Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelsen i ITKO (Herning) - it, kommunikation og organisation

ITKO (HERNING)

- IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Herning |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi. Du lærer at inddrage strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres i virksomheder og organisationer. I løbet af uddannelsen samarbejder du med dine medstuderende om projekter, som klæder jer på til at udføre udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i jeres kommende arbejdsliv.

En it-baggrund er ikke en forudsætning for at blive optaget på uddannelsen. Hvis du har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele af uddannelsen udgøres af fag inden for kommunikation eller organisation, så kan du også søge om optagelse på uddannelsen. Se mere under "Adgangskrav".

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig kvalifikationer inden for it, organisation, ledelse, strategi, markedsføring og kommunikation. Du kan bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og brugere både i og uden for din arbejdsplads, og du kan formidle de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af ny teknologi. Som færdiguddannet kan du eksempelvis arbejde som konsulent, marketingskoordinator, projektleder, analytiker, webmaster eller it-udvikler.

Her kan du læse mere om Cand.it.-uddannelsen i it, kommunikation og organisation.  

Adgangskrav

Direkte adgangsgivende uddannelser

Nedenfor kan du se en liste over adgangsgivende uddannelser inden for IT, kommunikation og organisation.

Adgang med anden uddannelse

En forudsætning for at kvalificere sig til optagelse på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi - IT, kommunikation og organisation er, at du har bestået en bacheloruddannelse, hvor fag inden for IT, kommunikation og/eller organisation udgør mindst 15 ECTS.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – it, kommunikation og organisation. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse (dvs. bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er opnået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Hvis din uddannelsesmæssige baggrund ikke er dansksproget, skal du til de dansksprogede kandidatuddannelser dokumentere danskkundskaber svarende til Dansk A eller Studieprøven. Har du en dansksproget (professions-) bacheloruddannelse skal du i forbindelse med din ansøgning om optagelse uploade dokumentation for at uddannelsen er dansksproget.

Adgangsgivende bacheloruddannelser – it

Følgende er eksempler på adgangsgivende uddannelser, hvor væsentlige dele udgøres af IT:

 • Bacheloruddannelse i it (AU)
 • Bacheloruddannelse i IT-produktudvikling (AU)
 • Bacheloruddannelse i Datalogi (AU)
 • Cognitive Science
 • Datamatiker (EAAA)*
 • Informationsvidenskab (AU)
 • Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (SDU)
 • Informationsteknologi (AAU)
 • Bachelor i Informatik (AAU)
 • Bacheloruddannelse i Interaktionsdesign (AAU)
 • Diplomingeniør – sundhedsteknologi (AU + AAU)
 • Diplomingeniør – it
  • IT-elektronik og softwareteknologi (DTU)
  • Informations- og kommunikationsteknologi (SDU)
  • Softwareteknologi (AU)
  • Information and Communication Technology (VIA University College)
 • Global Business Engineering, ICT-specialisering (VIA)
 • Medialogi (AAU)
 • Professionsbachelor i
  • Softwareudvikling (EAAA)
  • Webudvikling (EAAA)
  • Økonomi og it (EAAA)
  • Økonomi og Informationsteknologi (KEA) 
 • HA i Erhvervsøkonomi og Informationsteknologi (CBS)

*Bemærk, at akademiuddannelsen til datamatiker skal kombineres med en top-up (professions-) bachelor for at være adgangsgivende til en kandidatuddannelse.

Grundet adgangsbegrænsning er der ingen garanti for optagelse, selvom du har en af de nævnte uddannelser.

Adgangsgivende bacheloruddannelser – kommunikation og organisation

En forudsætning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen er, at du har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele af uddannelsen udgøres af fag inden for IT, kommunikation eller organisation.

Følgende er eksempler på adgangsgivende uddannelser, hvor væsentlige dele udgøres af kommunikation og/eller organisation:

Bacheloruddannelsen i:

 • Erhvervsøkonomi med tilvalg (ba.soc.)
 • Erhvervsøkonomi, HA almen
 • Erhvervsøkonomi, HA international business
 • International virksomhedskommunikation i engelsk
 • International virksomhedskommunikation i spansk
 • International virksomhedskommunikation i fransk
 • International virksomhedskommunikation i tysk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og europæiske studier
 • International virksomhedskommunikation i spansk og europæiske studier
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk
 • International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation
 • International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation
 • Kommunikation og digitale medier
 • Marketing Management Communication
 • Medievidenskab
 • Organisatorisk læring
 • Politik og administration
 • Sprog og internationale studier - engelsk
 • Diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling (Business Development) (BDE)

