Aarhus Universitets segl

ITKO - IT, KOMMUNIKATION OG
ORGANISATION

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver inden for kommunikations- og informationsteknologi. Du lærer at inddrage strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres i virksomheder og organisationer. I løbet af uddannelsen samarbejder du med dine medstuderende om projekter, som klæder jer på til at udføre udviklings- og ledelsesmæssige opgaver i jeres kommende arbejdsliv.

ITKO-uddannelsen er en tværfaglig uddannelse, hvor der er stort fokus på at integrere de tre discipliner i it, kommunikation og organisation. Denne integration sker både i undervisningen og i forbindelse med eksamensprojekter, og i høj grad også igennem samarbejde i tværfaglige studiegrupper. En af styrkerne ved at sammensætte tværfaglige studie- og projektgrupper er, at du bliver god til at anvende viden og færdigheder i nye faglige sammenhænge, hvilket gør dig i stand til at bygge bro imellem forskellige fagligheder i dit kommende arbejdsliv.

En it-baggrund er ikke en forudsætning for at blive optaget på uddannelsen. Hvis du har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele af uddannelsen udgøres af fag inden for kommunikation eller organisation, så kan du også søge om optagelse på uddannelsen. Se mere under "Adgangskrav".

Du kan på It-vests website også læse mere om Cand.it.-uddannelsen i IT, kommunikation og organisation.

Bemærk, at ITKO-uddannelsen også kan læses i Herning

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig kvalifikationer inden for it, organisation, ledelse, strategi, forretningsudvikling, dataanalyse og kommunikation. Du kan bygge bro mellem udviklere, programmører, ledelse og brugere både i og uden for din arbejdsplads, og du kan formidle de strategiske og ledelsesmæssige konsekvenser af ny teknologi. Som færdiguddannet kan du eksempelvis arbejde som konsulent, projektleder, analytiker, it-udvikler og kommunikationskonsulent

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i ITKO - it, kommunikation og organisation.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

En forudsætning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen er, at du har bestået en bacheloruddannelse, hvor væsentlige dele af uddannelsen udgøres af fag inden for IT, kommunikation eller organisation.

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen:

Adgangsgivende uddannelser - IT

Følgende er eksempler på adgangsgivende uddannelser, hvor væsentlige dele udgøres af IT:

Bacheloruddannelse i it (AU)

Bacheloruddannelse i IT-produktudvikling (AU)

Bacheloruddannelse i Datalogi (AU)

Cognitive Science

Datamatiker (EAAA)*

Informationsvidenskab (AU)

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (SDU)

Informationsteknologi (AAU)

Bacheloruddannelse i Interaktionsdesign (AAU)

Bachelor i Informatik (AAU)

Diplomingeniør – sundhedsteknologi (AU + AAU)

Diplomingeniør – it

IT-elektronik og softwareteknologi (DTU)

Informations- og kommunikationsteknologi (SDU)

Softwareteknologi (AU)

Information and Communication Technology (VIA University College)

Global Business Engineering, ICT-specialisering (VIA)

Medialogi (AAU)

Professionsbachelor i

Softwareudvikling (EAAA)

Webudvikling (EAAA)

Økonomi og it (EAAA)

Økonomi og Informationsteknologi (KEA)

HA i Erhvervsøkonomi og Informationsteknologi (CBS)

*Bemærk, at akademiuddannelsen til datamatiker skal kombineres med en top-up (professions-) bachelor for at være adgangsgivende til en kandidatuddannelse.

Adgangsgivende uddannelser - Kommunikation og organisation

Følgende er eksempler på adgangsgivende uddannelser, hvor væsentlige dele udgøres af kommunikation og/eller organisation:

Bacheloruddannelse i:

 • Erhvervsøkonomi med tilvalg (ba.soc.)
 • Erhvervsøkonomi, HA almen
 • Erhvervsøkonomi, HA international business
 • International virksomhedskommunikation i engelsk
 • International virksomhedskommunikation i spansk
 • International virksomhedskommunikation i fransk
 • International virksomhedskommunikation i tysk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og europæiske studier
 • International virksomhedskommunikation i spansk og europæiske studier
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og kommunikation
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og fransk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og spansk
 • International virksomhedskommunikation i engelsk og tysk
 • International virksomhedskommunikation i spansk og kommunikation
 • International virksomhedskommunikation i tysk og kommunikation
 • Kommunikation og digitale medier
 • Marketing Management Communication
 • Medievidenskab
 • Organisatorisk læring
 • Politik og administration
 • Sprog og internationale studier - engelsk
 • Diplomingeniøruddannelsen i Forretningsudvikling (Business Development) (BDE)

Professionsbacheloruddannelse i:

 • Design og business
 • Digital konceptudvikling
 • E-handel
 • Innovation og entrepreneurship
 • International handel og markedsføring
 • Kommunikation
 • Global Management and Manufacturing (GMM)
 • Finans (Erhvervsakademi MidtVest)

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

En forudsætning for at kvalificere sig til optagelse på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi - IT, kommunikation og organisation er, at du har bestået en bacheloruddannelse, hvor fag inden for IT, kommunikation og/eller organisation udgør mindst 15 ECTS. Ansøgere med bacheloruddannelser, der ikke er angivet på listen, vil blive vurderet individuelt i forhold til kravet om 15 ECTS inden for de nævnte fagområder. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse (dvs. bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er opnået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Informationsteknologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

På ITKO er du i høj grad ansvarlig for din egen læring gennem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstudier. Hvert semester indebærer en udstrakt grad af gruppearbejde, hvor I arbejder sammen i faste studiegrupper, som består af 4-5 studerende, om givne opgaver I løbet af semesteret. På første og andet semester dannes grupperne administrativt af studieledelsen. På tredje semester skal I selv finde sammen i grupper ud fra jeres interesser i forhold til det valgte valgfag.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere

Fra studie til første job

”Som proceskonsulent trækker jeg på alle mine faglige kompetencer fra ITKO. Lige fra projektledelse og programmering, til organisationsforståelse og teambuilding. Som bindeleddet mellem forretning og IT er det vigtigt, at jeg kan forstå både programmørens udfordringer og forretningens behov. Lige netop det er jeg blevet i stand til med ITKO’s brede fagområde”.

Laura Gerlev Hansen, Cand.it.
Proceskonsulent, Nuuday

”Kandidaten har givet mig et godt afsæt for at kunne indgå som tværfaglig projektleder i komplekse IT-projekter. Jeg oplever stor værdi i at have et bredt kendskab til alt fra business analytics og forskellige udviklingssprog til forandringsledelse. ITKO-kompetencerne ville jeg ikke være foruden.”

Fie Lund Lægaard, Cand.it.
IT-forretningsspecialist, Aarhus Kommune