Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KEMI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Læren om naturens byggesten

Kandidatuddannelsen i Kemi handler om, hvordan kemiske stoffer fungerer og er opbygget. Uddannelsen foregår på engelsk, og du opnår en række generelle kemiske kompetencer og arbejder med områder som teoretisk fysik og organisk kemi. Du har selv stor indflydelse på, hvordan din kandidatuddannelse skal formes, og du vil i samarbejde med en vejleder sammensætte og tilrettelægge din individuelle studieplan. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at samarbejde med forskere i laboratoriet, og for at gennemføre et projekt i samarbejde med en privat virksomhed eller en offentlig institution.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Kemi kan du eksempelvis arbejde inden for forskning, udvikling, undervisning, kommunikation og rådgivning. Du har mange forskellige karrieremuligheder inden for den kemiske industri, hvor du blandt andet kan arbejde i lægemiddelvirksomheder og inden for kemikalieproduktion med udvikling af nye produkter og analyse af kemiske reaktioner. Du kan også formidle din viden om kemi og undervise på gymnasiale uddannelser, på laborantuddannelser, seminarier eller på andre videregående uddannelser. Du kan også fortsætte inden for forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse.

Med en uddannelse som kemiker i bagagen har jeg et bredt og solidt fundament af viden inden for kemi samt matematik og biologi, og jeg har ikke mindst lært at tilegne mig ny viden. Igennem studiet lærte jeg at have en nysgerrig tilgang til kemiske problemstillinger, at forholde mig kritisk til information og at tænke selvstændigt og ud-af-boksen.

Sabina Holm Skov, cand.scient. i Kemi, Scientist hos DuPont Nutrition & Health

Med en uddannelse som kemiker i bagagen har jeg et bredt og solidt fundament af viden inden for kemi samt matematik og biologi, og jeg har ikke mindst lært at tilegne mig ny viden. Igennem studiet lærte jeg at have en nysgerrig tilgang til kemiske problemstillinger, at forholde mig kritisk til information og at tænke selvstændigt og ud-af-boksen.

Sabina Holm Skov, cand.scient. i Kemi, Scientist hos DuPont Nutrition & Health

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i kemi:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i kemi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i medicinalkemi fra Aarhus Universitet
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i nanoscience fra Aarhus Universitet
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i kemiteknologi (teknisk videnskab-civilingeniør) fra Aarhus Universitet
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i kemi og teknologi fra Danmarks Tekniske Universitet

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i Kemi:

 • Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for kemi samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, fysik og statistik.    
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i kemi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i kemi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

* Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor kemi, matematik, fysik og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studieliv

Undervisningen

Kandidatuddannelsen i Kemi er både praksis- og forskningsorienteret. Du kommer til at gå til forelæsninger og foretage eksperimentelle øvelser på hold, hvor du kommer i dybden med problemstillingerne på en håndgribelig måde. Undervisningen bærer tydeligt præg af, at den varetages af aktivt udøvende forskere, og du bliver løbende præsenteret for den nyeste viden om faget i undervisningen.

Forskningsområder på Kemi

Institut for Kemi har styrkepositioner inden for områder som:

 • Syntese og analyse af organiske stoffer som eksempelvis lægemidler.
 • Materialekemi – for eksempel fremstilling af nye energimaterialer til produktion af grøn energi.
 • Bestemmelse af biomolekyler og materialers struktur med NMR- og røntgenteknikker.
 • Laserkemi og studier af molekylers fotokemiske egenskaber.
 • Computersimuleringer og udvikling af nye teoretiske modeller til beregninger af molekylers egenskaber.
 • Syntese og analyse af organiske stoffer.
 • Miljø- og atmosfærekemi.

Specialemuligheder

Du kan læse mere om dine specialemuligheder ved Kemisk Instituts forskningsenheder på deres hjemmeside.

Det sociale studieliv på Kemi

Medicinalkemi er centreret omkring Alkymia, der er de studerendes egen forening. Alkymia arrangerer eksempelvis fredagsbar og fester, og på instituttet findes desuden Kemisk Studenterråd, der står for en faglige arrangementer og møder omkring faglige spørgsmål i forhold til studiet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU  

instagram.com/nat.tech.au

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

 

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

 

Kandidat i job

Morten D. Andersen, ph.d. i kemi, procesingeniør, Aarhus Karlshamn A/S (AAK)
”Jeg sammensætter nye fedtstoffer til chokolade. Det kan for eksempel være til chokoladeskallen. Først skal fedtstofferne udvikles ud fra databaser og beregninger. Derefter testes de færdige applikationer i chokoladelaboratoriet”.    

Vejen fra studie til job Morten Normann-Fyhn er uddannet kandidat i Kemi fra Aarhus Universitet og arbejder i dag som udviklingsingeniør. Hør om hverdagen som færdiguddannet kemiker, og hvordan kompetencerne fra uddannelsen bruges i praksis. (Ophavsret: Science and Technology, AU)