Aarhus Universitets segl

MATEMATIK-ØKONOM

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Realkreditlån, renter og lånetyper i praksis

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi handler om matematik, statistik og økonomiske teorier. Uddannelsen foregår på engelsk, og du kommer til at arbejde med forskellige matematiske teorier og modeller. Du udvikler dine analytiske og logiske evner, og du opnår et dybtgående kendskab til matematiske og statistiske teorier. Store dele af uddannelsen er tilrettelagt efter dine faglige interesser, og du kan specialisere dig inden for matematisk finansiering, nationaløkonomi eller operationsanalyse.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Matematik-økonomi kan du eksempelvis arbejde med analyse af problemstillinger og opstilling af matematiske og økonomiske modeller, der kan bidrage til at løse disse problemer. Det kan være inden for telebranchen, rådgivningsfirmaer, banker, hos forsikringsselskaber eller finansieringsvirksomheder. Du kan også vælge at fortsætte dit studie og forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i matematik-økonomi:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i matematik-økonomi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i matematik fra Aarhus Universitet med tilvalg inden for matematik-økonomi af et samlet omfang på mindst 50 ECTS i fag om finansiering, operationsanalyse og nationaløkonomi tilsvarende til et af de anbefalede forløb for matematik bachelorstuderende, som kvalificerer til kandidatuddannelsen i matematik-økonomi; afhængigt af det valgte forløb kan der stilles ekstra krav til sammen­sætning af studieprogrammet. Detaljer vedr. de anbefalede forløb findes på web siden https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/matematik/undervisning-og-opbygning/matematik-som-centralt-fag

Andre bacheloruddannelser eller lignende kvalifikationer kan give adgang til kandidatuddannelsen i matematik-økonomi, såfremt disse efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, hvad i reglen kan antages, når den kvalificerende uddannelser omfatter kurser i

 • matematisk analyse (min. 20 ECTS),
 • lineær algebra (min. 10 ECTS),
 • nationaløkonomi (min. 30 ECTS, heraf mindst 15 ECTS i mikroøkonomi og mindst 10 ECTS i makroøkonomi),
 • optimering hhv. operationsanalyse (min. 10 ECTS),
 • erhvervsøkonomi, finansiering og regnskab (min. 20 ECTS, f.eks., 10 ECTS i regnskab og 10 ECTS i finansiering),
 • statistik (min. 20 ECTS),
 • (videregående) sandsynlighedsteori (min. 10 ECTS),
 • integral- og målteori (min. 10 ECTS),
 • progammeringssprog (min. 10 ECTS).

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i matematik-økonomi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor matematik (lineær algebra, matematisk analyse, mål- og integralteori), sandsynlighedsteori og statistik, finansiering, operationsanalyse (lineær og konveks optimering), og økonomi (mikroøkonomi, makroøkonomi, regnskab). 

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår. I studiediagrammet kan du se uddannelsens opbygning.

Studieliv

Dagligdagen på Matematik-økonomi

Du får din daglige gang på Institut for Matematik, hvor du får dit eget skrivebord i et kontor, som du deler med andre kandidatstuderende. På instituttet finder du forskellige studenterorganisationer som Eulers Venner og Kalkulerbaren, der er instituttets fredagsbar, og som arrangerer faglige og sociale aktiviteter, studieture og fester. Du vil også møde Foreningen PS! Personale og Studerende ved IFA, som hvert år afholder julefrokost og temaaftener og TÅGEKAMMERET, som er en fest- og foredragsforening på Faculty of Natural Sciences på Aarhus Universitet.

Undervisningen

Undervisningen på Matematik-økonomi varetages af aktive forskere og er anvendelses- og forskningsorienteret. Der bliver stillet store krav til både din faglighed og selvstændighed. En del af undervisningen udgøres af forelæsninger, mens den anden del primært består af teoretiske og eksperimentelle øvelser på hold.

Følg studielivet på Institut for Matematik 

Du kan følge Institut for Matematik og dets studerende på YouTube og Instagram. Her kan du se videoer, takeovers og opslag med studerende og undervisere og få et indtryk af, hvad det vil sige at være studerende netop her.

Følg Faculty of Natural Sciences

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Mange forskellige jobmuligheder

En stor del af de kandidatuddannede fra Matematik-Økonomi får job inden for bankverdenen og forsikringsbranchen. Som kandidat kan du eksempelvis arbejde som problemknuser i konsulent- og telekommunikationsfirmaer, eller du kan arbejde med undervisning på eksempelvis handelsgymnasier. Du kan også arbejde på universiteter, i styrelser, ministerier og hos andre institutioner inden for offentlig administration og planlægning.

'Min faglige specialisering var det vigtigste valg på studiet' I videoen fortæller Sara, hvad hun har taget med sig fra sin uddannelse i Matematik-økonomi og til jobbet hos TDC i dag.