Aarhus Universitets segl

LINGVISTIK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Lingvister arbejder med sprog i dets mest generelle og grundlæggende forstand. Vi er omgivet af sprog i hverdagen, og lingvister søger at forstå, hvordan mennesker bruger lyd, skrift, tegn og gestik til at kode og formidle mening. De beskriver og udvikler teorier, der forklarer sprogets struktur, brug og udvikling, og de undersøger sproget i interpersonelle og kulturelle sammenhænge.

Lingvister forsker i kognitive, sociale og neurobiologiske processer i produktionen og forståelsen af sprog. En lingvist kan f.eks. forske i udviklingen af disse processer i barndommen; i processernes kliniske forstyrrelser; i de historiske og kulturelle processer, der indgår i udviklingen og brugen af sprog; i den rolle, sprog og dialekt spiller i samfundet samt i dannelsen af kulturel identitet; eller i de strukturelle karakteristika, der adskiller verdens sprog. Lingvister bidrager desuden til udviklingen af sprogteknologier såsom talegenkendelse, maskinoversættelse og automatisk tekstanalyse.

Samarbejde, relevans og selvstændighed

På kandidatuddannelsen i Lingvistik deltager du i kurser om sprogteori, sprog i brug, universalier og typologi, eksperimentelle og statistiske metoder til at studere sprog samt beregningsmetoder (herunder programmering). På kandidatuddannelsen får du mulighed for at gennemføre et projektorienteret forløb inden for lingvistik hos en ekstern organisation og lave egen forskning i en kandidatafhandling.

Karrieremuligheder

En kandidat i lingvistik har en veldefineret men bred vifte af muligheder for at finde arbejde og bidrage til samfundet. Mulighederne kan opdeles i tre overordnede karriereforløb: Traditionelle sprogtjenester, sociale sprogtjenester og databaserede sprogtjenester (se eksempler nedenfor).

Kandidatuddannelsen tilbyder derfor kurser i sprogteori og -praksis, herunder kurser i grammatisk teori, interaktionslingvistik, typologi, psyko-/neurolingvistik og datalingvistik. Du arbejder også med et forskningsemne og får praktisk erfaring ved at gennemføre et projektorienteret forløb. Uddannelsen afsluttes med en forskningsafhandling, hvor du selvstændigt forsker i et bestemt område inden for lingvistik. Foruden sparring med en specialevejleder, kan din afhandling også udarbejdes i samarbejde med en ekstern organisation.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Lingvistik.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Lingvistik:

 • Bacheloruddannelsen i Lingvistik (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelsen i Lingvistik (fra Aarhus Universitect eller Københavns Universitet) 

 • Bachelortilvalg (45 ECTS) i lingvistik som del af en humanistisk bacheloruddannelse 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Din bachelor skal som minimum indeholde: 

 • 30 ECTS inden for lingvistik 

 • 30 ECTS inden for et eller flere af følgende områder: lingvistik, et sprog, antropologi, psykologi, sociologi, litteratur. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

 • 1) Akademisk baggrund (vægter 75%)
  Baseret på niveau og omfang af bachelorfag, der er relevante for kandidatuddannelsen i lingvistik, og som er beståede på ansøgningstidspunktet.
 • 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)
  Baseret på CV og relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i lingvistik.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i lingvistik.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

- Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden eller Europa. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD! 
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Lingvistik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom der måske ikke er skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og mødes med din studiegruppe. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester af kandidaten i Lingvistik.

En typisk uge på Lingvistik

Mandag:
8-10 Forberedelse
10-13 Holdundervisning i Language in context
14-16 Instruktor i Experimental Psycholinguistics

Tirsdag:
8-10 Forberedelse
10-12 Forelæsning i Experimental Psycholinguistics
13-16 Studiegruppearbejde

Onsdag:
9-12 Studiegruppearbejde
12-16 Forberedelse

Torsdag:
8-10 Forberedelse
10-12 Holdundervisning i Experimental Psycholinguistics
13-16 Forberedelse

Fredag:
8-11 Holdundervisning i Grammatisk teori: En funktionel tilgang
12-15 Forberedelse
16-?? Fredagsbar

Der er ca. 100 studerende på Lingvistik med et tæt og aktivt studiemiljø. De studerende har deres egne faciliteter og arrangerer mange forskellige, faglige og sociale aktiviteter. Der er også tæt kontakt mellem undervisere og studerende, ikke kun gennem undervisning, vejledning og projektarbejde, men også ved at de studerende har mulighed for at deltage i forskning sammen med de videnskabelige medarbejdere. Her er nogle af de aktiviteter og projekter, som de studerende deltager i:

