Aarhus Universitets segl

INNOVATION MANAGEMENT

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Fra 2024 skifter uddannelsen navn fra Innovation Management and Entrepreneurship til Innovation Management.

A Path to Future Leadership in Innovation

The MSc in Innovation Management is more than just a master's degree; it is the start of a journey towards leadership in innovation.

Position yourself at the intersection between innovation, technology, entrepreneurship, and modern business practices. This programme is designed for those who want to work with innovation in both established companies and new ventures.

 • Strategic Insight: Develop a comprehensive strategic outlook, understand the integral roles of technology, innovation, and entrepreneurship in today's business world.
 • Skills Development: From the conception of innovative ideas to their evolution into robust ventures, master the roles of business developer, innovation consultant, project manager or entrepreneur, all backed by evidence-based methodologies.
 • Current Trends: Engage with state-of-the-art knowledge on emerging technologies and sustainable business, ensuring your expertise remains relevant and forward-looking.

Future business opportunities

After finishing, you will be able to set clear strategic goals for innovation and identify future business opportunities. You will develop a nuanced understanding of market dynamics, with an emphasis on customer-centric approaches, analytical skills, and evidence-based decision making.

Problem-solving with Generative AI

Our courses focus on combining theoretical knowledge and practical problem-solving. You will gain insights from different theoretical fields, work in groups and solve real-world business problems. You will also learn about the new possibilities of using Generative AI for innovation, adding more value to your studies.

Combining theory and practice

If you wish to combine theory and practice while also driving innovation, the MSc in Innovation Management can lead you to a leadership position within innovation.

Career

The MSc programme in Innovation Management will provide you with the competencies and skills to take up managerial positions in large companies and consulting firms, as well as start-ups. Once you graduate you will be able to:

 • plan and implement technology and innovation strategies
 • create and advance innovative processes
 • develop new business opportunities

In both large companies and in start-ups, graduates will act as champions for innovation and a culture of innovation, while bridging knowledge about emergent technologies and business opportunities.

MSc in Innovation Management Rasmus and Lisa talk about the competencies they have gained from the programme and how they use them in their current job. Morten explains why there is a need for graduates from this programme.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Innovation Management (cand.merc.).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelser giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Innovation Management (cand.merc.):

 • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA (fra Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Economics and Business Administration, BSc (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet. 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra enten Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Roskilde Universitet* 

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen* 

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Fagområde 

ECTS 

Metode* 

15 ECTS 

Marketing 

7,5 ECTS 

Finansiering 

7,5 ECTS 

Regnskab 

7,5 ECTS 

Ledelses- og Organisationsteori 

7,5 ECTS 

Mikroøkonomi 

5 ECTS 

Operations Management 

5 ECTS 

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder 

25 ECTS 

I alt inden for Erhvervsøkonomi 

80 ECTS 

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik, dog medtages maksimalt 5 ECTS inden for matematik. 

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en HA(jur.) 

Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc., såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag). 

  

Optagelse på cand.merc. på baggrund af en professionsbachelor 

For at opfylde adgangskravene til en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse (cand.merc.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

I studiediagrammet nedenfor kan du se de forskellige fag. Du kan finde en beskrivelse af fagene i studiediagrammet.

Uddannelsen består af 4 semestre. På de første to semestre har du alle obligatoriske fag, mens du på de sidste to semestre har mulighed for selv at specialisere dig i en ønsket retning.

første semester følger du forudsætningsfag, der danner et metodisk og akademisk grundlag for de følgende semestre.

andet semester følger du specialiseringsfag.  

På tredje semester kan du vælge valgfag inden for dit interesseområde. Fagene kan tages enten på Aarhus BSS i løbet af semesteret, på AU Summer University eller på et af vores mere end 300 partneruniversiteter i udlandet. Du kan også deltage i et projektorienteret forløb i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.  

Fjerde semester er dedikeret til speciale. Du kan frit vælge specialeemne, og på den måde får du chancen for at koncentrere dig om og specialisere dig inden for et specifikt interesseområde.

Beskrivelse af fag


Fundamental Ideas in Innovation and Entrepreneurship (5 ECTS) 
When: 1st semester (ends week 42)
Exam: Take home assignment (8 hours)
Course responsible: Lars Frederiksen

In this course, students learn to read, understand, and relate classic readings in innovation and entrepreneurship research. Thus, we improve the ability to work with more advanced academic texts. In parallel, students generate a foundational overview of the main arguments offered in this academic field. With this knowledge at hand, the students create the ability to position, critically assess, and not least choose relevant literature in this field when applied to their own argumentation and writing.

Topics include: The economics of innovation, who is the entrepreneur, what is the role of technology in driving innovation and entrepreneurship, how do managers support and handle the innovation process, and why do social networks matter for innovation?


Technology and Intellectual Property Strategy (5 ECTS)
When: 1st semester (starts week 44)
Exam: 3-hour written
Course responsible: A-Sung Hong

This course is designed to expose students to the foundational concepts and discussions surrounding technology and intellectual property strategy. The course will offer an introduction to a range of topics concerning how firms can make profits from technological innovation and manage intellectual property. It will introduce students to both the theoretical and the empirical findings regarding technology and intellectual property strategy.

Topics include: patents, trademark, secrecy, technology alliance, technological lead, artificial intelligence, market entry, and the role of management.