Professionsbacheloruddannelsen i:

 • Design og business
 • Digital konceptudvikling
 • Innovation og entrepreneurship
 • International handel og markedsføring
 • Kommunikation
 • Global Management and Manufacturing (GMM)
 • Finans (Erhvervsakademi MidtVest)    

Grundet adgangsbegrænsning er der ingen garanti for optagelse, selvom du har en af de nævnte uddannelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Informationsteknologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på 1. semester på ITKO

På ITKO-uddannelsen i Herning bestræber vi os på kun at have 2-3 undervisningsdage om ugen. 

Mandag
Kl. 9-11: Forberedelse
Kl. 11-13: Holdundervisning i Projektledelse
Kl. 14-16: Holdundervisning i Softwareudvikling

Tirsdag
Kl. 8-10: Forelæsning i Digitale Teknologier i Virksomheden
Kl. 10-12: Forelæsning i Projektledelse
Kl. 12-17: Forberedelse 

Onsdag
Forberedelse og evt. møde med læsegruppe.

Torsdag
Kl. 9-11: Holdundervisning i Digitale Teknologier i Virksomheden
Kl. 11-13: Forelæsning i Projektledelse
Kl. 13-17: Forberedelse 

Fredag
Forberedelse og evt. møde med læsegruppe. 

Dagligdagen på ITKO

På BTECH i Herning er uddannelserne baseret på et tæt samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv. Der er derfor også et stort fokus på samarbejde med erhvervslivet, når du studerer ITKO i Herning, hvor du kommer til at samarbejde med virksomheder og løse real life cases.

På ITKO er du i høj grad ansvarlig for din egen læring gennem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstudier. Du arbejder sammen med dine medstuderende i grupper, som typisk består af tre til fire studerende. Her arbejder I sammen om givne opgaver, og I samarbejder om og diskuterer faglige problemstillinger, hvor I også gennemgår materialet til næste undervisningsgang.

Studiebyen Herning

Herning er kendt for at huse store koncert- og sportsbegivenheder, men Herning er meget mere end det. I Herning er tæt på hver 5. indbygger studerende enten på ungdoms- eller videregående uddannelser – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. I Herning er naturen lige uden for døren, og der er etableret fine badestrande ved søerne kun en cykeltur væk fra universitetet. Når du skal starte på dit studie i Herning, skal du ikke bekymre dig om tag over hovedet, Herning Kommune har nemlig et stort udbud af studieboliger. Her kan du bo i topmoderne lejligheder/studieboliger på 1-2 værelser til en lav husleje, og flytter du mere end 30 km for at komme til dit studie i Herning, så kommer du forrest i køen. Der er mere end 20 barer, cafeer og gå-i-byen steder i Herning, samt kulturelle arrangementer hele året rundt – lige fra store koncerter med internationale navne i Boxen til mindre koncerter på det lokale spillested Fermaten.    

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Uddannelsen giver dig kvalifikationer inden for it, organisation, ledelse, strategi, markedsføring og kommunikation. Du kan bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og brugere både i og uden for din arbejdsplads, og du kan formidle de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af ny teknologi. Som færdiguddannet kan du eksempelvis arbejde som konsulent, marketingskoordinator, projektleder, analytiker, webmaster eller it-udvikler.

Fra studie til første job

”Som proceskonsulent trækker jeg på alle mine faglige kompetencer fra ITKO. Lige fra projektledelse og programmering, til organisationsforståelse og teambuilding. Som bindeleddet mellem forretning og IT er det vigtigt, at jeg kan forstå både programmørens udfordringer og forretningens behov. Lige netop det er jeg blevet i stand til med ITKO’s brede fagområde”.

Laura Gerlev Hansen, Cand.it.
Proceskonsulent, Nuuday

”Kandidaten har givet mig et godt afsæt for at kunne indgå som tværfaglig projektleder i komplekse IT-projekter. Jeg oplever stor værdi i at have et bredt kendskab til alt fra business analytics og forskellige udviklingssprog til forandringsledelse og virksomhedsarkitektur. ITKO-kompetencerne ville jeg ikke være foruden.”

Fie Lund Lægaard, Cand.it.
IT-forretningsspecialist, Aarhus Kommune

Karrierevejledning

På studerende.au.dk/karriere