 • Lingoland er de studerendes eget fællesrum, hvor årgange mødes på tværs for at studere, snakke, slappe af, læse og hænge ud.
 • ViGør er Lingvistiks studenterforening, som hver fredag afholder sociale arrangementer såsom forelæsninger samt det, de kalder for "student stories" og Lingospilledage.
 • DanTIN er en forskergruppe bestående af studerende, ph.d.-studerende og forskere. De driver samtalegrammatik.dk samt forsker i og holder oplæg om gramatikken i dansk samtalesprog.
 • KOMMABAR er en fredagsbar for alle på Lingvistik og Nordisk sprog og litteratur på AU.
 • SOLIA: Organisationen, SOLIA, arbejder sammen med studerende og undervisere om at skabe sine egne sprog. Har man et projekt der mangler et konstrueret sprog, eller synes man, at man vil fordybe sig yderligere i sin lingvistiske viden, så kan man lidt af det hele hos SOLIA – Student Organization of Language Invention Aarhus.
 • Lingoblog.dk er en flersproget platform med sjovt indhold, viden, quizzer og ekspertmeninger om sprog og lingvistik (sprogvidenskab) for alle, der brænder for sprog.
 • Language as a Tool for Learning  
 • LICS Fagudvalg, The Basal Gang. Sammen udgør Cognitive Science og Lingvistik et fagudvalg, der i fællesskab arrangerer møder og events med fokus på at fremme det faglige miljø på studierne.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød vores færdiguddannede lingvister

Er du nysgerrig på, hvad man kan arbejde med som færdiguddannet i Lingvistik? Nedenunder kan du se fem præsentationer af færdiguddannede lingvister, der fortæller om deres arbejde.

Mød en underviser

Marie Møller er underviser på Sprogcenter Midt og specialiseret i dansk som andetsprog.

Mød en datalingvist

Lise Bækgaard Brinck er datalingvist ved Vitec MV og specialiseret i læse- og skriveteknologier.

Mød en Natural Language Processing Engineer

Kasper Fyhn Jacobsen er Natural Language Processing Engineer ved Cactus Communications og specialiseret i storstilede NLP-løsninger (large-scale NLP pipelines).

Mød en læsekonsulent

Signe Thy Thomsen er læsekonsulent ved Kompetencecenter for Læsning (KCL) og specialiseret i læsevanskeligheder.

Mød en Senior Communications & Sustainability Consultant

Sara V. Løppenthin Stendevad er Senior Communications & Sustainability Consultant ved NNIT og specialiseret i strategisk kommunikation.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Jobprofil

En kandidatuddannelse i Lingvistik giver stor indsigt i alle aspekter af sprog, både skriftligt og mundtligt, samt god forståelse for informationsstrukturer. Kandidater i Lingvistik arbejder typisk inden for en af tre følgende kategorier:

 • Traditionelle sprogtjenester. Disse tjenester indebærer direkte arbejde med mundtligt og skriftligt sprog. Eksempler på traditionelle sprogtjenester er oversættelse og tolkning, sprogundervisning, tekstproduktion og tekstredigering samt kommunikation.
 • Sociale sprogtjenester. Disse tjenester indebærer arbejde med mennesker for at øge den sociale velfærd og varetage sociale interesser. Eksempler på sociale sprogtjenester er evaluering af og intervention i forbindelse med barndomssprog, evaluering af og støtte til voksne med læse- og skrivevanskeligheder, videreuddannelse inden for sproglige emner for lærere og andre, der arbejder med børn i de tidlige barndomsår, og sproglig interaktion i forbindelse med immigration.
 • Databaserede sprogtjenester. Disse tjenester indebærer arbejde med data, algoritmer og software. Som eksempler kan nævnes sprogteknologi og sproganalyse samt udvikling eller anvendelse af automatiserede systemer til transskription, oversættelse og stemmegenkendelse eller udvikling af værktøjer eller ressourcer til beregningsprogrammer (korpora, annotering).

Du kan også få inspiration til karriereveje blandt Arts Karrieres alumneportrætter af færdiguddannede kandidater fra Arts. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Lingvistik i Arts Karrieres karrierekatalog.