Design Thinking and Innovation (10 ECTS)
When: 1st semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Helle Alsted Søndergaard

The course is designed to give students hands-on experience in working with the innovation process, using the principles of Design Thinking. Student groups will work on real life challenges formulated by companies and experience the ups and downs of the innovation process, enabling reflection on the challenges and opportunities of innovation work.

Topics include: Design Thinking, methods for identifying customer needs, value proposition design, ideation techniques, business models, prototype development and testing, as well as the use of generative AI in the innovation process.
 

Research Methods (10 ECTS)
When: 1st semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Birthe Asmuss and Irene Pollach

The course provides students with advanced knowledge of research designs, data collection, and data analysis techniques commonly used in business research. As a foundation for generating novel insights, the course provides students with advanced scientific and practical skills in regard to research design, data collection, and data analysis.

Topics include advanced qualitative, quantitative, and mixed methods research designs; formulation of sound research questions; advanced methods for qualitative and quantitative data collection and analysis, including digitally aided methods.
 

Sustainable Entrepreneurship (10 ECTS)
When: 2nd semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Franziska Günzel-Jensen

The aim of the course is to enable students to think and act entrepreneurially. Students will be trained in using a number of entrepreneurial methods to create value within the context of the United Nation’s Sustainable Development Goals. Students will work in teams on their own entrepreneurial project enabling them to reflect upon entrepreneurial work processes, their own role in entrepreneurial groups as well as entrepreneurship as a potential career.

Topics include: entrepreneurial team building, entrepreneurial resourcing, entrepreneurial opportunities and the Sustainable Development Goals, systems thinking, prototype development and testing, entrepreneurial finance, impact measurement.


Strategic Management of Technological Innovation (10 ECTS)
When: 2nd semester
Exam: Take home assignment (group) + Oral exam (individual)
Course responsible: Susan Hilbolling

This course delves into strategy development around technological innovation. Students will learn the key concepts and frameworks related to the strategic management of innovation, and how to apply them to real-world situations. Given the continuously evolving and swiftly advancing landscape of digital technologies, this course places a particular emphasis on comprehending these new digital technologies, their characteristics, and the consequences they bear, encompassing both opportunities and challenges, for innovation strategy and new business development. 

Topics include: technological and industry evolution, business model innovation, emerging trends such as digitalization and artificial intelligence and their implications for strategizing, ecosystem and platform strategy.


Organizing for Innovation (10 ECTS)
When: 2nd semester
Exam: 5-hour written exam
Course responsible: Pernille Smith and Michela Beretta

The course focuses on the organizing aspects of innovation: how to organise effectively for innovation and how to overcome challenges of ideation and implementation, for example innovation project management, inter-disciplinary collaboration, and knowledge sharing.

Topics include: idea management, managing interdisciplinary teams, process models, open innovation, knowledge sharing, and agile innovation.

Questions about the programme? Contact line coordinator Helle Alsted Søndergaard, hals@mgmt.au.dk.

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelser til linjens nye fag publiceres senest den 15. april 2024 for efterårssemestret og senest 15. oktober 2025 for forårssemestret.

Indtil da kan tidligere udbudte fag ses i studiediagrammet nedenfor. Fag, der ikke kan findes via studiediagrammer, kan findes vha. nedenstående links. Der tages forbehold for ændringer i de kommende kursusbeskrivelser.  

1. semester

Fundamental Ideas in Innovation and Entrepreneurship ækvivalerer med Classic Readings in Innovation and Entrepreneurship.

Technology and Intellectual Property Strategy ækvivalerer med Appropriating Innovation, Managing Intellectual Property.

Design Thinking and Innovation ækvivalerer med Innovation Challenge: Hands-on Project.

Methods in Innovation Management ækvivalerer med Innovation Management Research.

2. semester

Organising for Innovation ækvivalerer med Managing Innovation.

Sustainable Entrepreneurship ækvivalerer med Entrepreneurship for Social Change.

Studieliv

Undervisning

Som studerende på en kandidatuddannelse er du i langt højere grad end tidligere ansvarlig for din egen læring og uddannelse.

Undervisningsåret er delt ind i to semestre. Der er rusintroduktion i uge 35. Første semester starter i uge 36 (ca. 1. september) til ca. midt december med eksamensperiode fra ca. midt december til 31. januar. Anden semester løber fra ca. 1. februar til midt i maj, hvor der eksamensperiode indtil 30. juni.
Bemærk, at dette er udgangspunktet, og der kan forekomme variationer.

Vores undervisning og undervisningsformer gør vores studerende og vores dimittender attraktive for erhvervslivet.

Gruppearbejde

Ved at løse opgaver i grupper, som typisk består af fire-fem studerende, lærer du at arbejde sammen med dine medstuderende omkring en given opgave.

Grupper har også en funktion uden for eksamensperioderne. Her har du mulighed for sammen med gruppen at diskutere faglige problemer og gennemgå materialet til næste undervisningsgang.

Grupperne får på den måde både en social og en faglig funktion.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.


The MSc programme in Innovation Management will provide you with the competencies and skills to take up managerial positions in large companies and consulting firms, as well as start-ups. Once you graduate you will be able to:

 • plan and implement technology and innovation strategies
 • create and advance innovative processes
 • develop new business opportunities

In both large companies and in start-ups, graduates will act as champions for innovation and a culture of innovation, while bridging knowledge about emergent technologies and business opportunities.

MSc in Innovation Management Former students talk about their experiences and their reasons for choosing this MSc programme. Video: iCon Media Solutions