Aarhus Universitets segl

IT-PRODUKTUDVIKLING

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Den toårige kandidatuddannelse i IT-Produktudvikling gør dig i stand til at designe og udvikle IT-produkter. I løbet af uddannelsen kommer du blandt andet til at arbejde med programmering, lokationsbaserede systemer og avanceret webteknologi. Uddannelsen foregår på engelsk, og foruden de IT-tekniske kurser bliver du undervist i industrielt design, service-design og moderne digitale teknologier som f.eks. augmented reality. Uddannelsens valgfrie kurser giver dig mulighed for at specialisere dig inden for f.eks. teknisk video og lyd, positioneringsteknologi eller Internet of things-teknologier (IoT).

 

Karrieremuligheder

Som kandidat i IT-Produktudvikling kan du arbejde i IT-industrien med alt lige fra udvikling af nye mobile applikationer, mediekontroludstyr til boliger og byrum. Du kan også arbejde med oplevelses- og læringsinstallationer eller med udvikling af teknologi til sundhedssektoren. Du har også mulighed for at fortsætte dit studie i form af en ph.d.-uddannelse.

For mig er IT et universelt værktøj, som kan løse utrolig mange ting Kennet Jeppesen er kandidat i IT-Produktudvikling, og arbejder han som Lead Technologist hos Bankdata. Hør hvordan Kennet bruger tværfagligheden fra uddannelsen i IT-Produktudvikling i sit job.

Adgangskrav og forudsætninger

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i IT-Produktudvikling fra Aarhus Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling.

En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i it efter studieordning 2017 eller senere fra Aarhus Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Ved universitetets vurdering af om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling lægges vægt på:

Bacheloruddannelsen indeholder it-produktudviklingsemner i et omfang, der opfylder forudsætningerne for at følge både de obligatoriske og et flertal af de valgfrie kurser der udbydes på kandidatuddannelsen. For at kunne følge samtlige udbudte kurser kræves:

  • 20 ECTS industriel design, herunder skitsering og fysisk prototypedesign, designteori, oplevelsesdesign, shape-changing objects and spaces
  • 10 ECTS physical computing, dvs. konstruktion af interaktive fysiske systemer med brug af software og hardware, der kan sanse og reagere på den analoge verden.
  • 10 ECTS menneske-maskine interaktion og eksperimentel systemudvikling.
  • 20 ECTS programmering, herunder objektorienteret programmering, softwarearkitektur, algoritmer og datastrukturer.
  • 20 ECTS computersystemer, herunder databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, webteknologi, distribuerede systemer og sikkerhed.
  • Bacheloruddannelsen indeholder 10 ECTS grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik.

Opmærksomheden henledes på, at kursusgrundlaget for optagelsen skal afspejle nutidig teori og praksis.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles krav til sammensætning af studieprogrammet.

Det forudsættes, at de studerende besidder engelskkundskaber svarende til engelsk B-niveau.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Download bilag

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i it efter studieordning 2017 eller senere ved Aarhus Universitet og studerende på bacheloruddannelsen i it med studieretningen produktdesign ved Aarhus Universitet har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling på Aarhus Universitet, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor it-produktudvikling, industriel design, matematik, sandsynlighedsteori og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til to år bestående af fire semestre. I løbet af de to år vil der være en række obligatoriske kurser, et større innovationsprojekt samt en del valgfri kurser som giver dig mulighed for at specialisere dig inden for de områder du særligt brænder for. Det vil på tredje semester være muligt at tage på et udvekslingsophold, mens specialet udfylder hele fjerde semester. Dit individuelle studieprogram sammensættes ud fra dine interesser og under vejledning af den uddannelsesansvarlige.

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Dagligdagen på IT-Produktudvikling

Kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling udbydes af Institut for Datalogi, som holder til i IT-byen Katrinebjerg, hvor de fleste af Aarhus Universitets IT-uddannelser er samlet. Undervisningen er både praktisk og forskningsorienteret anlagt med en god vekselvirkning mellem forelæsninger og gruppearbejde.

Undervisningsformen afhænger af det enkelte kursus, men er oftest en blanding af forelæsninger, klasseundervisning, hjemmeopgaver og projektarbejde i grupper. Hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp med opgaver, kan man få et møde med underviseren eller en instruktor. I mange af kurserne skal du benytte instituttets undervisningslaboratorier og forskellige prototyping-faciliteter som f.eks. 3D-printere, CNC-fræsere og lasercuttere.

 

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i IT-Produktudvikling med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet. Specialet kan basere sig på teori, men også indeholde en eksperimenterende del, hvor du selv udvikler og tester et produkt eller et koncept – f.eks. i samarbejde med en virksomhed.

 

Sociale initiativer på Datalogi

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også en aktiv studenterforening SOFA, som afholder faglige og sociale arrangementer året rundt. Instituttet arrangerer løbende spændende faglige og karriererettede arrangementer sammen med virksomhederne fra vores Business Club. Studerende fra instituttet arrangerer og deltager hvert år i hackathonet AUHack, som er et af Skandinaviens største hackathons. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram:

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Tæt kontakt til erhvervslivet under uddannelsen

Uddannelsen i IT-Produktudvikling lægger stor vægt på en stærk forbindelse til erhvervslivet. Derfor får du som studerende mulighed for at arbejde med projekter tilknyttet førende IT-virksomheder allerede i løbet af din uddannelse.

Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor der er let adgang til mange studierelevante job, er det også muligt at finde et studiejob meget tæt på studiet.
På CS Job Wall - www.facebook.com/CSjobwall - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

Hvert år samles landets største IT-virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet Kdag). Læs mere om Karrieredagen Kdag.

Produktudvikling, projektleder eller programmering – mulighederne er mange

Som færdiguddannet fra IT-Produktudvikling kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen. Vælger du specialiseringen i produktdesign, kan du eksempelvis arbejde med design af fysiske produkter med IT som for eksempel interaktive produkter og installationer, mens du vil komme til at arbejde med udvikling af softwaresystemer og webservices, hvis du har specialiseret dig i software. Med en specialisering i business kan du arbejde inden for økonomi, projektstyring og forretningsmodeller samt strategi.

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende, der går med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Lønstatistik for IT-Produktudvikling

Startlønninger for privatansatte (Kilde: Prosa)

Med en kandidatuddannelse inden for IT-Produktudvikling får du en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2020 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Kandidat i IT-Produktudvikling

Nedre kvartil: 36.960
Median: 43.000
Øvre kvartil: 45.000
Gennemsnit: 40.970


MORTEN BOYE MORTENSEN, cand.scient. i IT-Produktudvikling, digital concept designer hos LEGO:

Jeg er ansat i en af de afdelinger, der udvikler nye legekoncepter for LEGO. Vi arbejder med de tidlige faser af produktudviklingen som konceptudvikling, prototyper og test. Jobbet hænger godt sammen med min kandidatuddannelse i IT-Produktudvikling, hvor vi lavede prototyper af alle de koncepter, vi skabte. At vi arbejdede med prototyper på studiet, har betydning for den måde, jeg griber tingene an på i dag. Jeg har lært en meget praktisk tilgang til tingene, og jeg kan lynhurtigt frembringe noget konkret, der kan bringe udviklingsprocesserne videre.

Du skal vælge at læse IT-Produktudvikling, hvis du har en interesse for IT, men også for mennesker, design og konceptudvikling Ganesh Ram er uddannet kandidat i IT-Produktudvikling, og i dag er han iværksætter og kommerciel direktør ved RetinaLyze. I videoen fortæller Ganesh, hvordan hans uddannelse har hjulpet ham på vej i hans spændende job.