Aarhus Universitets segl

INNOVATION MANAGEMENT
AND ENTREPRENEURSHIP

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Become an agent of change, innovation or entrepreneurship

The MSc in Innovation Management and Entrepreneurship prepares you for a career in innovation, business development and entrepreneurial ventures – either in established companies or in start-ups. You are taught to adopt a strategic mindset and identify how technology, innovation and entrepreneurship can support the growth and survival of businesses.

You will acquire competences necessary to drive, manage and scale innovative ideas and ventures in dynamic settings, for instance in the role of business developer, project manager or intrapreneur/entrepreneur. We will pay specific attention to emerging digital technologies, sustainability and other current trends.

Upon graduation, you will be qualified to manage and facilitate innovation processes, from discovery and ideation to proof of concept, prototyping and commercialisation. You will be able to set strategic targets and assess relevant technology, intellectual property and financing opportunities. Furthermore, you will have learned to collect customer insights, understand customer needs and business challenges, and to carry out early-stage experiments for market validation and commercial potential. You will also have been trained in presentation skills.

The courses on this Master’s degree programme will develop your analytical skillset and enable you to work creatively with problem solving as well as to translate theory into practice and to collaborate across disciplines in diverse knowledge domains.

The degree programme has been prepared in close collaboration with partners from business and industry and consists of a combination of lectures, assignments, teamwork and hands-on work with real projects and cases.

MSc in Innovation Management and Entrepreneurship Former students talk about their experiences and their reasons for choosing this MSc programme. Video: iCon Media Solutions

Adgangskrav

Retskrav på optagelse

Kun ansøgere med bacheloruddannelserne HA og BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet har krav på optagelse på den engelsksprogede cand. merc. uddannelse. Dette er under forudsætning af, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen gennem ansøgningssystemet senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Bemærk at man kun kan bruge sit retskrav én gang.

Læs mere om retskrav.

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

Ansøgere med en direkte adgangsgivende eksamen opfylder adgangskravene til uddannelsen, men er ikke sikret optagelse, da uddannelsen er adgangsbegrænset. Bemærk, at disse ansøgere også skal dokumentere, at de opfylder sprogkravet til uddannelsen. De adgangsgivende uddannelser er:

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet.
 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag).
 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution*
 • Ansøgere med en bacheloruddannelser HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen*

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”.

Adgang med anden uddannelse

Andre bacheloruddannelser kan give adgang til den engelsksprogede cand. merc. uddannelse. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag svarende i niveau, omfang og indhold til en HA/BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet. Følgende fagområder skal derfor være dækket i det angivne ECTS-omfang:

Fagområde

ECTS

Metode*

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering

7,5 ECTS

Regnskab

7,5 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Operations Management

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

25 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.  

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene. 

Download bilag

Adgangsbegrænsning fra 2022 

Fra og med optagelsen i 2022 er der adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.merc.). For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. 

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Læs mere om supplering.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.


Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Beskrivelse af fag

Classic Readings in Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS) 
When: 1st semester (ends week 42)
Exam: Take home assignment (12 hours)
Course responsible: Lars Frederiksen

In this course students learn to read, understand and relate classic readings in innovation and entrepreneurship research. Thus, we improve the ability to work with more advanced academic texts. The students in parallel generate an overview of the main arguments offered in this academic field. With this knowledge the students create the ability to position, critically assess and not least choose relevant literature in this field when applied in their own argumentation and writing.

Topics include: The economics of innovation, who is the entrepreneur, what is the role of technology in driving innovation and entrepreneurship, how do managers support and handle innovation, and why do social networks matter for innovation?

Appropriating Innovation, Managing Intellectual Property (5 ECTS)
When: 1st semester (starts week 44)
Exam: 3-hour written
Course responsible: A-Sung Hong

This course is designed to expose students to the foundational concepts and discussions surrounding innovation appropriation. The course will offer an introduction to a range of topics concerning how firms can make profits from technological innovation and manage intellectual property. It will introduce students to both the theoretical and the empirical findings regarding innovation appropriation.

Topics include: patents, trademark, secrecy, technology licensing, technological lead, alliance, market entry, the role of management, and corporate governance.

Innovation Challenge: Hands-on Project (10 ECTS)
When: 1st semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Helle Alsted Søndergaard

The course is designed to give students hands-on experience in working with the innovation process, using the principles of Design Thinking. Student groups will work on real life challenges formulated by companies and experience the ups and downs of the innovation process, enabling them to reflect on the challenges and opportunities of innovation work.

Topics include: The Design Thinking process, methods for identifying customer needs, creativity constraints, value proposition, ideation techniques, prototype development and testing, business models.

