Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

IT-PRODUKTUDVIKLING

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling handler om design og udvikling af IT-produkter, og du kommer blandt andet til at arbejde med programmering, lokationsbaserede systemer og avanceret webteknologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og foruden de IT-tekniske kurser bliver du undervist i industrielt design, service-design og moderne digitale teknologier som eksempelvis augmented reality. Uddannelsens valgfrie kurser giver dig mulighed for at specialisere dig inden for eksempelvis teknisk video og lyd, positioneringsteknologi eller Internet of things-teknologier (IoT).

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i IT-Produktudvikling kan du arbejde i IT-industrien med alt lige fra udvikling af nye mobile applikationer, mediekontroludstyr til boliger og byrum. Du kan også arbejde med oplevelses- og læringsinstallationer eller med udvikling af teknologi til sundhedssektoren. Du har også mulighed for at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

 

Det er enormt tilfredsstillende og en værdi i sig selv, at man kan se et produkt helt fra start og idé frem til virkelighed og i brug Søren Lundtoft er uddannet kandidat i IT-Produktudvikling fra Aarhus Universitet, og nu arbejder han som Technical Product Manager hos Stibo Systems i Aarhus. Hør hvordan Søren bruger tværfagligheden fra uddannelsen i IT-Produktudvikling i sit nuværende job.

Adgangskrav og forudsætninger

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i IT-Produktudvikling fra Aarhus Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling.

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i it efter studieordning 2017 eller senere fra Aarhus Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Ved universitetets vurdering af om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling lægges vægt på:

Bacheloruddannelsen indeholder it-produktudviklingsemner i et omfang, der opfylder forudsætningerne for at følge både de obligatoriske og et flertal af de valgfrie kurser der udbydes på kandidatuddannelsen. For at kunne følge samtlige udbudte kurser kræves:

  • 20 ECTS industriel design, herunder skitsering og fysisk prototypedesign, designteori, oplevelsesdesign, shape-changing objects and spaces
  • 10 ECTS physical computing, dvs. konstruktion af interaktive fysiske systemer med brug af software og hardware, der kan sanse og reagere på den analoge verden.
  • 10 ECTS menneske-maskine interaktion og eksperimentel systemudvikling.
  • 20 ECTS programmering, herunder objektorienteret programmering, softwarearkitektur, algoritmer og datastrukturer.
  • 20 ECTS computersystemer, herunder databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, webteknologi, distribuerede systemer og sikkerhed.
  • Bacheloruddannelsen indeholder 10 ECTS grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik.

Opmærksomheden henledes på, at kursusgrundlaget for optagelsen skal afspejle nutidig teori og praksis.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i it efter studieordning 2017 eller senere ved Aarhus Universitet og studerende på bacheloruddannelsen i it med studieretningen produktdesign ved Aarhus Universitet har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling på Aarhus Universitet, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor it-produktudvikling, industriel design, matematik, sandsynlighedsteori og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Studiemiljø på IT-Produktudvikling

Kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling holder til i IT-byen Katrinebjerg, hvor de fleste af Aarhus Universitets IT-uddannelser er samlet.

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også en aktiv studenterforening, som afholder både faglige og sociale arrangementer året rundt. Studerende fra Institut for Datalogi arrangerer og deltager hvert år i hackathonet AUHack, som er et af Skandinaviens største hackathons.

I mange af kurserne skal du benytte instituttets undervisningslaboratorier og forskellige prototyping-faciliteter som f.eks. 3D-printere, CNC-fræsere og lasercuttere.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i IT-Produktudvikling med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet. Specialet kan basere sig på teori, men også indeholde en eksperimenterende del, hvor du selv udvikler og tester et produkt eller et koncept.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram:

facebook.com/NatTechAU  

instagram.com/nat.tech.au

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram:

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Tæt kontakt til erhvervslivet under uddannelsen

Uddannelsen i IT-Produktudvikling lægger stor vægt på en stærk forbindelse til erhvervslivet. Derfor får du som studerende mulighed for at arbejde med projekter tilknyttet førende IT-virksomheder allerede i løbet af din uddannelse.

Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor der er let adgang til mange studierelevante job, er det også muligt at finde et studiejob meget tæt på studiet.
På CS Job Wall - www.facebook.com/CSjobwall - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

Hvert år samles landets største IT-virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet Kdag). Læs mere om Karrieredagen Kdag.

Produktudvikling, projektleder eller programmering – mulighederne er mange

Som færdiguddannet fra IT-Produktudvikling kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen. Vælger du specialiseringen i produktdesign, kan du eksempelvis arbejde med design af fysiske produkter med IT som for eksempel interaktive produkter og installationer, mens du vil komme til at arbejde med udvikling af softwaresystemer og webservices, hvis du har specialiseret dig i software. Med en specialisering i business kan du arbejde inden for økonomi, projektstyring og forretningsmodeller samt strategi.

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende, der går med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Lønstatistik for IT-Produktudvikling

Startlønninger for privatansatte (Kilde: Prosa)

Med en kandidatuddannelse inden for IT-Produktudvikling får du en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2020 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Kandidat i IT-Produktudvikling

Nedre kvartil: 36.960
Median: 43.000
Øvre kvartil: 45.000
Gennemsnit: 40.970


MORTEN BOYE MORTENSEN, cand.scient. i IT-Produktudvikling, digital concept designer hos LEGO:

Jeg er ansat i en af de afdelinger, der udvikler nye legekoncepter for LEGO. Vi arbejder med de tidlige faser af produktudviklingen som konceptudvikling, prototyper og test. Jobbet hænger godt sammen med min kandidatuddannelse i IT-Produktudvikling, hvor vi lavede prototyper af alle de koncepter, vi skabte. At vi arbejdede med prototyper på studiet, har betydning for den måde, jeg griber tingene an på i dag. Jeg har lært en meget praktisk tilgang til tingene, og jeg kan lynhurtigt frembringe noget konkret, der kan bringe udviklingsprocesserne videre.


Du skal vælge at læse IT-Produktudvikling, hvis du har en interesse for IT, men også for mennesker, design og konceptudvikling Ganesh Ram er uddannet kandidat i IT-Produktudvikling, og i dag er han iværksætter og kommerciel direktør ved RetinaLyze. I videoen fortæller Ganesh, hvordan hans uddannelse har hjulpet ham på vej i hans spændende job.