Aarhus Universitets segl

KEMI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Læren om naturens byggesten

Kandidatuddannelsen i Kemi omhandler, hvordan kemiske stoffer fremstilles, er opbygget og fungerer. Uddannelsen foregår på engelsk, og du opnår en række generelle kemiske kompetencer inden for din valgte specialisering. Du kan på uddannelsen specialisere dig inden for eksempelvis miljø- og atmosfærekemi, fremstilling af nye energimaterialer til produktion af grøn energi, bestemmelse af biomolekyler og materialers struktur med NMR- og røntgenteknikker, computersimuleringer og udvikling af nye teoretiske modeller til beregninger af molekylers egenskaber og meget mere.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Kemi kan du eksempelvis arbejde inden for forskning, udvikling, undervisning, kommunikation og rådgivning. Du har mange forskellige karrieremuligheder inden for den kemiske industri, hvor du blandt andet kan arbejde i lægemiddelvirksomheder og inden for kemikalieproduktion med udvikling af nye produkter og analyse af kemiske reaktioner. Du kan også formidle din viden om kemi og undervise på gymnasiale uddannelser, på laborantuddannelser, seminarier eller på andre videregående uddannelser. Du kan også fortsætte inden for forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse, læs mere på: phd.nat.au.dk/.

Med en uddannelse som kemiker i bagagen har jeg et bredt og solidt fundament af viden inden for kemi samt matematik og biologi, og jeg har ikke mindst lært at tilegne mig ny viden. Igennem studiet lærte jeg at have en nysgerrig tilgang til kemiske problemstillinger, at forholde mig kritisk til information og at tænke selvstændigt og ud-af-boksen.

Sabina Holm Skov, cand.scient. i Kemi, Scientist hos DuPont Nutrition & Health

Med en uddannelse som kemiker i bagagen har jeg et bredt og solidt fundament af viden inden for kemi samt matematik og biologi, og jeg har ikke mindst lært at tilegne mig ny viden. Igennem studiet lærte jeg at have en nysgerrig tilgang til kemiske problemstillinger, at forholde mig kritisk til information og at tænke selvstændigt og ud-af-boksen.

Sabina Holm Skov, cand.scient. i Kemi, Scientist hos DuPont Nutrition & Health

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Kemi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Kemi:

 • Bacheloruddannelsen i Kemi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelsen i Kemi fra Aarhus Universitet 
 • Bacheloruddannelsen i Kemi fra Syddansk Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Kemi fra Københavns Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Nanoscience fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi (teknisk videnskab-civilingeniør) fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Kemi og Teknologi fra Danmarks Tekniske Universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for kemi samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, fysik og statistik. 

 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Ved universitetets vurdering af, om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i kemi, lægges vægt på: 
  • Bacheloruddannelsen skal indeholde mindst 60 ECTS fordelt blandt følgende emner: 

  • 15 ECTS uorganisk kemi (herunder grundstoffernes elektronstruktur, reaktivitet og egenskaber samt uorganiske materialers struktur, binding og fasediagrammer 

  • 20 ECTS organisk kemi (herunder funktionelle grupper, reaktionsmekanismer, navngivne reaktioner) 

  • 15 ECTS fysisk/teoretisk kemi (herunder termodynamik, kinetik, kemisk bindingsteori, kvantekemi) 

  • 10 ECTS strukturkemi (herunder spektroskopi, massespektrometri, kromatografi og røntgendiffraktion) 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

* Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor kemi, matematik, fysik og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studieliv

Undervisningen

Kandidatuddannelsen i Kemi er både praksis- og forskningsorienteret og stiller store krav til din faglighed og selvstændighed. Du kommer til at gå til forelæsninger og foretage eksperimentelle øvelser på hold, hvor du kommer i dybden med problemstillingerne på en håndgribelig måde. Undervisningen bærer tydeligt præg af, at den varetages af aktivt udøvende forskere, og du bliver løbende præsenteret for den nyeste viden om faget i undervisningen.

Det er også muligt at lave projekter med private virksomheder eller offentlige institutioner.

Individuel studieplan

Du har selv stor indflydelse på, hvordan din kandidatuddannelse skal formes, og du vil i samarbejde med en vejleder fra en forskningsgruppe sammensætte og tilrettelægge din egen individuelle studieplan med kurser og specialeprojekt. På den måde kan du sammensætte dit studie ud fra dine faglige forudsætninger og interesser.

Du vil samtidig indtræde i forskningsgruppen, hvor din vejleder holder til. Dette giver mulighed for sparring på højt niveau samt at bidrage til gruppens forskning.

Specialemuligheder

Du kan læse om specialemuligheder ved Institut for Kemis forskningsenheder på vores hjemmeside.

Studieliv og studenterforeninger

På Institut for Kemi kan du få faglig sparring og arbejde med opgaver i studiecaféen, og du kan deltage i forskellige sociale initiativer og arrangementer. Derudover er der fire studenterforeninger, som har stor betydning for det sociale liv på instituttet: @lkymia, AMOK, Kemishow og TKM

@lkymia, som er instituttets festforening, arrangerer fredagsbar næsten hver fredag samt 4-5 store fester i løbet af året. AMOK er instituttets karriereforening. De bygger bro mellem studiet og industrien, f.eks. gennem foredrag og virksomhedsbesøg. Kemishow laver shows på folkeskoler, efterskoler og gymnasier. De bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. TKM står for rusugen og rusturen for de nye studerende.
På instituttet kan du desuden blive studentermedlem af undervisningsudvalget. Disse medlemmer har indflydelse på instituttets undervisning, bl.a. kandidatprogrammet.

Du kan finde mere information om studenterforeningerne her:

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Institut for Kemi

Du kan følge instituttet og dets studerende på Facebook og Instagram, samt på vores hashtags #GodKemi, #aukemi og #aumedicinalkemi.

Her samler vi billeder fra studerende og instituttet, så du kan se, hvad vi egentlig går og laver.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Morten D. Andersen, ph.d. i kemi, procesingeniør, Aarhus Karlshamn A/S (AAK)
”Jeg sammensætter nye fedtstoffer til chokolade. Det kan for eksempel være til chokoladeskallen. Først skal fedtstofferne udvikles ud fra databaser og beregninger. Derefter testes de færdige applikationer i chokoladelaboratoriet”.    

Vejen fra studie til job Morten Normann-Fyhn er uddannet kandidat i Kemi fra Aarhus Universitet og arbejder i dag som udviklingsingeniør. Hør om hverdagen som færdiguddannet kemiker, og hvordan kompetencerne fra uddannelsen bruges i praksis. (Ophavsret: Science and Technology, AU)