte fra forskellige firmaer, hvilket har forberedt os studerende på, hvor mange forskellige typer job til medicinalkemikere, der findes i disse firmaer.


RASMUS DJURHUUS, Cand.scient. i Medicinalkemi, Account Manager hos Agilent Technologies

Jeg fik en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse på min bacheloruddannelse med undervisning i fysik, matematik, forskellige fysiologiske og molekylærbiologiske kurser samt både organisk og uorganisk kemi. På den måde lærte jeg om, hvad de forskellige retninger inden for medicinalkemi kan bruges til, inden jeg skulle vælge, hvilken retning jeg selv ville gå i senere på min uddannelse. Jeg var selv i tvivl om, hvad jeg ville, så det gav mig lidt ekstra tid til at sætte mig ind i de forskellige studieretninger, før jeg skulle vælge valgfag.

På min kandidatuddannelse i Medicinalkemi havde jeg en god blanding af laboratoriearbejde og tavleundervisning, og med rigtigt mange valgfag var det i høj grad op til mig selv at sammensætte uddannelsen, så jeg endte med kompetencer inden for det felt, jeg interesserede mig for. 

Det typiske job for mig som medicinalkemiker ville nok være som forsker i en medicinalvirksomhed, men man kan bruge uddannelsen til mange forskellige typer jobs, og jeg arbejder i dag som Account Manager eller sælger, om man vil. Jeg sælger laboratorieudstyr, primært kromatografiudstyr og massespektrometriudstyr, som bliver brugt i mange forskellige typer forskning, herunder på farmavirksomhederne, i fødevare- og miljøanalyser, i olieindustrien osv. Min hverdag består i at snakke med forskere og forstå deres vidt forskellige behov.

Min uddannelse på Medicinalkemi har givet mig en grundforståelse af, hvordan det er at forske, og jeg er blevet præsenteret for mange forskellige typer af kemisk og biologisk forskning, som jeg drager nytte af, når jeg snakker med kunder i mit job i dag.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.