Research Methods (10 ECTS)
When: 1st semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Birthe Asmuss and Irene Pollach

The course provides students with knowledge of the designs, data collection, and data analysis techniques commonly used and applicable in management research. The course will equip participants with the advanced methodological knowledge, understanding and skills required for successful completion of the MSc. programme. Importantly, the course provides students with practical skills for research design, data collection and analysis 

Topics include:
Research design, research questions, role of theory in research designs, quantitative and qualitative research, mixed methods designs, survey design
s, interview designs and digital methods.

Entrepreneurship for Social Change (10 ECTS)
When: 2nd semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Franziska Günzel-Jensen

The aim of the course is to enable students to think and act entrepreneurially. Students will be trained in using a number of entrepreneurial methods to create value within the context of the Sustainable Development Goals, as specified by the United Nations. Students will work in teams on their own entrepreneurial project enabling them to reflect upon entrepreneurial work processes, their own role in entrepreneurial groups as well as entrepreneurship as a potential career.

Topics include: System thinking, entrepreneurial team building, entrepreneurial resourcing, entrepreneurial opportunities and the Sustainable Development Goals, prototype development and testing, entrepreneurial finance, impact measurement.

Strategic Management of Technological Innovation (10 ECTS)
When: 2nd semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Oana Vuculescu

This course explores business development through the lens of innovation and innovation strategy. Students will learn concepts, ideas and frameworks for a broad portfolio of tools to be used in the early phases of strategic decision-making, in the context of innovation.

Topics include: emerging trends such as digitalization and artificial intelligence, how to manage and understand these new trends via open innovation, networks, ecosystems and platforms.

Managing Innovation (10 ECTS)
When: 2nd semester
Exam: 5-hour written exam
Course responsible: Pernille Smith

The course focuses on the organisational activities of innovation: how to organise effectively for innovation and how to overcome challenges of ideation and implementation, for example innovation project management, inter-disciplinary collaboration, knowledge sharing.

Topics include: idea management, managing interdisciplinary innovation teams, leadership, process models, open innovation, knowledge sharing, agile innovation, challenges of large mature organizations

Questions about the study line? Contact line coordinator Helle Alsted Søndergaard, hals@mgmt.au.dk.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en kandidatuddannelse er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen læring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni.
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af fire-fem studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Grupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Grupperne får på den måde både en social og en faglig funktion.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

 • Analysis/evaluation
 • Administration, case-handling and secretariat functions
 • Communication and research communication
 • Marketing/advertising
 • Customer and citizen services
 • Management and organisation
 • Other

JOB PROFILE

The MSc programme in Innovation Management and Entrepreneurship will provide you with the competences and skills to take up managerial positions in producer companies and consulting firms, as well as start-ups and work specifically with

 • planning and implementation of innovation strategies
 • creation and advancement of innovative processes
 • development of new businesses

In large companies, the candidates will be champions for innovation by bridging the gap between the R&D, production and sales activities hereby supporting and shaping the innovation culture.

In small- and medium-sized companies, the candidates will act as entrepreneurs combining technological know-how with profound business understanding.

From studies to first job
”If you can find a student job while you are studying, there is a big chance you will be staying longer, or getting a full time job after graduation. Be patient and work hard”.
(MSc in Economics and Business Administration - Innovation Management and Business Development)


PROFILE OF COMPETENCIES

The research-based MSc study programme in Economics and Business Administration builds on the competencies and insights acquired in the BSc study programme in Economics and Business Administration.

The study programme provides the graduate with specialist knowledge within the disciplines of the study programme, which that give the graduate high academic qualifications to develop solutions to issues pertaining to business administration in companies and organisations in the public and private sectors.

The study programme also qualifies the graduate for further studies, including PhD studies.

Through the study programme, the graduate has acquired knowledge that enables the graduate to

 • Understand and analyse how to manage innovation for the strategic development of organizations 
 • Manage the challenges and opportunities of innovative and entrepreneurial work
 • Master the complex processes of innovation that creates value for new and existing businesses 
 • Understand and consider knowledge pertaining to the various disciplines as well as identifying academic issues
 • Master the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as mastering general skills associated with employment within the areas studied
 • Assess and choose among the scientific methodologies and tools of the various disciplines as well as developing new analysis and solution models
 • Discuss professional and academic issues with both specialists and laymen
 • Manage work and development situations that are complex, unpredictable and require new solution models
 • Initiate and carry out, on an independent basis, monodisciplinary and interdisciplinary collaboration and take professional responsibility
 • Take responsibility, on an independent basis, for own professional development and specialisation