Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ITKO - IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi. Du lærer at inddrage strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye IT-systemer skal udvikles og implementeres i virksomheder og organisationer. I løbet af uddannelsen samarbejder du med dine medstuderende om projekter, som klæder jer på til at udføre udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i jeres kommende arbejdsliv.

Du kan på It-vests website også læse mere om Cand.it.-uddannelsen i IT, kommunikation og organisation.

Bemærk, at ITKO-uddannelsen også kan læses i Herning

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig kvalifikationer inden for IT, organisation, ledelse, strategi, markedsføring og kommunikation. Du kan bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og brugere både i og uden for din arbejdsplads, og du kan formidle de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af ny teknologi. Som færdiguddannet kan du eksempelvis arbejde som konsulent, marketingskoordinator, projektleder, analytiker, webmaster eller IT-udvikler.

Adgangskrav

En forudsætning for at kunne søge om optagelse på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – IT, kommunikation og organisation er, at du har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele af uddannelsen udgøres af fag inden for IT, kommunikation og/eller organisation.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – IT, kommunikation og organisation. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse (dvs. bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er opnået på den adgangsgivende uddannelse.

BEMÆRK: Den særskilte ordning for IT-bachelorer nedlægges i 2021. Optaget i 2020 er derfor sidste mulighed for, at du kan blive optaget via ordningen.

Sprogkrav

Hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke er dansksproget, skal du til de dansksprogede kandidatuddannelser dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A eller Studieprøven. Har du en dansksproget (professions-) bacheloruddannelse skal du i forbindelse med din ansøgning om optagelse uploade dokumentation for at uddannelsen er dansksproget.

Adgang med anden uddannelse

Hvis du har en anden uddannelse, end de listede uddannelser nedenfor, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om optagelse blive vurderet, om du opfylder adgangskravene.
Du kan også få din uddannelse forhåndsvurderet ved Optagelse til kandidat og tilvalg mellem 1. september og 31. oktober.

Adgangsgivende bacheloruddannelser – IT

For bachelorer med IT-baggrund er der tilrettelagt et lettere tilpasset studieforløb. Følgende er eksempler på adgangsgivende uddannelser, hvor væsentlige dele udgøres af IT:

 • Bacheloruddannelse i it (AU)
 • Bacheloruddannelse i IT-produktudvikling (AU)
 • Bacheloruddannelse i Datalogi (AU)
 • Cognitive Science
 • Datamatiker (EAAA)*
 • Informationsvidenskab (AU)
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (SDU)
 • Informationsteknologi (AAU)
 • Bacheloruddannelse i Interaktionsdesign (AAU)
 • Bachelor i Informatik (AAU)
 • Diplomingeniør – sundhedsteknologi (AU + AAU)
 • Diplomingeniør – it
  • IT-elektronik og softwareteknologi (DTU)
  • Informations- og kommunikationsteknologi (SDU)
  • Softwareteknologi (AU)
  • Information and Communication Technology (VIA University College)
 • Global Business Engineering, ICT-specialisering (VIA)
 • Medialogi (AAU)
 • Professionsbachelor i
  • Softwareudvikling (EAAA)
  • Webudvikling (EAAA)
  • Økonomi og it (EAAA)
  • Økonomi og Informationsteknologi (KEA)
 • HA i Erhvervsøkonomi og Informationsteknologi (CBS)

*Bemærk, at akademiuddannelsen til datamatiker skal kombineres med en top-up (professions-) bachelor for at være adgangsgivende til en kandidatuddannelse.

Grundet adgangsbegrænsning er der ingen garanti for optagelse, selvom du har en af de nævnte uddannelser.

Adgangsgivende bacheloruddannelser – kommunikation og organisation

En forudsætning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen er, at du har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele af uddannelsen udgøres af fag inden for IT, kommunikation eller organisation.

Følgende er eksempler på adgangsgivende uddannelser, hvor væsentlige dele udgøres af kommunikation og/eller organisation:

Bacheloruddannelsen i:

 • Erhvervsøkonomi med tilvalg (ba.soc.)
 • Erhvervsøkonomi, HA almen
 • Erhvervsøkonomi, HA international business
 • International virksomhedskommunikation i engelsk
 • International virksomhedskommunikation i spansk
 • International virksomhedskommunikation i fransk
 • International virksomhedskommunikation i tysk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og europæiske studier
 • International virksomhedskommunikation i spansk og europæiske studier
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk
 • International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation
 • International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation
 • Kommunikation og digitale medier
 • Marketing Management Communication
 • Medievidenskab
 • Organisatorisk læring
 • Politik og administration
 • Sprog og internationale studier - engelsk
 • Diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling (Business Development) (BDE)

Professionsbacheloruddannelsen i:

 • Design og business
 • Digital konceptudvikling
 • Innovation og entrepreneurship
 • International handel og markedsføring
 • Kommunikation
 • Global Management and Manufacturing (GMM)

Grundet adgangsbegrænsning er der ingen garanti for optagelse, selvom du har en af de nævnte uddannelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Informationsteknologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på 1. semester på ITKO

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Programmering
Kl. 14-16: Holdundervisning i Digital Kommunikation

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Teambuilding og teamwork
Kl. 10-12: Forelæsning i Digital Kommunikation
Kl. 12-17: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Programmering
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 8-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Teambuilding og teamwork
Kl. 13-17: Møde med læsegruppe

Fredag
Kl. 8-13: Forberedelse af næste uges emner
Kl. 13-15: Møde med læsegruppe

Dagligdagen på ITKO

På ITKO er du i høj grad ansvarlig for din egen læring gennem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstudier. Du arbejder sammen med dine medstuderende i grupper, som typisk består af tre til fire studerende. Her arbejder I sammen om givne opgaver, og I samarbejder om og diskuterer faglige problemstillinger, hvor I også gennemgår materialet til næste undervisningsgang.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere

Fra studie til første job

”Som proceskonsulent trækker jeg på alle mine faglige kompetencer fra ITKO. Lige fra projektledelse og programmering, til organisationsforståelse og teambuilding. Som bindeleddet mellem forretning og IT er det vigtigt, at jeg kan forstå både programmørens udfordringer og forretningens behov. Lige netop det er jeg blevet i stand til med ITKO’s brede fagområde”.

Laura Gerlev Hansen, Cand.it.
Proceskonsulent, Nuuday

”Kandidaten har givet mig et godt afsæt for at kunne indgå som tværfaglig projektleder i komplekse IT-projekter. Jeg oplever stor værdi i at have et bredt kendskab til alt fra business analytics og forskellige udviklingssprog til forandringsledelse og virksomhedsarkitektur. ITKO-kompetencerne ville jeg ikke være foruden.”

Fie Lund Lægaard, Cand.it.
IT-forretningsspecialist, Aarhus Kommune